Piaţa de creditare

Două Zone Economice Libere din Moldova au înregistrat vânzări semnificative

Zonele Economice Libere (ZEL), zone unde se pune accent pe producţia industrială, au înregistrat o creştere semnificativă de 25,2% a vânzărilor nete în primul semestru al anului curent. Astfel, volumul total al vânzărilor producţiei industriale a rezidenţilor din aceste zone a depăşit suma de 1,62 miliarde de lei, se arată în raportul Ministerului Economiei.

ME a invitat antreprenorii să depună cereri de finanţare pentru modernizarea echipamentului de producţie

Începând cu 1 septembrie, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) vor putea depune cereri de finanţare pentru procurarea unui vast sortiment de echipament de producţie în cadrul Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului IMM-urilor pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale. Programul lansat de Ministerul Economiei este finanţat din contul mijloacelor Fondului Partener al Grantului Japonez – Tranşa I-IV şi are un buget total de 7 mil. lei, relatează MOLDPRES.

De ce în Moldova nu se dezvoltă leasingul operaţional?

Prezent cu o cotă între 20-40% pe piaţa europeană, leasingul operaţional este foarte puţin cunoscut în industria de leasing din Moldova, unde se dă preferinţă celui financiar. Unica companie care şi-a propus să presteze acest gen de activitate, a abandonat ideea acum un an, fără să înregistreze vreo tranzacţie.

Legea nu prevede restituirea TVA producătorilor agricoli în legătură cu embargoul

Interviu acordat în exclusivitate reporterului agenţiei INFOTAG, Vladimir Sidorenco, de către şeful-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Iurie LICHII

În Moldova a fost lansat site-ul www.finantare.gov.md pentru asigurarea unei transparenţe maxime a asistenţei externe pentru finanţarea afacerilor

Potrivit Consiliului economic de pe lângă prim-ministru, numeroasele consultări cu reprezentanţii mediului de afaceri au arătat că accesul la finanţare este una din principalele probleme în procesul de dezvoltare a sectorului privat.

Procedura de recuperare silită a creanţelor descurajează AEÎ

Anii 2008-2009 au marcat nefast sectorul asociaţiilor de economii şi împrumut printr-un val masiv de împrumuturi neperformante. Multe dintre aceste entităţi se confruntă şi astăzi cu problema de recuperare a creanţelor formate anume în acea perioadă. Deşi au recurs la instanţa de judecată pentru a-şi rambursa banii, asociaţiile nu sunt mulţumite din cauza că această procedură decurge anevoios.

Victor Trocin: “Asociaţiile aşteaptă instituirea Fondului de garantare, întrucât imaginea lor va avea de câştigat, respectiv va creşte şi ponderea depunerilor din partea populaţiei”

Discutăm cu Victor Trocin, directorul executiv al Asociaţiei Centrale a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (ACAEÎ), despre necesitatea şi impactul modificării Legii asociaţiilor de economii şi împrumut. Un proiect în acest sens a fost elaborat la începutul acestui an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) şi vizează un şir de schimbări în activitatea acestor entităţi.

Amenzile şi penalităţile fiscale – o barieră pentru antreprenorii moldoveni

Amenzile, mărimea cărora nu este proporţională cu prejudiciul rezultat sau cu gravitatea încălcării şi deficienţe în interacţiunea cu organele de control ale fiscului, sunt problemele invocate de agenţii economici din Moldova în cadrul audierilor publice, organizate de Agenda Naţională de Business (ANB).

Prezentări de softuri pentru activitatea financiară a AEÎ

Asociaţiile de economii şi împrumut (AEÎ) au invocat în repetate rânduri probleme de evidenţă contabilă şi de administrare financiară. În mare parte, acestea aveau legătură directă cu programele de contabilitate care nu ţineau cont de specificul acestor entităţi. Ieri, contabililor şi administratorilor asociaţiilor din ţară le-au fost prezentate două softuri care au menirea să le simplifice activitatea.

Consumatorii industriali de zahăr cer liberalizarea pieţei

Preţul la zahăr a crescut cu 20% de la începutul anului şi, în prezent, acesta se vinde la preţul de 11,80-12,20 lei/kg. Consumatorii industriali – fabricile de dulciuri, combinatele de panificaţie şi cofetărie, se arată nemulţumite de această creştere, mai ales în condiţiile în care sunt nevoiţi să procure zahăr de pe piaţa locală. Ei susţin că piaţa de zahăr trebuie liberalizată, iar un prim pas ar fi modificarea sistemului de import al zahărului.

Pagini

Subscribe to Piaţa de creditare