Piaţa de capital

Zbor frânt

Transporturile au fost poate cele mai afectate de pandemie. Imediat după declararea stării de urgenţă, în luna martie, avioanele au fost oprite la sol. Comisia pentru situaţii excepţionale a autorizat zborurile charter doar pentru a aduce acasă cetăţenii Republicii Moldova.

Efecte în lanţ: Transporturile, în cădere liberă, consumul se comprimă, iar veniturile la buget – tot mai puţine

Răspândirea coronavirusului implică costuri economice mari pentru economia mondială. Iar acest lucru se răsfrânge şi asupra Republicii Moldova. Tendinţele economice, deja din prima perioadă reflectă înrăutăţirea situaţiei. Astfel, serviciile de transport sunt în scădere accentuată. Consumul intern este influenţat de diminuarea transferurilor de peste hotare şi reducerea veniturilor salariale. Pentru acoperirea cheltuielilor bugetare, Guvernul apelează la împrumuturi interne şi externe de finanţare, fapt ce majorează nivelul de îndatorare a ţării. Totodată, veniturile bugetare se diminuează, ca impact al sistării activităţii economice în majoritatea sectoarelor economiei naţionale.

România, Federaţia Rusă şi Ucraina, în topul statelor de unde importăm mai mult decât exportăm

Volumul comerţului exterior cu bunuri, în trimestrul I 2020, s-a modificat neesenţial (+0,5 la sută) comparativ cu trimestrul I 2019 şi a totalizat 1 792,59 mil. USD. Deficitul balanţei comerciale, în ianuarie-martie 2020, a crescut cu 2,3 la sută şi a constituit 717,91 mil. USD sau 28,9 la sută relativ la PIB. În această perioadă, exporturile înregistrate în balanţa de plăţi s-au micşorat cu 0,7 la sută, iar importurile au crescut cu 1,0 la sută faţă de trimestrul I 2019. Valoarea bunurilor expediate peste hotare după prelucrare pe teritoriul Republicii Moldova în trimestrul I 2020 s-a micşorat cu 26,5 la sută în raport cu perioada similară a anului precedent şi a constituit 142,67 mil. USD, arată datele Balanţei de Plăţi a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

Şocul pandemiei asupra comerţului exterior

Şocul iniţial al pandemiei asupra comerţului exterior este tot mai sensibil. Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă „un declin considerabil” al exporturilor în aprilie, atât faţă de luna precedentă, cu 28,7 la sută, cât şi în raport cu perioada similară a anului precedent, de 30,5 la sută.

Peste un sfert din populaţia activă a ţării salvează Republica Moldova de sărăcie

Banii trimişi din străinătate constituie o parte importantă a produsului intern brut (PIB) a majorităţii ţărilor slab dezvoltate printre care face parte şi R. Moldova. Dacă moldovenii, care muncesc în străinătate nu ar trimite bani acasă, un sfert din gospodăriile din ţară s-ar fi situat sub pragul sărăciei.

Din fiecare leu investit, bancherii au câştigat 1,8 lei

La sfârşitul lunii martie, băncile moldoveneşti au câştigat 1,8 lei din fiecare leu investit din active şi 10,4 lei din fiecare leu investit din capital, fiind în descreştere cu 0,7 p.p. şi, respectiv, cu 4,2 p.p. comparativ cu sfârşitul anului precedent. Cele 11 bănci din R. Moldova au contabilizat un profit de 432 milioane de lei, cu 18% mai puţin în primele trei luni ale acestui an faţă de perioada similară a anului precedent, potrivit informaţiilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Pandemia pune capac pe taxe, impozite şi adânceşte deficitul bugetar

Pandemia de COVID-19 se extinde la nivel global, ceea ce determină autorităţile centrale să întreprindă măsuri adiţionale de securitate. Aceste masuri necesită resurse bugetare suplimentare. Totodată, pandemia va afecta şi activitatea economică, ceea ce va influenţa negativ colectarea impozitelor şi va crea dificultăţi în menţinerea deficitului bugetar în limitele prognozate.

Coronavirsul ieftineşte viaţa în statistici

Unul dintre factorii care contribuie la reducerea preţurilor este răspândirea coronavirsului, care a determinat încetinirea economiei globale. Or, în Republica Moldova pentru a patra lună consecutiv se atestă o inflaţie care este pe trend descendent. Preţurile vor continua să se ducă în jos pe fundalul reducerii consumului şi incertitudinii economice pe termen mediu.

Banca Mondială: Sunt companiile din Moldova pregătite pentru o recuperare rapidă?

Prognozele sunt, mai mult sau mai puţin, relative. Mai ales acum, când există mai multe întrebări, decât răspunsuri. Experţii şi instituţiile modelează economic diferite scenarii. Evoluează efectele pandemiei asupra economiei. Însă, nu se ştie cât va dura aceasta? Care va fi impactul? Va exista al doilea val sau nu? Ce asistenţă reală vom primi? Sunt multe semne de întrebare, ce provoacă incertitudine când vorbim de viitor.

Vin vremuri grele: Cea mai mare recesiune din 2009, dacă economia stă pe loc până în august

Răspândirea coronavirusului la nivel global implică costuri economice majore. Republica Moldova nu este o excepţie. Tendinţele economice înregistrate de Republica Moldova în primele luni ale anului 2020 reflectă primele semne ale pandemiei COVID-19. În special, iese în evidenţă impactul factorilor externi. Contractarea cererii externe din partea principalilor parteneri ai Republicii Moldova a rezultat în scăderea exporturilor şi diminuarea producţiei unor ramuri industriale. Potrivit Ministerului Economiei, în perioada următoare efectele pandemiei asupra economiei se vor resimţi mai profund odată cu sistarea sau restrângerea temporară a activităţii întreprinderilor – măsuri epidemiologice cu impact sistemic major.

Pagini

Subscribe to Piaţa de capital