Prevederile acquis-ului comunitar privind activitatea societăţilor pe acţiuni au fost examinate de CNPF şi mediul de afaceri

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a organizat marţi, 14 mai curent, o masă rotundă cu genericul „Constrângeri practice şi evitarea suprareglementării în desfăşurarea activităţii de întreprinzător în calitate de societate pe acţiuni”. Evenimentul a avut loc la sediul CNPF şi a reunit companii cu forma organizatorică juridică de societăţi pe acţiuni, asociaţii de afaceri şi consultanţi în dreptul corporativ.

Şedinţa a fost organizată cu scopul de a aduce în discuţie setul de modificări legislative promovat de CNPF privind principalele acte normative ale Uniunii Europene, care urmează să fie transpuse deplin în legislaţia Republicii Moldova, şi de a se informa despre principalele bariere regulatorii întâmpinate în activitatea societăţilor pe acţiuni.

În cadrul discuţiilor, s-a acordat o atenţie deosebită directivelor UE relevante pentru domeniul societăţilor comerciale, precum Directiva (UE) 2017/ 1132 referitoare la aspecte specifice ale dreptului societăţilor comerciale şi Directiva 2007/36/CE privind exercitarea drepturilor acţionarilor în companiile cotate la bursă.

Întrunirile de acest fel reprezintă o oportunitate valoroasă pentru participanţi de a contribui la procesul de formulare a politicii şi de a aduce îmbunătăţiri concrete în mediul de afaceri din Republica Moldova.

La finalul evenimentului, participanţii au fost îndemnaţi să expedieze propuneri pe marginea pachetului de modificări examinat la adresa de e-mail: office@cnpf.md

De asemenea, sugestii pot expedia şi societăţile pe acţiuni care nu au participat la masa rotundă.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi-a propus să organizeze periodic întruniri cu reprezentanţii mediului de afaceri, care au ca scop final dezvoltarea unui mediu economic şi antreprenorial competitiv sănătos.

Pentru mai multe informaţii despre activităţile CNPF şi despre evenimente viitoare, vă rugăm să vizitaţi www.cnpf.md

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.20 (1046) din 22 mai 2024