Legislaţie

Prevederile acquis-ului comunitar privind activitatea societăţilor pe acţiuni au fost examinate de CNPF şi mediul de afaceri

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a organizat marţi, 14 mai curent, o masă rotundă cu genericul „Constrângeri practice şi evitarea suprareglementării în desfăşurarea activităţii de întreprinzător în calitate de societate pe acţiuni”. Evenimentul a avut loc la sediul CNPF şi a reunit companii cu forma organizatorică juridică de societăţi pe acţiuni, asociaţii de afaceri şi consultanţi în dreptul corporativ.

Legea privind serviciile de finanţare participativă a intrat în vigoare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare este responsabilă de autorizarea, reglementarea şi supravegherea activităţii furnizorilor de servicii de finanţare participativă (crowdfunding), odată cu intrarea în vigoare, pe 1 martie 2024, a Legii privind serviciile de finanţare participativă.

Categorie:

Acces extins la capital pentru antreprenorii din Moldova. Legea privind serviciile de finanţare participativă a fost votată în lectură finală

Mediul de afaceri din Republica Moldova va dispune de o alternativă mai accesibilă de finanţare decât cea bancară, utilizând instrumente de finanţare participativă (crowdfunding). Un proiect de lege în acest sens a fost votat în lectură finală, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 7 iulie curent. Potrivit documentului, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) va autoriza, reglementa şi supraveghea activitatea furnizorilor de servicii de finanţare participativă.

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind activitatea de asigurare şi reasigurare

Proiectul de lege privind activitatea de asigurare şi reasigurare a fost aprobat în şedinţa ordinară a Guvernului din 28 octombrie curent.

Are nevoie Republica Moldova de forţă de muncă străină?

După recenta avizare pozitivă a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, ce prevede simplificarea condiţiilor de angajare în R. Moldova a muncitorilor calificaţi din alte ţări, întrebarea „Are nevoie R. Moldova de forţă de muncă străină?” şi-o pun nu numai cei care caută cea mai preţioasă resursă pentru o economie – tinerii şi oamenii capabili să muncească, dar şi acei care se opun intrării străinilor pe piaţa forţei de muncă internă.

Categorie:

În atenţia societăţilor pe acţiuni!

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor art. XXVII din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 222) şi Hotărârii CNPF nr. 23/14 din 27.05.2020 (înregistrată la Ministerul Justiţiei la 27.05.2020, publicată în Monitorul Oficial din 29.05.2020), informează despre extinderea termenului de dezvăluire a informaţiei şi de prezentare a raportului anual de către toţi emitenţii de valori mobiliare până la 30 iunie 2020.

În atenţia societăţilor pe acţiuni

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital (Legea nr. 171/2012), întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei, conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, publicat în Monitorul Oficial din nr. 76-85 от 01.03.2019 (în continuare Regulamentul CNPF).

Costul reglementării afacerii: Ce spun antreprenorii?

Costurile de conformare la reglementările de stat pentru mediul de afaceri din Republica Moldova s-au redus pe parcursul anului 2019, iar managerii sunt optimişti în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de afaceri, constată studiul anual „Costul reglementării de stat a activităţii întreprinderilor”, elaborat de Banca Mondială.

Categorie:

Pe ogorul legii despre subvenţionare va fi mereu loc suficient pentru îmbunătăţiri

O intervenţie de dată recentă în principiile şi procedurile de subvenţionare a agriculturii a vizat modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural. Autorii modificărilor au venit la o primă etapă cu un studiu de impact care atrage atenţia asupra unor imperfecţiuni care afectează în cele din urmă starea de lucruri în agricultură şi care poate marca la modul direct perspectivele acestui domeniu.

Pagini

Subscribe to Legislaţie