Legislaţie

HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile şi activităţile de investiţii

Nr. 49/3 din 26.08.2015 (în vigoare 04.12.2015)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 324-329 art. 2295 din 04.12.2015

Categorie:

HOTĂRÎRE cu privire la eliberarea autorizaţiei de sistem multilateral de tranzacţionare

Nr. 60/8 din 13.11.2015 (în vigoare 20.11.2015)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 311-316 art. 2261 din 20.11.2015

Categorie:

Parlamentul a adoptat în a doua lectură amendamente în legislaţie, care reglementează procedurile de contestare şi suspendare a actelor emise de CNPF

Este vorba de amendamente la Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Legea contenciosului administrativ, Codul de procedură civilă, care vizează procedura de contestare şi de suspendare a actelor emise de CNPF.

Categorie:

HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind structurile de tip “master-feeder”

Nr. 36/12  din  26.06.2015  (în vigoare 02.10.2015)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 267-273 art. 1837 din 02.10.2015

Categorie:

HOTĂRÎRE cu privire la unele măsuri provizorii pe piaţa de capital

Nr. 12/4 din 10.03.2015 (în vigoare 16.03.2015)
Monitorul Oficial nr. 59-66 art. 479 din 13.03.2015

Categorie:

Pagini

Subscribe to Legislaţie