Guvernul a susţinut proiectul de lege care aduce detalieri în legislaţia ce guvernează activitatea societăţilor cu răspundere limitată conexe procesului de emitere a obligaţiunilor corporative

Proiectul de amendamente a legislaţiei care reglementează atribuţiile organelor de conducere ale societăţilor cu răspundere limitată în contextul emiterii obligaţiunilor, a fost aprobat de către Guvern, în cadrul şedinţei din 4 mai curent.

Este vorba de modificările la Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată şi conformarea prevederilor acesteia la prevederile art.7, alin. (2) din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital, prin care a fost instituit dreptul societăţilor cu răspundere limitată de a emite obligaţiuni.

Astfel, se stabileşte că, societatea, la decizia adunării generale a asociaţilor şi conform prevederilor statutului poate emite obligaţiuni, în vederea finanţării activităţii SRL. Acest drept va oferi societăţilor modalităţi mai simple de atragere a finanţărilor, ţinând cont de faptul că nu toate entităţile juridice de drept privat au acces la sursele de finanţare curente, din motiv că nu îndeplinesc anumite cerinţe impuse de instituţiile bancare.

Proiectul de amendamente aprobat de Guvern se încadrează perfect în acţiunile iniţiate de CNPF pentru impulsionarea şi creşterea atractivităţii pieţei de capital din Republica Moldova, inclusiv de prezentare, pe 4 mai 2022, a Ghidului practic privind emisiunea şi tranzacţionarea obligaţiunilor corporative, elaborat cu suportul USAID. Ghidul scoate în evidenţă mecanismele atragerii de capital de către societăţile pe acţiuni sau societăţile cu răspundere limitată prin intermediul plasamentelor de obligaţiuni corporative, dar şi paşii ce urmează a fi întreprinşi de către cei care îşi doresc atragere de capital, precum şi cei care îşi propun să investească pe piaţa de capital în vederea obţinerea unor viitoare câştiguri.

Scopul de bază al Ghidului este promovarea încrederii în serviciile şi instrumentele financiare specifice pieţei de capital din Republica Moldova şi creşterea interesului publicului pentru astfel de investiţii.

Ghidul practic privind emisiunea şi tranzacţionarea obligaţiunilor corporative este disponibil pe pagina web a CNPF: www.cnpf.md

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.18 (942) din 11 mai 2022