Centru de presă

„MoldovaGaz”: 2021, anul de cotitură

Acum nouă luni, scriam că „MoldovaGaz” se află în faţa unor noi provocări şi oportunităţi. Că 2020 este anul schimbării pentru companie. Şi asta în pofida crizei sanitare care a pus pe brânci economiile lumii, a dus la faliment afaceri de milioane.

CNPF a făcut public raportul de activitate pentru 2020

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, conformându-se cadrului normativ aferent speţei, a prezentat Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului Raportul de activitate pentru 2020. Documentul cuprinde o sinteză amplă privind principalii indicatori şi rezultate aferente sectoarelor pieţei financiare nonbancare şi punctează anumite slăbiciuni, constrângeri şi provocări în procesul de implementare a obiectivelor asumate.

Vacanţe în 2021. Liber la călătorii, cu certificatul de imunizare?

Multe ţări dau liber la vacanţe în anul 2021, deşi pun deseori condiţii dure pentru turişti. Acum, când în R. Moldova procesul de imunizare, deşi mai încet decât s-ar dori, ia amploare, oamenii pot să-şi îndeplinească dorinţele de a ajunge la mare sau munte, să-şi vadă visul de a călători îndeplinit.

A fost definitivată Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare

Lecţia anului 2020 a fost extrem de neiertătoare în raport cu producătorii agricoli, iar concluzia a fost una cât se poate de clară – fără irigare, agricultura nu are şanse să se dezvolte. Irigarea trebuie să capete formatul unor politici de durată, cu implicarea activă a instituţiilor statului şi cu o abordare extrem de responsabilă din partea agricultorilor.

BNM a menținut rata de bază de refinanțare la același nivel de 2,65% pe an, dar a redus rata rezervelor necesare pentru fondurile împrumutate în lei cu 2 p.p. - până la 26% din baza calculată

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis în ședința de astăzi, cu vot unanim, să mențină la nivelul actual rata de bază și facilitățile permanente. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare 2,65 la sută anual, iar ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight rămân în mărime de 5,15 la sută și, respectiv, 0,15 la sută anual.

Categorie:

Tendinţe mai noi şi mai vechi pe piaţa de desfacere a merelor noastre

Probabil că zilele în care livezile de măr colorează împrejurimile în alb-rozul florilor, dar şi într-un verde abia pornit să acopere peisajul iernilor, aceste zile sunt extrem de potrivite pentru a vedea, totuşi, ce am făcut cu merele anului 2020 şi dacă gândul nostru la penetrarea noilor pieţe sau la păstrarea pieţelor tradiţionale este unul care s-a împlinit.

Companiile de asigurări din Moldova, sprijinite în tranziţia către supravegherea prudenţială

Reprezentanţii sectorului au participat la un nou ciclu de instruiri, organizat cu suportul USAID

Conceptul de supraveghere prudenţială a constituit subiectul unui atelier online de instruire, destinat reprezentanţilor tuturor companiilor de asigurări din Republica Moldova. Timp de două zile, pe 29 şi 30 martie 2021, persoanele cu funcţii de conducere, actuarii, underwriterii, precum şi managerii de risc din cadrul acestor organizaţii au avut ocazia să afle care sunt cele mai bune practici în acest domeniu, dar şi ce ar trebui să întreprindă pentru a-şi alinia activitatea la noile cerinţe privind supravegherea prudenţială.

În atenţia societăţilor pe acţiuni

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019 (în continuare – Regulamentul CNPF).

Categorie:

Comitetul executiv al BNM a decis să mențină la același nivel rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt: 2,65 la sută anual, dar a redus rata rezervelor necesare pentru fondurile împrumut

BNM mai anunță că rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight: 5,15 la sută și, respectiv, 0,15 la sută anual. Totodată, normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă au fost diminuate cu 2,0 puncte procentuale până la 28,0 la sută din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 30,0 la sută din baza de calcul.

Categorie:

Pagini

Subscribe to Centru de presă