Costul reglementării afacerii: Ce spun antreprenorii?

Costurile de conformare la reglementările de stat pentru mediul de afaceri din Republica Moldova s-au redus pe parcursul anului 2019, iar managerii sunt optimişti în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de afaceri, constată studiul anual „Costul reglementării de stat a activităţii întreprinderilor”, elaborat de Banca Mondială.

Managerii companiilor au estimat că 8,8 la sută din timpul lor de muncă le ia conformarea la reglementările de stat şi interacţiunea cu instituţiile statului, faţă de 10,7 la sută în anul precedent. Antreprenorii cheltuiesc mai puţin timp pentru inspecţii, achitarea impozitelor, înregistrare, certificare. Însă, chiar dacă indicatorul general de timp denotă o îmbunătăţire a încrederii pe care managerii şi antreprenorii o acordă instituţiilor statului, numărul celor ce atestă îmbunătăţiri a scăzut faţă de anul precedent.

Totuşi, managerii sunt optimişti, ponderea celor ce se aşteaptă pentru anul 2020 la îmbunătăţiri în mediul de afaceri (27%) depăşeşte ponderea celor ce consideră că situaţia se va înrăutăţi (22%).

Printre alţi factori ce au contribuit la îmbunătăţirea mediului de afaceri sunt revizuirea actelor permisive, reducerea controalelor şi introducerea Ghişeului electronic unic. În urma procesului de revizuire şi optimizare a actelor permisive eliberate de către autorităţile administraţiei publice centrale, numărul acestora a fost redus de la 416 la 152, iar, drept urmare, povara administrativă asupra mediului de afaceri s-a redus şi a generat economii de circa 12 milioane de dolari, menţionează Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Potrivit statisticilor, prin intermediul sistemului electronic au fost depuse 38 mii de cereri pentru obţinerea actelor permisive şi eliberate 35 mii de acte permisive. Ca urmare, durata medie de obţinere a documentului permisiv graţie ghişeului unic electronic este de 6 zile la moment, comparativ cu 30-40 zile până la implementarea acestuia. Numărul controalelor a scăzut în 2019. La finele anului trecut, cu suportul Grupului Băncii Mondiale a fost lansat Registrul de stat al controalelor, care actualmente este funcţional, în premieră fiind generate şi planurile de control pentru 2020, care sunt disponibile pentru publicul larg, fiind publicate online.

Potrivit studiului, mai mult de jumătate din respondenţi (53 la sută) consideră că procesul de notificare în comerţ s-a simplificat comparativ cu un an în urmă.

„Studiul Cost of Doing Business, desfăşurat în fiecare an de autorităţile moldoveneşti cu sprijinul Băncii Mondiale, oferă date cantitative asupra costurilor suportate de agenţii economici pentru a se conforma reglementării de stat. Şi mai important este faptul că studiul generează o analiză calitativă a politicilor în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri şi investiţional din Moldova”, a declarat Anna Akhalkatsi, Manager de ţară al Băncii Mondiale în Moldova.

„Studiul respectiv reprezintă un exerciţiu foarte important şi productiv, în acelaşi timp. Avem mult de lucru în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător şi nu doar, astfel încât toate aspectele legate de Costurile de conformare la reglementările de stat pentru mediul de afaceri în Republica Moldova care au fost identificate în cadrul studiului curent, vor servi, în perioada următorului an, ca priorităţi pentru Guvern în vederea continuării implementării politicilor pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a climatului investiţional din ţara noastră”, a menţionat Anatol Usatîi, ministrul Economiei şi Infrastructurii.

Domenii în progres şi… în regres

Antreprenorii spun că pe parcursul ultimilor trei ani înregistrarea unei întreprinderi a durat aproximativ 2,9 zile, din momentul prezentării documentelor la Agenţia Servicii Publice, fiind în scădere cu 1,1 zile faţă de perioada precedentă. Relativ puţine întreprinderi, doar fiecare a patra, întâmpină probleme pe parcursul înregistrării. Pe de altă parte, modificarea documentelor de constituire a crescut de la 3,2 la 3,7 zile.

