Piaţa de capital

Realităţile răstoarnă prognozele

Viaţa bate filmul, iar realităţile prognozele. Trăim a cincea lună în pandemie, în regim de situaţie excepţională, iar apoi în condiţii dictate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, însă cel puţin două previziuni, care erau date ca certitudine, nu-şi găsesc confirmare.

Vadim Ceban: “Activitatea grupului “Moldovagaz” va deveni mai eficientă, iar acţionarii vor începe să primească dividende”

Săptămâna trecută a avut loc şedinţa anuală a acţionarilor “Moldovagaz” SA. Redactorul-şef al ziarului „Capital Market”, Ghenadie Tudoreanu, a vorbit despre rezultatele activităţii intreprinderii cu preşedintele Consiliului de administraţie al “Moldovagaz” SA, Vadim CEBAN.

Zbor frânt

Transporturile au fost poate cele mai afectate de pandemie. Imediat după declararea stării de urgenţă, în luna martie, avioanele au fost oprite la sol. Comisia pentru situaţii excepţionale a autorizat zborurile charter doar pentru a aduce acasă cetăţenii Republicii Moldova.

Efecte în lanţ: Transporturile, în cădere liberă, consumul se comprimă, iar veniturile la buget – tot mai puţine

Răspândirea coronavirusului implică costuri economice mari pentru economia mondială. Iar acest lucru se răsfrânge şi asupra Republicii Moldova. Tendinţele economice, deja din prima perioadă reflectă înrăutăţirea situaţiei. Astfel, serviciile de transport sunt în scădere accentuată. Consumul intern este influenţat de diminuarea transferurilor de peste hotare şi reducerea veniturilor salariale. Pentru acoperirea cheltuielilor bugetare, Guvernul apelează la împrumuturi interne şi externe de finanţare, fapt ce majorează nivelul de îndatorare a ţării. Totodată, veniturile bugetare se diminuează, ca impact al sistării activităţii economice în majoritatea sectoarelor economiei naţionale.

România, Federaţia Rusă şi Ucraina, în topul statelor de unde importăm mai mult decât exportăm

Volumul comerţului exterior cu bunuri, în trimestrul I 2020, s-a modificat neesenţial (+0,5 la sută) comparativ cu trimestrul I 2019 şi a totalizat 1 792,59 mil. USD. Deficitul balanţei comerciale, în ianuarie-martie 2020, a crescut cu 2,3 la sută şi a constituit 717,91 mil. USD sau 28,9 la sută relativ la PIB. În această perioadă, exporturile înregistrate în balanţa de plăţi s-au micşorat cu 0,7 la sută, iar importurile au crescut cu 1,0 la sută faţă de trimestrul I 2019. Valoarea bunurilor expediate peste hotare după prelucrare pe teritoriul Republicii Moldova în trimestrul I 2020 s-a micşorat cu 26,5 la sută în raport cu perioada similară a anului precedent şi a constituit 142,67 mil. USD, arată datele Balanţei de Plăţi a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

Şocul pandemiei asupra comerţului exterior

Şocul iniţial al pandemiei asupra comerţului exterior este tot mai sensibil. Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă „un declin considerabil” al exporturilor în aprilie, atât faţă de luna precedentă, cu 28,7 la sută, cât şi în raport cu perioada similară a anului precedent, de 30,5 la sută.

Peste un sfert din populaţia activă a ţării salvează Republica Moldova de sărăcie

Banii trimişi din străinătate constituie o parte importantă a produsului intern brut (PIB) a majorităţii ţărilor slab dezvoltate printre care face parte şi R. Moldova. Dacă moldovenii, care muncesc în străinătate nu ar trimite bani acasă, un sfert din gospodăriile din ţară s-ar fi situat sub pragul sărăciei.

Din fiecare leu investit, bancherii au câştigat 1,8 lei

La sfârşitul lunii martie, băncile moldoveneşti au câştigat 1,8 lei din fiecare leu investit din active şi 10,4 lei din fiecare leu investit din capital, fiind în descreştere cu 0,7 p.p. şi, respectiv, cu 4,2 p.p. comparativ cu sfârşitul anului precedent. Cele 11 bănci din R. Moldova au contabilizat un profit de 432 milioane de lei, cu 18% mai puţin în primele trei luni ale acestui an faţă de perioada similară a anului precedent, potrivit informaţiilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Pandemia pune capac pe taxe, impozite şi adânceşte deficitul bugetar

Pandemia de COVID-19 se extinde la nivel global, ceea ce determină autorităţile centrale să întreprindă măsuri adiţionale de securitate. Aceste masuri necesită resurse bugetare suplimentare. Totodată, pandemia va afecta şi activitatea economică, ceea ce va influenţa negativ colectarea impozitelor şi va crea dificultăţi în menţinerea deficitului bugetar în limitele prognozate.

Coronavirsul ieftineşte viaţa în statistici

Unul dintre factorii care contribuie la reducerea preţurilor este răspândirea coronavirsului, care a determinat încetinirea economiei globale. Or, în Republica Moldova pentru a patra lună consecutiv se atestă o inflaţie care este pe trend descendent. Preţurile vor continua să se ducă în jos pe fundalul reducerii consumului şi incertitudinii economice pe termen mediu.

Pagini

Subscribe to Piaţa de capital