Piaţa de capital

Inflaţie mică, probleme mari în economie

În luna iunie inflaţia şi-a continuat trendul descendent de la 4,7% în luna martie curent până la 3,2%. Această evoluţie s-a datorat preponderent, micşorării preţurilor reglementate şi creşterii preţurilor la produsele alimentare, fiind susţinută şi de aprecierea MDL faţă de principalele valute de referinţă. Prognoza inflaţiei pe termen mediu prevede o descreştere a ratei inflaţiei până la sfârşitul anului curent şi revenirea la limita de sus a intervalului de variaţie în 2019. Astfel, inflaţia va constitui 1,9% în anul 2018 şi 6,5% în 2019.

Din 1 august, în Moldova începe să funcţioneze Depozitarul Central Unic

Iniţial, Depozitarul Central Unic (DCU) va duce evidenţa datelor privind deţinerea titlurilor de stat şi prin intermediul acestuia vor fi efectuate operaţiunile cu titluri de stat şi instrumente financiare emise de BNM, iar până la sfârşitul anului 2018 – operaţiuni cu valori mobiliare corporative. Până la 31 iulie 2019, la DCU vor fi conectate şi registrele entităţilor admise la tranzacţionare în sistemul multilateral de tranzacţionare.

Statul şi-a propus să atragă investiţii de 1,3 miliarde de euro prin programul de dobândire a cetăţeniei moldoveneşti

Guvernul de la Chişinău vrea să atragă, în următorii cinci ani, investiţii de 1,3 miliarde de euro în urma implementării Programului de dobândire a cetăţeniei prin investiţii. Acesta va fi elaborat şi implementat de consorţiul internaţional MIC Holding LLC şi Henley&Partners Government Services Ltd, selectat prin concurs public. Contractul, care stabileşte condiţiile de parteneriat, a fost semnat la 11 iulie 2018, la Chişinău.

De ce vor deveni mai sigure depozitele în Republica Moldova?

Depozitele rămân unul dintre cele mai populare instrumente de economisire din Republica Moldova. Soldul depozitelor a ajuns, la sfârşitul trimestrului întâi al acestui an, la 60.6 miliarde de lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 65.9 la sută din totalul depozitelor), după o creştere în primul trimestru cu aproape 670 milioane de lei.

Victoriabank, mai optimistă decât FMI şi Banca Mondială: Economia Moldovei va creşte cu 4,2% în 2018

În analiza economică trimestrială Victoriabank estimează o creştere economică de 4,2% pentru economia Republicii Moldova, iar în 2019 – de 3,4%. Instituţia financiară este mai optimistă decât prognozele evoluţiei economiei moldoveneşti făcute de Banca Mondială şi FMI, care vizează o creştere de 3,8%.

Creştere anemică a investiţiilor străine directe

În trimestrul I 2018, activele de investiţii directe ale rezidenţilor sub formă de instrumente de natura datoriei au crescut cu 5,58 mil. USD (dintre care 5,50 mil. USD – activele întreprinderilor rezidente cu investiţii directe faţă de investitorii străini direcţi). În acelaşi timp, s-au majorat activele externe sub formă de participaţii şi acţiuni în întreprinderile de peste hotare cu 1,78 mil. USD, potrivit datelor balanţei de plăţi a Băncii Naţionale a Moldovei.

Munţi de bani. Economia, incapabilă să-i absoarbă

Volumul transferurilor de valută a generat munţi de bani în bănci, bani care nu pot fi absorbiţi de economie, în rezultat ei sunt plasaţi în bănci sub formă de depozite, iar valuta străină este depozitată în rezervele Băncii Naţionale a Moldovei.

Statul încearcă să alinieze achiziţiile publice la standardele europene

Achiziţiile publice au fost, mai totdeauna, afectate de corupţie. Lipsa de transparenţă lovea chiar în imaginea statului de „cumpărător de bună-credinţă”. Dominate de grupuri de interese, achiziţiile se transformau într-un fel de teatru al absurdului cu câştigători înainte de a fi anunţate.

Pagini

Subscribe to Piaţa de capital