Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi s-a redus cu 29,5 la sută în anul 2013

Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi a înregistrat în anul 2013 un sold de 296,20 mil. USD, reducându-se cu 29,5 la sută comparativ cu anul 2012.

Potrivit Băncii Naţionale, în anul 2013, investiţiile directe nete au însumat un flux net de 203,08 mil. USD, în creştere cu 30,7 la sută faţă de anul precedent.
Contul de capital, în anul 2013, a consemnat ieşiri nete de 44,72 mil. USD, principala componentă a cărora o constituie ieşirile de capital ale persoanelor plecate cu traiul peste hotare. Soldul contului financiar a înregistrat un excedent de 340,92 mil. USD, intrările financiare nete fiind în scădere cu 24,9 la sută faţă de anul precedent. Structura fluxurilor financiare arată că fluxul net al mijloacelor în ţară a fost asigurat, în mare parte, de agenţii economici din alte sectoare – 643,54 mil. USD.
Fluxul net de capital în sectorul public a fost de 36,7 mil. USD. Atragerea creditelor externe pe toate sectoarele a însumat 769,38 mil. USD (cu 27,3 la sută mai puţin decât în 2012) inclusiv, au fost atrase credite de durată în sumă de 690,97 mil. USD, pe termen scurt – 78,41 mil. USD.
În 2013, BNM a rambursat 21,61 mil. USD pentru datoria de bază de la creditele obţinute anterior de la FMI. Guvernul a atras credite în sumă de 100,76 mil. USD, rambursând 64,06 mil. USD. Volumul creditelor externe atrase de bănci şi agenţii economici din alte sectoare au însumat, în 2013, 668,62 mil. USD. Sectorul bancar şi-a onorat obligaţiunile pentru rambursarea datoriei externe, pe când agenţii economici din alte sectoare nu au rambursat 10,39 mil. USD din plăţile planificate, acumulând datorii.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.13 (533) din 9 aprilie 2014