Legislaţia privind guvernanţa corporativă şi piaţa de capital, racordată la prevederile UE

Legislaţia care reglementează guvernanţa corporativă şi piaţa de capital va fi adusă în conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 61 de deputaţi. Documentul a fost elaborat de Guvern cu scopul de a încuraja implicarea acţionarilor în activităţi investiţionale pe termen lung.

Proiectul conţine cerinţe privind obligativitatea societăţii de a expedia către acţionar sau reprezentantul legal al acestuia confirmările privind recepţionarea votului exprimat prin mijloace electronice, precum şi de a confirma înregistrarea votului în procesul-verbal.

De asemenea, se propune suplimentarea listei documentelor obligatorii pentru eliberare, la cerere, către acţionari, cu politica şi cu raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcţii de răspundere ale societăţii. O altă prevedere a proiectului de lege ţine de responsabilizarea emitenţilor în procesul de modificare a capitalului social. Suplimentar, legislaţia urmează a fi racordată la standardele şi practicile internaţionale în partea ce ţine de identificarea acţionarilor care beneficiază de drepturile dobândite prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, de exemplu de plata dividendelor.

Proiectul mai conţine elemente care vor asigura un echilibru între realizarea dreptului acţionarului de a înainta candidaţi în organele de supraveghere sau de control şi respectarea de către consiliu a termenului de examinare şi aducere la cunoştinţa acţionarilor a deciziei respective.

O altă modificare urmăreşte asigurarea previzibilităţii în privinţa rolului organului executiv în procesul de convocare a adunării generale a acţionarilor pentru anumite situaţii juridice expres prevăzute de lege.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului Republicii Moldova

Numarul ziarului: 
Nr.07 (982) din 22 februarie 2023