Legea privind serviciile de finanţare participativă a intrat în vigoare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare este responsabilă de autorizarea, reglementarea şi supravegherea activităţii furnizorilor de servicii de finanţare participativă (crowdfunding), odată cu intrarea în vigoare, pe 1 martie 2024, a Legii privind serviciile de finanţare participativă.

Ce este crowdfunding-ul?

Finanţarea participativă (crowdfunding-ul) este un instrument financiar inovativ, care, prin intermediul unei platforme de finanţare participativă online, facilitează conectarea potenţialilor investitori sau împrumutători cu antreprenorii şi debitorii consumatori care caută finanţare. Acest tip de activitate se realizează prin platforma electronică şi prin mijloace sigure de identificare, ceea ce va duce la evitarea procedurilor birocratice, iar plăţile şi tranzacţiile procesului de finanţare participativă vor avea loc exclusiv prin virament bancar şi instrumente de plată oferite de societăţile de plată.

Conform noii Legi, desfăşurarea activităţii de finanţare participativă presupune implicarea a trei participanţi principali, respectiv: furnizor, dezvoltator şi investitor.

Astfel, furnizor de servicii de finanţare participativă poate fi o persoană juridică constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acţiuni, înregistrată în Republica Moldova şi autorizată să presteze servicii de finanţare participativă.

Dezvoltator este o persoană fizică ce practică activitate de antreprenoriat sau persoană juridică cu scop lucrativ din Republica Moldova, care intenţionează să obţină finanţare pentru un proiect prin intermediul unei platforme de finanţare participativă.

Investitor poate fi orice persoană fizică sau juridică care acordă împrumuturi sau achiziţionează părţi socia­le în cadrul unui proiect de finanţare participativă. De asemenea, platformele de finanţare participativă vor permite şi intermedierea împrumuturilor pentru debitorii-consumatori – persoane fizice eligibile, eventual acoperind necesităţile de finanţare a necesităţilor personale de până la 7.500 euro.

Acest instrument financiar are drept scop facilitarea accesului la finanţare, în special la etapele incipiente de dezvoltare a unei afaceri în primii ani de activitate. În acest sens, crowdfunding-ul oferă start-upurilor, precum şi întreprinderilor mici şi mijlocii, posibilitatea de a atrage mijloace băneşti pentru un proiect de business de până la un milion de euro.
Investiţiile vor putea fi acumulate de la investitori atât din ţară, cât şi de peste hotare.

Amintim că Legea privind serviciile de finanţare participativă a fost adoptată de Legislativ pe 7 iulie 2023.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.09 (1035) din 6 martie 2024