Piaţa de creditare

UE întinde mâna exportatorilor moldoveni

UE este principalul partener comercial al Republicii Moldova de mai bine de zece ani, iar acest lucru a fost stimulat şi de Acordul de Liber Schimb semnat acum patru ani. Piaţa comunitară a însemnat reguli clare, stabilitate, dar şi standarde ridicate la mărfurile şi produsele moldoveneşti.

Stabilitatea financiară, ameninţată de supraîndatorarea populaţiei

Creşterea necontrolată a gradului de îndatorare a populaţiei poate prezenta un risc pentru stabilitatea sistemului financiar. În acelaşi timp, aceasta este şi o problemă socială astfel încât îndatorarea excesivă, cuplată cu o deteriorare financiară a poziţiei populaţiei, are un efect negativ puternic asupra creşterii sărăciei şi bunăstării.

Piaţa de creditare nebancară a încheiat prima etapă a procesului de restructurare

Un număr de 140 de companii deţin dreptul de a desfăşura cu titlu profesional activităţi care implică acordarea de credite nebancare şi leasing financiar, în condiţiile Legii cu privire la organizaţiile de creditare nebancară, în vigoare de la 1 octombrie 2018. Aceste date se conţin în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, deţinut de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), la situaţia din 1 aprilie 2019 (https://www.cnpf.md/ro/entitati-supravegheate-6412.html).

O iscălitură în carnetul de note

Un eveniment aparent extrem de obişnuit: Uniunea Europeană şi BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), pe de o parte, şi Moldova Agroindbank şi Victoriabank, de cealaltă parte, au semnat un acord de împrumut. Ceva obişnuit, pentru că de-a lungul timpului, au fost semnate mai multe acorduri de acest fel, multe dintre care s-au materializat în proiecte exprimate ulterior în noi produceri, în energie consumată cu maximum de eficienţă, în produse agricole de calitate. În acea schimbare fără de care nu ar fi existat nişte locuri de muncă, un anumit volum de exporturi, un anumit gen de abordare şi, de ce nu, un mod de gândire care ne apropie tot mai mult de performanţă.

Alina Cebotariov: “Sectorul de creditare nebancară înregistrează o evoluţie constant pozitivă şi un trend ascendent în dezvoltarea sa”

Având în vedere Legea privind organizaţiile de creditare nebancară (OCN), în vigoare din 1 octombrie 2018, este necesar de consemnat că piaţa de creditare nebancară a încheiat prima etapă a procesului de restructurare. În consecinţă, 140 de entităţi sunt înregistrate în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, în condiţiile noii Legi. Acestea deţin dreptul de a desfăşura cu titlu profesional activităţi care implică acordarea de credite nebancare şi leasing financiar.

Creşterea salariilor şi percepţia generală

Majorările de salarii care au avut loc la sfârşitul anului precedent trebuie calificate, înainte de toate, drept un act de echitate a statului în raport cu armata de angajaţi care se află la modul direct în serviciul acestuia – bugetarii.

Creditorii Republicii Moldova. Banca Mondială – în fruntea clasamentului

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat faţă de începutul anului cu 4,8 la sută în valoare nominală, dar a scăzut cu 7,4 p.p. relativ la PIB din cauza PIB-ului în creştere. La sfârşitul anului 2018 ea a înregistrat 7 302,02 mil. USD, ceea ce constituie 64,6 la sută raportat la PIB, potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Înviorare anemică a creditelor acordate businessului

După o cădere continuă a creditelor acordate businessului, se atestă o înviorare a împrumuturilor acordate businessului. Astfel, în luna februarie, au fost acordate 482,2 milioane lei (1,2 la sută) ca urmare a majorării cererilor faţă de economie în monedă naţională cu 480,2 milioane lei (2,1 la sută) şi a cererilor în valută (exprimate în lei) – cu 2,0 milioane lei (0,01 la sută), potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Al treilea val. Va reuşi Moldova să-şi menţină cursul?

E prea multă linişte în economie. S-au scurs zece ani de la criza din 2008. Economiile multor ţări, înglodate în datorii, au trecut pe muchie de cuţit. Guvernele au depus eforturi enorme pentru a reveni la normal. Şi Republica Moldova nu este o excepţie.

Poate fi agricultura un domeniu profitabil?

Deşi anul 2018 a fost un an bun din punct de vedere a recoltei, producătorii agricoli se confruntă cu lipsa mijloacelor financiare pentru începerea lucrărilor agricole de primăvară. Mulţi dintre fermieri au rămas cu subvenţiile neachitate, iar alţii au ajuns în prag de faliment din cauza preţurilor mici la fructe şi legume. Aceste păreri, dar şi altele au fost exprimate în cadrul adunării generale a Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova, care a avut loc acum o săptămână la Chişinău.

Pagini

Subscribe to Piaţa de creditare