Piaţa de capital

Agricultorii uscaţi de secetă n-au pe ce cumpăra dolari şi euro

Începând cu luna aprilie curent, moneda naţională înregistrează o apreciere atât în termeni nominali, cât şi în termeni reali faţă de coşul valutelor ţărilor-principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Astfel, în a doua jumătate a trimestrului II 2020, odată cu relansarea treptată a activităţilor economice suspendate, piaţa valutară s-a caracterizat printr-un surplus de ofertă de valută, în special, din partea persoanelor fizice care a fost susţinută de o creştere a transferurilor din străinătate, constată Banca Naţională a Moldovei (BNM).

Obligaţiunile municipale – instrument de dezvoltare a comunităţilor locale

Emisiunile de obligaţiuni municipale, care ar oferi resurse financiare administraţiilor locale, pentru a lansa proiecte de dezvoltare, este un proces mult întârziat în Republica Moldova.

Deprecierea activelor a tăiat o treime din profitul bancherilor

Sectorul bancar a întâlnit criza pandemică bine capitalizat şi pe un morman de bani. Lichiditatea curentă a băncilor constituia 51,3% la sfârşitul semestrului unu al anului curent în condiţiile în care valoarea minimă cerută de banca centrală este de 20%. În şase luni ale anului, băncile au contabilizat un profit de aproape jumătate de miliard de lei, cu 43% mai puţin comparativ cu perioada similară a anului 2019, potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

Industria virusată de coronacriză rămâne pe un trend negativ

Sectorul industrial treptat se restabileşte după criza pandemică, însă rămâne încă pe un trend negativ. În ianuarie-august 2020, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, producţia industrială (serie brută) a fost mai mică cu 6,5%, ca urmare a descreşterii producţiei în industria prelucrătoare (-6,9%) şi a producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-5,9%). Totodată, s-a înregistrat creştere în industria extractivă (+2,7%).

Coronacriza impulsionează plăţile cu cardul

Coronacriza, pe lângă multiplele implicaţii în viaţa moldovenilor, a ridicat problema creşterii siguranţei cetăţenilor în efectuarea plăţilor zilnice. Or, se pare că moldovenii încep a prinde gustul achitărilor cu cardul. Astfel, numărul operaţiunilor fără numerar a constituit 16 milioane, cu 32,5% mai mult în trimestrul II al anului curent comparativ cu perioada similară a anului 2019. Asta în timp ce numărul operaţiunilor de retragere a numerarului a fost de 5,8 milioane, cu 21% mai puţin, potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Relaţia Republicii Moldova cu FMI se exprimă în cifre tot mai mari

Majoritatea referinţelor făcute în cadrul noului memorandum cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) indicau mai mult sau mai puţin categoric că documentul va fi semnat în luna septembrie curent. Ultima şedinţă a Bordului a avut loc pe data de 30 septembrie, însă examinarea acordului nu s-a regăsit în agenda şedinţei respective. Este în totalitate greşit ca neincluderea în agendă să fie calificată drept răspuns negativ la demersurile Chişinăului, însă, cu toate acestea, există şi unele voci care insistă anume pe asemenea formulări.

Politica fiscală şi vamală pentru 2021. Proiectul, pe ultima sută de metri

Elaborarea proiectului Politicii fiscale şi vamale pentru 2021 este cel mai greu exerciţiu din ultimii ani pe care îl are în faţă Ministerul Finanţelor.

Criza a speriat străinii care voiau să facă afaceri în Moldova

Investiţiile directe în economia naţională au înregistrat, pe parcursul trimestrului II 2020, ieşiri nete de capital în valoare de 19,43 mil. USD, din care investiţiile în capital social au reprezentat intrări nete de 8,99 mil. USD (intrări – 19,18 mil. USD, ieşiri de capital – 10,19 mil. USD). Venitul reinvestit a înregistrat o valoare negativă de 3,33 mil. USD, determinată de pierderile nete înregistrate de alte sectoare – 10,00 mil. USD, arată datele Băncii Naţionale a Moldovei.

Cum România a devansat Federaţia Rusă la exporturile moldoveneşti

În ianuarie-iulie 2020, exporturile de mărfuri din Republica Moldova au însumat 1,4 miliarde dolari SUA, cu 12,8% mai puţin comparativ cu perioada similară a anului precedent. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1,1 miliarde dolari SUA (77,1% din total exporturi), fiind în scădere cu 3,6% faţă de ianuarie-iulie 2019, care a contribuit la micşorarea pe total exporturi cu 2,5%. Iar peste un sfert din totalul exporturilor moldoveneşti ajung peste Prut. Astfel, România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, arată datele Biroului Naţional de Statistică.

Facilităţi fiscale de miliarde de lei. Doar din TVA suma a fost de 2 miliarde de lei

De la obţinerea independenţei, R. Moldova a acordat un şir de facilităţi fiscale. Acestea sunt, de fapt, nişte cheltuieli fiscale pe care statul le acordă unor oameni, companii sau entităţi economice. Dacă în anul 2011 acestea constituiau jumătate din veniturile bugetului de stat, în prezent ponderea acestora este de 60%. Conform statisticilor fiscale, în anul 2019, contribuabilii au beneficiat de diferite facilităţi fiscale aferente plăţii TVA, în valoare totală de 1,9 miliarde de lei, iar conform deciziilor adoptate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), TVA restituită a constituit suma de 2,9 miliarde de lei, arată un raport al Curţii de Conturi.

Pagini

Subscribe to Piaţa de capital