În atenţia societăţilor pe acţiuni

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital (Legea nr. 171/2012), întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei, conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, publicat în Monitorul Oficial din nr. 76-85 от 01.03.2019 (în continuare Regulamentul CNPF).

A se reţine că, potrivit prevederilor pct. 1 din Hotărârea CNPF nr. 14/4 din 27.03.2020 (înregistrată la Ministerul Justiţiei la 15.04.2020, publicată în Monitorul Oficial din 17.04.2020), în sensul prevederilor pct. 6 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 14 din 06.04.2020, dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare se efectuează în termen de până la 29 mai 2020.

IMPORTANT

Regulamentul, formularele şi anexele acestuia pot fi găsite pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html şi pe http:// www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6464.html în vederea întocmirii de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2019, în funcţie de tipologia acestuia (entitate de interes public, entitate admisă în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF) sau alte entitatăţi, diferite de cele 2 categorii enunţate).

Menţionăm că pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6464.html este plasată şi informaţia sistematizată cu privire la principalele cerinţe ce se impun la întocmirea şi prezentarea rapoartelor periodice (anuale/semestriale), precum şi a informaţiilor de ordin continuu, aferent diferitor categorii de emitenţi, ce urmează a fi dezvăluită public.

Totodată, a se reţine că, potrivit art. 118, art. 119, art. 121 din Legea nr. 171/2012 şi a Regulamentului CNPF, entitatea de interes public este obligată să dezvăluie informaţia prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la mecanismul oficial de stocare a informaţiilor (aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 22/8 din 29.04.2015) şi în formă electronică pe pagina web proprie.

Astfel, entităţile de interes public urmează să asigure respectarea termenelor şi condiţiilor contractului cu Ediţia Periodică „Capital Market” (operatorul Mecanismului oficial de stocare a informaţiei) şi să asigure pe pagina web oficială a societăţii un compartiment dedicat dezvăluirii informaţiei.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la CNPF (Direcţia emitenţi din cadrul Departamentului piaţa de capital, tel. 022-859-472, 022-859-473, 022-859-471) şi la Ediţia Periodică „Capital Market” (tel. 022-221-287,022-229-445).

Numarul ziarului: 
Nr.18 (842) din 13 mai 2020