Piaţa de capital

Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare. Ce prevede proiectul?

Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru anii 2018–2022, precum şi Planul de acţiuni aferent implementării acestei strategii şi a decis să-l prezinte Parlamentului spre examinare. Strategia stabileşte politica statului în domeniul pieţei financiare nebancare pentru cinci ani, documentul fiind în deplină consonanţă cu acţiunile în cadrul cooperării Republica Moldova – Uniunea Europeană şi cu alte directive de politici publice.

Piaţa de capital: În căutarea unor soluţii pentru un viitor mai bun

Miercurea trecută a avut loc atelierul consultativ sub genericul „Conceptul privind dezvoltarea pieţei de capital în Republica Moldova” şi “Conceptul de implementare a Regulamentului nr. 1060/ 2009 privind agenţiile de rating de credit în legislaţia naţională”, în cadrul căruia Centrul Analitic Independent Expert-Grup şi-a prezentat viziunea sa privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea impulsionării pieţei de capital.

Extinderea perioadei de maturitate a VMS scoate din presiunea de pe datoria internă

Ministerul Finanţelor a extins scadenţa VMS plasate pe piaţa internă până la cinci ani, iar în urma primei licitaţii a obţinut 18,3 milioane de lei. Suma obţinută denotă încrederea investitorilor pe piaţa VMS. În plus, statul vine cu un semnal important pe termen mediu pentru jucătorii de pe piaţă prin oferirea unui punct de referinţă acestora pentru a face mai credibile împrumuturile cu scadenţe mai lungi.

Избран новый административный совет Victoriabank

Соответствующие решения были приняты на внеочередном общем собрании акционеров Victoriabank 30 марта

A avut loc adunarea de constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

 
Astăzi, 29 martie 2018, a avut loc adunarea de constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU). În cadrul acesteia, a fost aprobată decizia de înființare a DCU, au fost desemnate organele de conducere și aprobate actele de constituire. Astfel, DCU va fi condus de un comitet executiv compus din trei membri. Totodată, Consiliul de supraveghere al DCU este format din reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor și Bursei de Valori a Moldovei.

Cât o să se ţină economia pe consum?

Din punct de vedere a evoluţiei economiei, 2017 a fost în mod cert cel mai bun an din ultimii trei, cu o creştere de 4,5 la sută. Şi asta în condiţiile în care nu a fost cel mai bun an pentru agricultură, care tradiţional mişcă în sus economia, iar schimbarea multaşteptată în ecuaţia creşterii nu s-a schimbat. Consumul populaţiei a avut, la fel ca şi în ultimele decenii, o contribuţie importantă în creşterea Produsului Intern Brut (PIB). Iar, ca urmare, dezvoltarea în Republica Moldova este mai lentă decât creşterea economică din cauza calităţii relativ slabe a creşterii.

Aprecierea leului a tras inflaţia în jos

Preţurile au avut un avans de 5,4% în ultimele 12 luni. Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei (3,2 puncte procentuale) au avut-o preţurile la produsele alimentare. Inflaţia de bază şi preţurile reglementate au avut un impact de 1,5 şi, respectiv, 0,6 puncte procentuale, fiind cu 0,1 şi 0,7 puncte procentuale inferioare celor din luna ianuarie 2018. Contribuţia din partea preţurilor la combustibili a fost cu 0,1 puncte procentuale sub nivelul lunii precedente şi a constituit 0,1 puncte procentuale, arată datele Biroului Naţional de Statistică.

Au fost aprobate măsurile de constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a aprobat, în cadrul şedinţei din 14 martie 2018, un set de măsuri pentru înfiinţarea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU).

Investiţiile „plafonate” de criză

„Banii sunt sângele economiei”. Iar investiţiile o mişcă înainte. Activitatea investiţională în Republica Moldova a crescut în 2017 cu 1,3 la sută faţă de anul 2016, atingând valoarea de 20 miliarde 996 milioane de lei, arată date ale Biroului Naţional de Statistică.

Pagini

Subscribe to Piaţa de capital