CNPF şi Bursa de Valori Bucureşti au discutat aspecte ce ţin de interconectarea pieţelor de capital ale celor două ţări

Oportunităţile de sporire a accesului la finanţare pentru agenţii economici din Republica Moldova şi de diversificare a oportunităţilor pentru investitori pe piaţa de capital, au fost principalele teme discutate marţi, 6 februarie curent, în cadrul întrevederii conducerii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu delegaţia din România, condusă de preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, Radu Hanga.

Preşedintele CNPF, Dumitru Budianschi, a subliniat că dezvoltarea infrastructurii de tranzacţio­nare pe piaţa de capital în conformitate cu standardele europene constituie un obiectiv esenţial pentru autoritatea de supraveghere din Republica Moldova. „Contăm mult pe schimbul celor mai bune practici deţinute de Bursa de Valori Bucureşti, care are o experienţă valoroasă şi ar putea juca un rol semnificativ în dezvoltarea infrastructurii de tranzacţionare din Republica Moldova”, a afirmat Dumitru Budianschi.

Părţile au discutat şi chestiuni ce ţin de facilitarea accesului reciproc a emitenţilor şi investitorilor din Republica Moldova şi România la pieţele de capital din cele două ţări, inclusiv prin conectarea Depozitarului Central Unic din Republica Moldova la infrastructura din România. În acest sens, fiind menţionat că pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare a emitenţilor non-bancari din Republica Moldova pe piaţa română şi invers, nu au fost identificate constrângeri majore de ordin tehnic sau de reglementare. Dificultăţile existente pentru bănci ţin de reglementările sectorului bancar şi sunt în atenţia băncii centrale din Moldova şi CNPF.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.06 (1032) din 14 februarie 2024