Ion Lupulescu: „Orice operator economic va putea cumpăra direct pe bursă gazele naturale de care are nevoie”

Interviu cu Ion Lupulescu, Directorul Executiv al SRL „BRM East Energy”

– Domnule Lupulescu, înainte de a începe discuţia, aţi putea să ne prezentaţi compania dumneavoastră, BRM East Energy, care este operator al platformei de tranzacţionare a gazelor naturale în Republica Moldova, şi să ne spuneţi care este misiunea dumneavoastră în Republica Moldova, precum şi a celui mai mare acţionar al dumneavoastră, Bursa Română de Mărfuri – cel mai vechi operator privat de pieţe centralizate de tranzacţionare a mărfurilor din România?

– Bună ziua, aşa cum aţi menţio­nat şi dvs., într-adevar, BRM este cel mai vechi operator de pieţe centralizate de tranzactionare a mărfurilor din România.

După cum este cunoscut, BRM operează pieţele de tranzacţionare a mărfurilor în România de mai bine de 30 de ani, atât pentru produse energetice, dar şi pentru produse agricole şi mărfuri generale. BRM se adresează atât clienţilor privaţi, cât şi celor de stat, deţinând un portofoliu de peste 1500 clienţi în România.

În Republica Moldova, filiala BRM la Chişinău gestionează unica platformă de tranzacţionare pentru sectorul gazelor naturale, compania noastra implicându-se în mod activ în modernizarea economiei moldovenesti şi la cresterea securităţii energetice a ţării.

– Având în vedere volumul tranzacţiilor şi numărul de clienţi permanenţi ai Bursei Române de Mărfuri, putem presupune că nu vor exista probleme în ceea ce priveşte furnizarea (vânzarea) gazelor: cu siguranţă că foarte mulţi comercianţi îşi doresc să acceseze piaţa din Moldova, este adevărat acest lucru?

– Da, este adevărat. Am observat un interes major din partea operatorilor economici europeni implicaţi în domeniul gazelor naturale pentru a accesa piaţa moldovenească, mai ales în ultima perioadă, de când au fost realizaţi paşi importanţi pentru liberalizarea pieţei gazelor naturale. Această decizie a autorităţilor de la Chişinău a generat în mod direct creşterea oportunităţilor de afaceri în domeniu.

Acest aspect va contribui cu siguranţă la sporirea securităţii energetice a R. Moldova prin diversificarea surselor de aprovizio­nare şi, nu în ultimul rând, prin crearea condiţiilor de concurenţă loială, aspect care va fi observat în principal prin scăderea preţurilor pentru consumatori. Bineînţeles, mai sunt multe lucruri de rezolvat, dar consider că suntem pe drumul cel bun.

– În Moldova este destul de limitat numărul agenţilor economici cu experienţă în cumpărarea gazelor naturale la bursă. Ţinând cont de experienţa dumneavoastră în tranzacţionarea pe bursă a gazelor naturale, energiei electrice şi a altor mărfuri, aţi putea să ne spuneţi cine poate cumpăra gaze de la SRL „BRM East Energy”, care sunt cerinţele faţă de potenţialul cumpărător, poate el cumpăra direct sau prin intermediul unui broker? Cu alte cuvinte, “unde se învaţă tranzacţionarea gazelor” şi unde se poate obţine experienţa iniţială? Ce recomandări sau cursuri sunteţi dispus să oferiţi participanţilor pe piaţă, având în vedere faptul că din 2025 majoritatea marilor consumatori de gaze naturale va trebui să-l cumpere prin intermediul platformei dumneavoastră?

– Orice operator economic poate cumpăra direct pe bursă gazele naturale de care are nevoie.

BRM oferă sesiuni de instruire practică în utilizarea platformelor de tranzacţionare pentru fiecare membru afiliat. Acesta este doar unul din avantajele pe care o companie le poate avea prin colaborarea cu BRM.

Platformele noastre sunt concepute astfel încât utilizatorul să poată deprinde noţiunile de bază încă de la prima utilizare. Sunt de părere ca oricine deţine noţiuni de bază în domeniul economico-energetic, poate ajunge sa desfăşoare tranzacţii prin platforma BRM, în cel mai scurt timp.

Aşa cum aţi menţionat şi dvs., din 2025 va intra în vigoare obligaţia ca întreprinderile mari să achiziţioneze gazele naturale de pe piaţa liberă mai ales prin intermediul unei platforme de tranzacţionare.

În acest sens, BRM se pregăteşte intens pentru a putea acomoda cererile venite din partea companiilor moldoveneşti, inclusiv prin oferirea unor cursuri de bază privind utilizarea platformelor de tranzacţionare.

– Cât de clară va fi linia de demarcaţie între tranzacţiile pe piaţa reglementată şi pe cea nereglementată? Care va fi rolul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică din Moldova (ANRE) în activitatea bursei? Cine va stabili preţul serviciilor bursei şi cine va acţio­na în calitate de garant al tranzacţiilor?

– În primul rând, aş spune că rolul ANRE continuă să fi unul cheie pe piaţa energetică din Moldova, indiferent dacă vorbim de piaţă reglementată sau piaţă liberalizată. ANRE veghează respectarea cu stricteţe a regulilor pieţei şi a legislaţiei naţionale în domeniu, ANRE supervizează activitatea din piaţa energiei, inclusiv activitatea Bursei.

Linia de demarcaţie între piaţa reglementată şi cea concurenţială este clară: stabilirea preţului pe piaţa concurenţială se face la întâlnirea liberă dintre cerere şi ofertă în timp ce în piaţa reglementată există dispoziţii administrative pentru a restricţiona tranzacţionarea liberă a energiei şi de a stabili un preţ fix pentru consumatorul eligibil.

Tranzacţiile sunt garantate în primul rând prin mijloace contractuale specifice, la care fiecare parte a tranzacţiei bursiere recurge normal, după bunele practici în sector. Pe lângă acest aspect, bursa de mărfuri are propriile proceduri de avizare a participanţilor la piaţă, fapt care contribuie la crearea unui climat de încredere pe piaţă. Pe măsură ce numărul de tranzacţii va creşte, vor apărea şi alte instrumente de garantare, care implică şi asumarea unor costuri din partea actorilor economici, dar care cresc şi mai mult gradul de certitudine în executarea în tocmai a contractelor.

A discutat Ghenadie Tudoreanu

Numarul ziarului: 
Nr.12 (1038) din 27 martie 2024