Numărul mediu de licenţe per companie a scăzut uşor, de la 1,4 la 1,3 licenţe. Costul de obţinere a licenţei a rămas la nivelul anului precedent, durata reducându-se de la 11 la 8 zile. Jumătate din întreprinderile chestionate desfăşoară activităţi de comerţ. Ponderea celor ce au depus notificări la autorităţile publice locale privind desfăşurarea activităţii de comerţ s-a redus de la 68 la 51 la sută.

De asemenea, durata de pregătire şi prezentare a notificării s-a redus de la 3,5 la 2,7 zile. Managerii au cheltuit în acest scop circa 3,0 ore, cu o oră mai puţin decât în anul precedent.

Doar 11 la sută din respondenţi au efectuat tranzacţii de import în ultimii trei ani, aproximativ 21 la sută dintre aceştia au fost nevoiţi să obţină certificate conforme cu standardele Republicii Moldova pentru bunurile importate. Certificarea bunurilor importate a durat 3,1 zile, cu 0,6 zile mai puţin decât în anul precedent. Timpul s-a micşorat, în schimb costul de obţinere a certificatului a crescut de la 109 la 124 de dolari SUA. Aproape 22 la sută din importatori au fost nevoiţi să obţină autorizaţii sanitare pentru bunurile importate, cu 5 puncte procentuale mai mult decât în ultimul an. O procedură vamală la import durează 2,8 zile, fără modificări faţă de anul precedent.

Managerii notează că numărul anual de controale per companie a scăzut de la 2,3 la 1,9 vizite. Durata cumulativă a controalelor a scăzut de la 14,5 la 13,1 ore pe an. Doar 27 la sută dintre respondenţi consideră că inspecţiile au fost justificate şi planificate din timp. Cele mai multe companii sunt amendate de către Serviciul Fiscal, ANSA şi Inspecţia Muncii. Durata de elaborare şi prezentare a rapoartelor a scăzut faţă de anul trecut de la 2,8 la 2,3 ore. Procedura de calcul şi raportare a impozitului pe venitul persoanelor juridice, precum şi elaborarea raportului unic (contribuţii CNAS şi CNAM şi impozit pe venit persoane fizice) generează cele mai multe probleme.

În opinia respondenţilor, situaţia în domeniul relaţiilor de muncă nu s-a modificat faţă de anul precedent. Majoritatea întreprinderilor dispun de angajaţi conform necesităţilor. Aproape un sfert din companiile intervievate afirmă că duc lipsă de angajaţi.

Oamenii de afaceri reclamă justiţie selectivă

Doar 8 la sută dintre respondenţi consideră că întreprinderile sunt tratate la fel în faţa legii, 46 la sută menţionând că legea este aplicată selectiv.

Ponderea celor ce au avut de soluţio­nat conflicte nu s-a modificat semnificativ în ultimii patru ani. Circa 21 la sută din respondenţi au menţionat că au avut conflicte pe care nu le-au putut soluţiona pe cale amiabilă. Cea mai mare parte din conflicte a fost cu alţi agenţi economici: 68 la sută dintre cazuri. În alte 32 la sută – cu instituţiile de stat. În 40 la sută din cazuri companiile au apelat la instanţele de judecată pentru a soluţiona conflictele apărute. Motivul principal pentru care agenţii economici nu apelează la instituţiile judecătoreşti este perioada lungă de aşteptare a luării deciziilor. Peste 46 la sută din managerii intervievaţi au menţionat acest lucru.

Potrivit studiului, circa 31 la sută dintre manageri au apelat la alte instituţii de stat, în scădere de la 40 la sută. Aproape o treime din întreprinderi au apelat la diverse metode neoficiale, dar legale. Conflictele au fost soluţionate prin metode ilegale în doar 7 la sută dintre cazuri, fără schimbări faţă de anul precedent. În circa 40 la sută din cazuri, cei care s-au adresat în instanţele judecătoreşti au rămas satisfăcuţi de decizia luată.

Cercetarea a fost efectuată în perioada octombrie–decembrie 2019 pe un eşantion de 609 întreprinderi şi reflectă percepţia oamenilor de afaceri asupra costurilor de timp şi bani pentru a se conforma cerinţelor legale în 13 domenii.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.09 (833) din 11 martie 2020