Piaţa de capital

Sumarul tranzacţiilor bursiere din ianuarie

Sumarul tranzacţiilor bursiere din ianuarie

Volumul tranzacţiilor bursiere în luna ianuarie a constituit 13,1 mil. lei, depăşind de circa 5 ori volumul lunii ianuarie a anului precedent (2,6 mil. lei). În total au fost înregistrate 68 tranzacţii cu valorile mobiliare a 21 societaţi pe acţiuni.

O nouă etapă de implementare a standardelor în guvernarea corporativă în R.Moldova

O nouă etapă de implementare a standardelor în guvernarea corporativă în R.Moldova

În cadrul colaborării Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) cu Camera de Comerţ şi Industrie (CCI), în parteneriat cu Corporaţia Financiară Internaţională (CFI), a fost organizat pe 18 februarie curent, la Bălţi, seminarul „Guvernarea corporativă”, la care au participat conducătorii celor mai mari societăţi pe acţiuni de la nordul Moldovei. Scopul acestei acţiuni a fost de a elucida importanţa elaborării şi implementării Codului de guvernare corporativă.

Două legi noi vor permite relansarea financiară a întreprinderilor

Două legi noi vor permite relansarea financiară a întreprinderilor

Din 14 martie curent vor intra în vigoare două legi noi ce vor permite relansarea financiară a întreprinderilor. Este vorba de Legea insolvabilităţii şi Legea ce reglementează restructurarea creditelor neperformante. Acestea vor permite simplificarea procedurilor de reglementare a întreprinderilor viabile, dar aflate în dificultate financiară şi accelerarea lichidării celor fără de potenţial economic. Totodată, va fi simplificat şi mecanismul de investire cu formulă executorie a contractelor de ipotecă.

Fondurile de pensii facultative vor funcţiona după o nouă lege

Fondurile de pensii facultative  vor funcţiona după o nouă lege

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat cadrul legislativ privind Fondurile de Pensii Facultative. Documentul reprezintă o schimbare esenţială a regulilor de creare, administrare şi depozitare a unui astfel de fond. Sistemul facultativ de pensii corespunde pilonului III şi se bazează pe participarea benevolă a populaţiei.

Economia anului 2012 – de la realizări la prognoze

Economia anului 2012 – de la realizări la prognoze

În 2012, autorităţile au întreprins mai multe activităţi pentru redresarea economică a ţării, au fost elaborate strategii şi planuri de politici bune, dar mecanismele de implementare ale acestora sunt mai puţin eficiente. Cel puţin, aşa arată un studiu realizat în comun de ADEPT şi Expert-Grup. În studiul “Euromonitor”, experţii au analizat reuşitele anului 2012 pe 4 segmente economice şi au făcut unele prognoze pentru anul curent.

La Chişinău a fost discutată concepţia privind un Depozitar Central Unic

La Chişinău a fost discutată concepţia privind un Depozitar Central Unic

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a organizat la 25 ianuarie curent o întrunire cu managerii şi specialiştii din cadrul băncilor comerciale din R. Moldova, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, Bursei de Valori a Moldovei şi Bursei de Valori Chişinău. În cadrul întrunirii au fost prezentate recomandările Fondului Monetar Internaţional cu referire la crearea Depozitarului Central Unic în Republica Moldova. Despre toate acestea a vorbit reprezentantul FMI, expert în sisteme de plăţi şi de decontare ale valorilor mobiliare, dna Froukelien Wendt.

Ţinând cont de actualitatea acestui subiect, redacţia ziarului Capital Market a solicitat opiniile participanţilor la această întâlnire. Din păcate, nu toţi cei abordaţi de către jurnalişti au fost gata să comenteze subiectul. În cele ce urmează, ziarul Capital Market prezintă opinia CNPF şi a Bursei de Valori a Moldovei despre evenimentul menţionat mai sus, în speranţa că acest dialog va fi continuat şi de către alţi participanţi profesionişti de pe piaţa valorilor mobiliare.

Cei mai mari importatori şi exportatori din R.Moldova în 2012

Cei mai mari importatori şi exportatori din R.Moldova în 2012

Serviciul Vamal al R.Moldova a prezentat lista celor mai mari exportatori şi importatori din Moldova în 2012. Pe de o parte, nomenclatorul companiilor, elaborat în baza datelor statisticii vamale nu este cazul să fie perceput ca un rating obiectiv al exportatorilor şi importatorilor, deoarece o parte considerabilă din listă este ocupată de companii intermediare, care prestează servicii de brokeraj, expediţie şi de transport, precum şi companii care lucrează în baza materiei prime livrate de client şi practică reexportul (cota cărora este de 36% din exporturile moldoveneşti). De cealaltă parte, această listă vorbeşte elocvent despre specificul economiei Moldovei şi explică, tangenţial, unele tendinţe ale anului trecut.

Ieftinirile de locuinţe din Republica Moldova, comparabile cu cele din Europa

Ieftinirile de locuinţe din Republica Moldova, comparabile cu cele din Europa

Anul trecut preţurile la locuinţele din Republica Molodva s-au redus, în medie, cu 10%, ceea ce e comparaibil cu media europeană unde ieftinirile au fost în medie de 13%, potrivit www. globalpropertyguide.com.

Investiţii „în patrie”

Investiţii „în patrie”

Întorşi acasă, după mulţi ani de muncă peste hotare, moldovenii încearcă să investească banii adunaţi cu greu în afaceri care le-ar aduce profit. Lipsind timp îndelungat, la întoarcere, aceştia se confruntă cu dilema – în ce sector să-şi investească banii. Or, moldoveanul, nu este obişnuit să apeleze la Centrele de consultanţă în business.

Piaţa terenurilor agricole din Republica Moldova în stand by

Piaţa terenurilor agricole din Republica Moldova în stand by

Piaţa terenurilor agricole în Republica Moldova este una fragilă, iar lipsa investiţiilor în mentenanţă, birocraţia sperie potenţialii investitori să investească în terenurile agricole, chiar dacă faţă de ţările din est şi din vest preţul terenurilor este de câteva ori mai mic.

Pagini

Subscribe to Piaţa de capital