Piaţa de capital

Basel III şi venirea băncii Transilvania aduc investitori în băncile strategice din Moldova

Republica Moldova este într-un proces de transformare a sectorului bancar ca urmare a crizei din 2015. Or, venirea Băncii Transilvania în Republica Moldova, dar şi implementarea standardelor BASEL III au redat încredere investitorilor în sectorul bancar moldovenesc. Iar acest lucru redă speranţa autorităţilor de reglementare că investitorii de bună credinţă vor prelua pachetele de acţiuni ale Agroindbank şi Moldindconbank scoase la vânzare ca urmare a opacităţii acţionarilor.

Ai bani la bancă? Vezi cum sunt garantate depozitele

Acum 15-20 de ani, când băncile cădeau una după alta, bieţii deponenţi aşteptau cu anii până îşi vedeau banii înapoi. Unii, probabil, nu mai ajungeau cu zile la acest moment.

Bugetul 2018, prima rectificare: Venituri mai mari, cheltuieli şi mai mari

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018. Veniturile la bugetul public naţional urmează a fi suplimentate cu 963,9 milioane de lei, iar cheltuielile cu 1 miliard 312,5 milioane de lei.

Bogdan Pleşuvescu: “Aşteptările de la Banca Transilvania sunt mari. Clientela vede rate mai mici la credite şi servicii ca în Romania”

Bogdan Pleşuvescu, fostul director executiv juridic, workout şi consultanţă la Banca Transilvania, a preluat frâiele Victoriabank la începutul lunii martie după ce Banca Transilvania, împreună cu BERD, au devenit acţionari majoritari cu cotă de 72% din capitalul instituţiei financiare. Noul preşedinte spune că aşteptările de la Banca Transilvania sunt mari. Iar zona de clientelă vede automat rate mai mici la credite şi servicii ca în România.

Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare. Ce prevede proiectul?

Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru anii 2018–2022, precum şi Planul de acţiuni aferent implementării acestei strategii şi a decis să-l prezinte Parlamentului spre examinare. Strategia stabileşte politica statului în domeniul pieţei financiare nebancare pentru cinci ani, documentul fiind în deplină consonanţă cu acţiunile în cadrul cooperării Republica Moldova – Uniunea Europeană şi cu alte directive de politici publice.

Piaţa de capital: În căutarea unor soluţii pentru un viitor mai bun

Miercurea trecută a avut loc atelierul consultativ sub genericul „Conceptul privind dezvoltarea pieţei de capital în Republica Moldova” şi “Conceptul de implementare a Regulamentului nr. 1060/ 2009 privind agenţiile de rating de credit în legislaţia naţională”, în cadrul căruia Centrul Analitic Independent Expert-Grup şi-a prezentat viziunea sa privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea impulsionării pieţei de capital.

Extinderea perioadei de maturitate a VMS scoate din presiunea de pe datoria internă

Ministerul Finanţelor a extins scadenţa VMS plasate pe piaţa internă până la cinci ani, iar în urma primei licitaţii a obţinut 18,3 milioane de lei. Suma obţinută denotă încrederea investitorilor pe piaţa VMS. În plus, statul vine cu un semnal important pe termen mediu pentru jucătorii de pe piaţă prin oferirea unui punct de referinţă acestora pentru a face mai credibile împrumuturile cu scadenţe mai lungi.

Избран новый административный совет Victoriabank

Соответствующие решения были приняты на внеочередном общем собрании акционеров Victoriabank 30 марта

A avut loc adunarea de constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

 
Astăzi, 29 martie 2018, a avut loc adunarea de constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU). În cadrul acesteia, a fost aprobată decizia de înființare a DCU, au fost desemnate organele de conducere și aprobate actele de constituire. Astfel, DCU va fi condus de un comitet executiv compus din trei membri. Totodată, Consiliul de supraveghere al DCU este format din reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor și Bursei de Valori a Moldovei.

Pagini

Subscribe to Piaţa de capital