Piaţa de creditare

CFM, încotro?

Parlamentul a creat o Comisie specială care va analiza situaţia economico-financiară a întreprinderii de stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) şi rezultatul activităţii acesteia în perioada 2010-2020. Raportul urmează să fie prezentat în termen de până la 60 de zile.

Preţuri mai mari cu doar 0,39% pe fundalul economiei amorţite şi a consumului în derivă

Republica Moldova a încheiat anul 2020 cu indicatori economici în scădere pe fundalul economiei afectate de corona-criză, dar şi a reducerii consumului din partea populaţiei. Acest lucru se observă din inflaţia de 0,39% din luna decembrie. Este cel mai redus indicator din istoria Republicii Moldova.

Băncile au dat lovitura: creditele pentru imobil s-au majorat cu aproape 30%

Creditele pentru imobil au ajuns la nivelul de 7,5 miliarde de lei, cu 28,4% mai mult în luna octombrie a anului 2020 faţă de perioada similară a anului precedent. Este cea mai intensă creştere comparativ cu alte tipuri de credite, relevă datele Băncii Naţionale a Moldovei.

Comerţul, ruinat de criză. Cererea pentru credite se duce la vale

Soldul cererilor faţă de economie a constituit 47,2 miliarde lei şi a crescut în luna octombrie cu 410,2 milioane lei (0,9 la sută), ca urmare a majorării cererilor faţă de economie în monedă naţională cu 189,9 milioane lei (0,6 la sută) şi a cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 220,3 milioane lei (1,3 la sută), arată datele Băncii Naţionale a Moldovei.

O strategie de care e nevoie ca de ploaie

Secetele devin tot mai frecvente, iar consecinţele lor – tot mai grave şi tot mai costisitoare pentru producătorii agricoli şi pentru ţară în ansamblu. Studiile pe care le avem la dispoziţie arată că, pentru obţinerea recoltelor relativ stabile în condiţiile R. Moldova, sunt necesare precipitaţii anuale în mărime de 750-800 mm, faţă de 300-400 mm reale. În cazul insuficienţei acestora, devin necesare sistemele de irigare, care vor asigura cu cantitatea necesară de apă marea majoritate a sectorului. Potrivit analizelor, Moldova este una din ţările slab asigurate cu resurse de apă, iar suprafaţa terenurilor agricole cu capacitatea potenţială de irigare este de circa 700 mii hectare. Mai mult, pentru asigurarea securităţii alimentare a ţării este necesară obţinerea unor recolte stabile pe terenuri irigabile pe o suprafaţă de 300 mii hectare.

Pomicultura îşi are locul bine identificat în garnitura economică a ţării

Scriam în una din ediţiile precedente că un Program de dezvoltare a horticulturii până în anul 2025 califică pomicultura drept una din ramurile cu cea mai clară perspectivă, tendinţele insistând pe reducerea sau cel puţin menţinerea suprafeţelor actuale în schimbul creşterii producţiei prin caracterul intensiv al livezilor.

Să nu treci cu radiera peste propriul trecut, ţinut, până nu demult, în rame poleite cu aur

Aşa cum înţelegem noi, dicţionarele au ca şi primă misiune definirea exactă sau cât mai succintă a noţiunilor. Caut definiţia cuvântului ŞOMER şi dicţionarul scrie dincolo de liniuţă: “Persoană aptă de muncă, dar fără un contract de muncă şi care caută un loc de muncă”. Fraza pare să fie scoasă din Codul Muncii. O altă definiţie spune: “Muncitor manual sau intelectual care, în condiţiile economiei capitaliste, nu are de lucru, care nu se poate angaja nicăieri, care şomează”. Se pare că de data aceasta, pe lângă lingvişti se aflau şi ideologii care aveau grijă să atribuie acest fenomen unui sistem anume. Fără lingvişti şi fără ideologie, un poet definea noţiunea de şomer mai exact decât toate dicţionarele: Umblând în sus şi-n jos pe bulevard, A poposit la umbră sub un gard, Şi-i trist fiindcă nimeni nu-l întreabă Dac-a mâncat ori dacă are treabă”.

„Moldova Business Week – 2020”: Investiţii pe timp de criză

Investiţii în perioade de criză. Oportunitate sau un subiect de evitat? Cât, în ce şi cum investim în perioada aceasta? Atragerea investiţiilor în vremuri dificile sunt cruciale pentru o economie, în condiţiile în care perspectivele de creştere economică s-au deteriorat în urma crizei sanitare.

Obligaţiunile municipale – instrument de dezvoltare a comunităţilor locale

Emisiunile de obligaţiuni municipale, care ar oferi resurse financiare administraţiilor locale, pentru a lansa proiecte de dezvoltare, este un proces mult întârziat în Republica Moldova.

De ce n-ar trebui să ne sperie dublarea datoriei externe în ultimii 10 ani?

Datoria externă a Moldovei s-a dublat în anii 2009-2019. În anul trecut datoria externă totală era de 7 miliarde 536 milioane dolari. Zece ani în urmă aveam o datorie de 3 miliarde 715 milioane de dolari SUA.

Pagini

Subscribe to Piaţa de creditare