Piaţa de capital în nouă luni ale anului 2023: un debut reuşit pentru emisiunile de obligaţiuni corporative

În nouă luni ale anului 2023, pe segmentul primar al pieţei de capital din Republica Moldova au fost efectuate 50 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 5408,12 mil. lei (dintre care: 46 de emisiuni de acţiuni în volum de 5149,88 mil. lei şi 4 emisiuni de obligaţiuni corporative ale unui emitent, în volum de 258,24 mil. lei), în creştere cu 3328,24 mil. lei faţă de perioada similară a anului 2022.

O dinamică pozitivă pe acest segment de piaţă, cu indicatori ce depăşesc mai bine de 2,6 ori valorile înregistrate în perioada similară a anului trecut, se datorează mobilizării societăţilor pe acţiuni pentru a-şi conforma, către finele anului în curs, capitalul său social la minimum necesar, prescris de lege (600 000 lei). Totodată, acest trend în ascensiune, marcat pe piaţa primară de capital, a fost determinat şi de emisiunile de obligaţiuni corporative, plasate în premieră în perioada analizată de către MAIB, fapt ce a demonstrat capacitatea pieţei de a asimila noi instrumente financia­re, dar şi perspectiva de a dinamiza segmentul primar al pieţei de capital.

În aceeaşi perioadă a anului trecut, au fost înregistrate 40 de emisiuni de valori mobiliare, care sumar au constituit 2079,88 mil. lei.

În ceea ce priveşte investiţiile străi­ne efectuate în ianuarie-septembrie 2023, volumul acestora a alcătuit 14,85 mil. lei sau 0,27% din totalul emisiunilor de valori mobiliare, fiind în descreştere cu 29,94 mil. lei comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2022.

În perioada menţionată, pe piaţa secundară de capital au fost efectuate 3038 de tranzacţii cu valori mobiliare corporative în volum de 434,55 mil. lei, fiind consemnată o descreştere a valorii lor sumare cu 79,69 mil. lei sau cu circa 15,5%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, deşi, evaluate ca număr, se relevă creşterea acestora cu 27,9%.

Volumul total al tranzacţiilor derulate pe piaţa reglementată a înregistrat o scădere de 18,75 ori, faţă de perioada similară a anului trecut, în valoare absolută reprezentând suma de 19,97 mil. lei a celor 69 de tranzacţii înregistrate pe această platformă de tranzacţionare (4,60% din volumul total al tranzacţiilor pe piaţa secundară). În cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF), valoarea totală a tranzacţiilor a constituit 6,76 mil. lei, sumar, pentru 44 de tranzacţii, ceea ce reprezintă doar 1,55% din volumul total al tranzacţiilor pe piaţa secundară.

Valoarea totală a tranzacţiilor derulate în afara pieţei reglementate şi MTF, în perioada ianuarie-septembrie 2023, a crescut, faţă de perioada similară a anului precedent, mai bine de 3 ori, valoarea lor sumară fiind de 407,82 mil. lei, totodată, consemnând o creştere ca şi număr – de la 2150 la 2925 tranzacţii.

Cea mai mare pondere (78,32%), în structura tranzacţiilor efectuate pe segmentul extrabursier de piaţă, a revenit tranzacţiilor de vânzare-cumpărare, valoarea absolută a cărora a fost de 319,42 mil. lei. Tranzacţiile de donaţie şi cele de moştenire au însumat 16,65 mil. lei (4,08%) şi, respectiv, 7,43 mil. lei (1,82%), iar tranzacţiile aferente transmiterii valorilor mobiliare ca aport la capital social – 56,29 mil. lei (13,80%). Alte tipuri de tranzacţii reprezintă, în structura dată, o pondere de doar 1,98% sau 8,03 mil. lei din volumul total al tranzacţiilor înregistrate în afara pieţei reglementate şi MTF.

În perioada menţionată, în baza licenţelor şi autorizaţiilor acordate de CNPF pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa de capital, au prestat activităţi şi servicii următorii participanţi profesionişti: Bursa de Valori a Moldovei, ca operator de piaţă, care administrează şi exploatează piaţa reglementată şi MTF, 7 societăţi de investiţii bancare, 7 societăţi de investiţii nebancare şi 7 societăţi de registru, dintre care o societate de registru a comunicat intenţia de a se retrage de pe piaţa de capital.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.49 (1024) din 13 decembrie 2023