Centru de presă

Tendinţe mai noi şi mai vechi pe piaţa de desfacere a merelor noastre

Probabil că zilele în care livezile de măr colorează împrejurimile în alb-rozul florilor, dar şi într-un verde abia pornit să acopere peisajul iernilor, aceste zile sunt extrem de potrivite pentru a vedea, totuşi, ce am făcut cu merele anului 2020 şi dacă gândul nostru la penetrarea noilor pieţe sau la păstrarea pieţelor tradiţionale este unul care s-a împlinit.

Companiile de asigurări din Moldova, sprijinite în tranziţia către supravegherea prudenţială

Reprezentanţii sectorului au participat la un nou ciclu de instruiri, organizat cu suportul USAID

Conceptul de supraveghere prudenţială a constituit subiectul unui atelier online de instruire, destinat reprezentanţilor tuturor companiilor de asigurări din Republica Moldova. Timp de două zile, pe 29 şi 30 martie 2021, persoanele cu funcţii de conducere, actuarii, underwriterii, precum şi managerii de risc din cadrul acestor organizaţii au avut ocazia să afle care sunt cele mai bune practici în acest domeniu, dar şi ce ar trebui să întreprindă pentru a-şi alinia activitatea la noile cerinţe privind supravegherea prudenţială.

În atenţia societăţilor pe acţiuni

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019 (în continuare – Regulamentul CNPF).

Categorie:

Comitetul executiv al BNM a decis să mențină la același nivel rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt: 2,65 la sută anual, dar a redus rata rezervelor necesare pentru fondurile împrumut

BNM mai anunță că rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight: 5,15 la sută și, respectiv, 0,15 la sută anual. Totodată, normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă au fost diminuate cu 2,0 puncte procentuale până la 28,0 la sută din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 30,0 la sută din baza de calcul.

Categorie:

CNPF şi participanţii pieţei financiare nebancare au desfăşurat activităţi consacrate Săptămânii Internaţionale de Educaţie Financiară

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a realizat mai multe acţiuni de promovare a educaţiei financiare în rândul populaţiei prin susţinerea iniţiativei de desfăşurare în R. Moldova a Săptămânii Internaţionale de Educaţie Financiară (Global Money Week 2021), eveniment organizat anual în întreaga lume şi coordonat în acest an de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.

În atenţia societăţilor pe acţiuni

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital (Legea nr. 171/2012), întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei, conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019 (în continuare – Regulamentul CNPF), precum şi urmare a modificărilor operate in Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017), publicată în Monitorul Oficial nr. 1-6 din 05.01.2018.

Categorie:

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a participat la conferinţa în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor

Aspecte ce vizează importanţa respectării cadrului legal naţional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, au fost abordate în cadrul conferinţei “Pria AML Republica Moldova”, organizată vineri, 26 martie, de către Priaevents, în parteneriat cu ACI Partners.

Categorie:

O acţiune esenţială pentru Moldova, facilitarea comerţului internaţional

Facilitarea comerţului internaţional nu este numai necesară, dar şi esenţială pentru R. Moldova. Cum trebuie făcută, ce obiective trebuie urmărite, care vor fi efectele, s-a discutat în cadrul primei Conferinţe dedicate facilitării comerţului internaţional – e-TRADECON, care a avut loc în zilele de 25-26 martie.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare – regulator al pieţei non-bancare – a restricţionat circulaţia valorilor mobiliare nou-emise de “MOLDASIG” SA

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a suspendat circulaţia a 480 000 acţiuni ordinare nominative nou-emise de “MOLDASIG” SA, până la verificarea tuturor circumstanţelor aferente somaţiilor Executorului judecătoresc Maxim Romaliischi din 12.03.2021 înaintate către “Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” SA.

În atenţia companiilor de asigurări: Curs de instruire privind tranziţia către sistemul de supraveghere prudenţială

Persoanele cu funcţii de conducere, actuarii, underwriterii, precum şi managerii de risc din cadrul companiilor de asigurări sunt invitaţi să participe la atelierul de instruire „Pregătirea pentru supravegherea prudenţială: managementul riscului, guvernanţa corporativă şi evaluarea proprie a riscului şi solvabilităţii (ORSA)”. Instruirile sunt organizate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în cooperare cu reprezentanţii Proiectului „Transparenţa Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), finanţat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Pagini

Subscribe to Centru de presă