Centru de presă

CNPF şi Capital Market au discutat cu studenţii de la facultatea de Jurnalism a USM despre provocările globalizării

În cadrul Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare, reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) şi întreprinderea de stat ziarul Capital Market au desfăşurat prelegeri publice pentru studenţii din primul şi al patrulea an de studii de la facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova.

Cursuri de educaţie financiară acordate de Moldova Agroindbank

Moldova Agroindbank s-a implicat în activităţile de educaţie financiară a tinerilor, pentru îmbunătăţirea nivelului lor de cunoaştere a mediului financiar, precum şi pentru a le oferi instrumentele şi inspiraţia necesară în vederea modelării propriului viitor.

CNPF a prezentat raportul trimestrial privind implementarea proiectului Twinning

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a găzduit ieri un eveniment care, deşi a devenit tradiţional, de fiecare dată aduce informaţii noi, descoperă noi valenţe şi perspective pe care le oferă proiectul Twinning. Oficiali ai Uniunii Europene, lideri de proiect din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia, precum şi conducerea CNPF s-au întrunit pentru a se familiariza cu bilanţurile activităţilor realizate în trimestrul VI de la lansarea proiectului Twinning la Chişinău.

Moldova Agroindbank investeşte în tânăra generaţie

BC „Moldova Agroindbank” SA, în parteneriat cu Centrul de Informaţii Universitare (CIU), a oferit 30 de burse a câte 6.000 lei studenţilor din familiile social-vulnerabile, în cadrul programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017.

Prin prezenta, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - C.N.P.F.) își exprimă dezacordul cu informaţiile expuse în articolul „O iniţiativă ce ar putea accelera ruinarea Asociaţiilor de Împrumut şi Economii”

Dlui Eugeniu Rîbca, Director al  MoldStreet

Dlui Ion Preașca,  Redactor-șef al  MoldStreet

Prin prezenta, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - C.N.P.F.) își exprimă dezacordul cu informaţiile expuse în articolul „O iniţiativă ce ar putea accelera ruinarea Asociaţiilor de Împrumut şi Economii” pe data de 29.12.2016, ora 8.34, a cărui autor sunteți, publicat  (https://www.mold-street.com/?go=news&n=5447). C.N.P.F. consideră informațiile publicate în articol ca fiind ponegritoare, ce nu corespund realității și induc in eroare opinia publică, lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a C.N.P.F. ca autoritate publică. În același timp, concluziile nefondate pot avea consecințe negative pentru sectorul asociațiilor de economii și împrumut.

Categorie:

CNPF a dăruit speranţă elevilor şcolii-internat auxiliare nr. 4 din satul Congaz

Sărbătorile de iarnă invită pe fiecare dintre noi la frumosul gest de a dărui şi a da speranţă, iar angajaţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), şi în acest an, au păstrat continuitatea de a aduce bucurii celor care sunt mai trişti ca noi.

Serghei Cebotari: „Creditele neperformante nu pot fi văzute separat de situaţia economică”

Interviu exclusiv acordat de Preşedintele Comitetului de Conducere al Moldova Agroindbank, Serghei CEBOTARI, directorului agenţiei de presă INFOTAG, Alexandru TANAS

În atenţia companiilor - entităţi de interes public!

Operatorul mecanismului oficial de stocare a informaţiilor, întreprinderea de stat ziarul Capital Market, informează că, mecanismul propriu-zis de acumulare a datelor este funcţional la adresa: http://emitent-msi.market.md.

Detalii la tel.:022 221287, 022229445

BC "Moldova Agroindbank" SA a anunţat despre expunerea la vînzare a acţiunilor ordinare nominative nou emise de clasa I

Ziarul Capital Market informează, că la vânzare, prin intermediul pieţei reglementate a Bursei de Valori a Moldovei, sunt expuse:

1. Pachetului unic de 36.605 (treizeci şi şase mii şase sute cinci) acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, pe termen de 90 zile, la preţul iniţial de 1064,02 lei per acţiune. Perioada licitaţiei de la 26 septembrie 2016 pînă la 26 decembrie 2016. 

2. Pachetului unic de 389.760  (trei sute optzeci şi nouă mii şapte sute şaizeci) acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 1054,71 lei per acţiune. Perioada licitaţiei de la 28 septembrie 2016 pînă la 26 decembrie 2016 .

Expunerea este facută în temeiul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 23.12.2015, hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 43 din 02.03.2016, art.156 alin.(3) Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, Hotărîrii Comisiei  Naţioanale a Pieţei Financiare nr. 15/2 din 07 aprilie 2016 cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi emiterea de noi acţiuni ale BC “Moldova Agroindbank” SA, hotărîrii Comitetului de Conducere al băncii nr. 470 din 15.09.2016,

În conformitate cu p. 5.2. din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 15/2 din 07 aprilie 2016 cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi emiterea de noi acţiuni ale BC "Moldova - Agroindbank" S.A., acţiunile nou emise pot fi procurate doar de persoanele care au obţinut permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei.

www.capital.market.md

Categorie:

Pagini

Subscribe to Centru de presă