Piaţa de capital

Guvernarea corporativă, strategia numărul unu pentru societăţile pe acţiuni

Companiile pot face faţă mai uşor provocărilor, inclusiv crizelor financiare, dacă adoptă principii durabile pentru guvernarea corporativă, în plus, ele devin mai atractive pentru investitori. Această idee a fost expusă de un grup de experţi internaţionali în cadrul unei conferinţe, organizate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) în comun cu Instrumentul pentru Cooperare Tehnică şi Schimb de Informaţii al Comisiei Europene (TAIEX).

“Vânatul” datoriilor

Întreprinderile mici, de obicei cele din domeniul comerţului, sunt cele mai multe la număr privind datoriile pe care le au faţă de partenerii de afaceri, furnizorii de mărfuri sau produse şi creditori. Specialiştii în recuperarea datoriilor spun că de cele mai multe ori nu sunt calculate corect riscurile.

Cardul câştigă greu lupta cu numerarul

Moldovenii au cheltuit cu cardul, zilnic, în medie câte 54,35 lei

Opiniea Asociaţiei Naţionale a Registratorilor despre concepţia Depozitarului Unic Central

Opiniea Asociaţiei Naţionale a Registratorilor despre concepţia Depozitarului Unic Central

În №5 al ziarului “CapitalMarket” din data de 06.02.2013 a fost publicată informaţia privind examinarea concepţiei Depozitarului Unic Central. Asociaţia Naţională a Registratorilor (ANR) propune publicarea opiniei sale iniţiale cu privire la aceasta temă:

Sumarul tranzacţiilor bursiere din ianuarie

Sumarul tranzacţiilor bursiere din ianuarie

Volumul tranzacţiilor bursiere în luna ianuarie a constituit 13,1 mil. lei, depăşind de circa 5 ori volumul lunii ianuarie a anului precedent (2,6 mil. lei). În total au fost înregistrate 68 tranzacţii cu valorile mobiliare a 21 societaţi pe acţiuni.

O nouă etapă de implementare a standardelor în guvernarea corporativă în R.Moldova

O nouă etapă de implementare a standardelor în guvernarea corporativă în R.Moldova

În cadrul colaborării Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) cu Camera de Comerţ şi Industrie (CCI), în parteneriat cu Corporaţia Financiară Internaţională (CFI), a fost organizat pe 18 februarie curent, la Bălţi, seminarul „Guvernarea corporativă”, la care au participat conducătorii celor mai mari societăţi pe acţiuni de la nordul Moldovei. Scopul acestei acţiuni a fost de a elucida importanţa elaborării şi implementării Codului de guvernare corporativă.

Două legi noi vor permite relansarea financiară a întreprinderilor

Două legi noi vor permite relansarea financiară a întreprinderilor

Din 14 martie curent vor intra în vigoare două legi noi ce vor permite relansarea financiară a întreprinderilor. Este vorba de Legea insolvabilităţii şi Legea ce reglementează restructurarea creditelor neperformante. Acestea vor permite simplificarea procedurilor de reglementare a întreprinderilor viabile, dar aflate în dificultate financiară şi accelerarea lichidării celor fără de potenţial economic. Totodată, va fi simplificat şi mecanismul de investire cu formulă executorie a contractelor de ipotecă.

Fondurile de pensii facultative vor funcţiona după o nouă lege

Fondurile de pensii facultative  vor funcţiona după o nouă lege

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat cadrul legislativ privind Fondurile de Pensii Facultative. Documentul reprezintă o schimbare esenţială a regulilor de creare, administrare şi depozitare a unui astfel de fond. Sistemul facultativ de pensii corespunde pilonului III şi se bazează pe participarea benevolă a populaţiei.

Economia anului 2012 – de la realizări la prognoze

Economia anului 2012 – de la realizări la prognoze

În 2012, autorităţile au întreprins mai multe activităţi pentru redresarea economică a ţării, au fost elaborate strategii şi planuri de politici bune, dar mecanismele de implementare ale acestora sunt mai puţin eficiente. Cel puţin, aşa arată un studiu realizat în comun de ADEPT şi Expert-Grup. În studiul “Euromonitor”, experţii au analizat reuşitele anului 2012 pe 4 segmente economice şi au făcut unele prognoze pentru anul curent.

La Chişinău a fost discutată concepţia privind un Depozitar Central Unic

La Chişinău a fost discutată concepţia privind un Depozitar Central Unic

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a organizat la 25 ianuarie curent o întrunire cu managerii şi specialiştii din cadrul băncilor comerciale din R. Moldova, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, Bursei de Valori a Moldovei şi Bursei de Valori Chişinău. În cadrul întrunirii au fost prezentate recomandările Fondului Monetar Internaţional cu referire la crearea Depozitarului Central Unic în Republica Moldova. Despre toate acestea a vorbit reprezentantul FMI, expert în sisteme de plăţi şi de decontare ale valorilor mobiliare, dna Froukelien Wendt.

Ţinând cont de actualitatea acestui subiect, redacţia ziarului Capital Market a solicitat opiniile participanţilor la această întâlnire. Din păcate, nu toţi cei abordaţi de către jurnalişti au fost gata să comenteze subiectul. În cele ce urmează, ziarul Capital Market prezintă opinia CNPF şi a Bursei de Valori a Moldovei despre evenimentul menţionat mai sus, în speranţa că acest dialog va fi continuat şi de către alţi participanţi profesionişti de pe piaţa valorilor mobiliare.

Pagini

Subscribe to Piaţa de capital