Guvernul a aprobat proiectul de lege privind activitatea de asigurare şi reasigurare

Proiectul de lege privind activitatea de asigurare şi reasigurare a fost aprobat în şedinţa ordinară a Guvernului din 28 octombrie curent.

Documentul a fost elaborat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) cu consilierea şi expertiza Băncii Mondiale, în cadrul proiectului de asistenţă tehnică “Reforma pieţei de asigurări din Moldova”, şi are drept scop consolidarea sectorului de asigurări şi racordarea pieţei standardelor Solvabilitate II (punerea în aplicare a noilor cerinţe prudenţiale, de guvernanţă corporativă şi de gestio­nare a riscurilor de către companiile de asigurări etc.).

Proiectul de lege prevede crearea unui cadru legal nou de gestiune a crizelor în sectorul de asigurări prin introducerea unor măsuri şi instrumente menite să intervină suficient de timpuriu şi promt în cazul unui asigurător neviabil sau în curs de a intra în dificultate. Potrivit proiectului, noul cadru de reglementare şi supraveghere are drept obiectiv sporirea încrederii în activitatea desfăşurată de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, în special în relaţia cu asiguraţii şi/sau cu beneficiarii produselor de asigurare.

Companiile de asigurări vor fi obligate să-şi asume şi exercitarea unor funcţii asociate conformităţii, cum ar fi monitorizarea respectării legii, prin intermediul adoptării unui sistem de guvernanţă şi elaborarea unui set de politici scrise de aplicare a acestui sistem, care include funcţiile considerate importante şi critice (funcţia de management al riscurilor, funcţia de conformitate, funcţia de audit intern şi funcţia actuarială).

Documentul mai prevede impunerea societăţilor de asigurare şi reasigurare, în vederea garantării transparenţei, de a face publice, prin punerea la dispoziţia publicului, a informaţiilor esenţiale privind solvabilitatea şi situaţia lor financiară.

Reguli noi sunt prevăzute şi la stabilirea condiţiilor de licenţiere a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare (eliberarea/suspendarea/retragerea licenţelor, cerinţele de licenţiere a sucursalei societăţii de asigurare şi/sau reasigurare din alte state, capitalul de dotare a sucursalei, evaluarea calităţii societăţii de asigurare şi/sau reasigurare care solicită înfiinţarea sucursalei).

Proiectul de lege urmează să fie prezentat spre examinare şi adoptare Legislativului.

Numarul ziarului: 
Nr.43 (866) din 4 noiembrie 2020