Centru de presă

În situaţii de criză, porţile companiilor se închid uşor, dar se deschid foarte greu

Trebuie să recunoaştem că anul 2020, prin diferenţele sale de manifestare necunoscute nici de către cel mai tânăr angajat în economia lumii, nici de marile academii puse pe interminabile studii asupra tuturor proceselor pe care le are viaţa, a obligat lumea să formuleze, să elaboreze şi să aibă pregătite modele de transformare rapidă şi de reorientare eficientă a capacităţilor, modele prin care viaţa să-şi poată păstra ritmurile, şansele şi încrederea într-un viitor sigur. Este anul în care s-au scris manuale, care trebuie, dacă nu învăţate, atunci cel puţin ţinute la vedere, pe poliţa din faţă a administratorilor de business.

2021, anul relansării economiei

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a revizuit prognoza privind economia globală în 2021 şi susţine că declinul cauzat de pandemie va avea un impact mai puţin sever decât se anticipase. FMI se aşteaptă la o creştere a economiei globale de 5,5%, cu 0,3 puncte procentuale mai mult decât a estimat în luna octombrie.

Repetăm aceleaşi întrebări şi formulăm aproape aceleaşi răspunsuri

În anul curent, reuniunea de la Davos s-a desfăşurat fără a se lăsa urme pe zăpada din împrejurimile acestei locaţii. S-a vorbit de pe monitorul calculatorului, care a avut totuşi proprietatea de a reda marea îngrijorare a giganţilor economiei mondiale.

Banca Națională a Moldovei a menținut rata de bază aplicată principalelor operațiuni pe termen scurt de politică monetară la același nivel de 2,65% pe an

Decizia corespunzătoare a fost luată de Comitetul Executiv al BNM la prima ședință de politică monetară din acest an care a avut loc vineri. Potrivit Băncii Naționale, au fost lăsate neschimbate ratele dobânzii la creditele overnight și depozitele la 5,15%, respectiv 0,15%. Norma rezervelor obligatorii pentru fondurile atrase în lei moldovenești și în monedă neconvertibilă a fost menținută la nivelul de 32% din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii în detrimentul fondurilor atrase în monedă liber convertibilă - la nivelul de 30% din baza de calcul.

Categorie:

Un an în care ne dorim să urmărim feericul spectacol al revenirii economiei şi vieţii în albia normalităţii

Timpul care s-a scurs între 1 ianuarie şi 1 decembrie 2020 a ţinut să demonstreze cu încăpăţânare că atunci când nu circulă oamenii, într-o mare măsură nu circulă nici mărfurile. Chiar dacă, la început de perioadă, insistam să scriem cu litere mari contrariul. Ca argument – nimic mai convingător decât bilanţul activităţii comerciale.

Specificul tranzitului şi transportării gazelor naturale

Implementarea Pachetului energetic III al UE în R. Moldova se apropie de final. Acesta presupune asigurarea independenţei financiare şi juridice a întreprinderii de transport a gazelor naturale, precum şi accesul liber la reţea a tuturor participanţilor pieţei gazelor, inclusiv a consumatorilor. Nu în ultimul rând, acest fapt va viza fluxurile de tranzitare a gazelor şi formarea preţurilor pentru acest serviciu, reieşind din principiul tarifar „intrare-ieşire”. Despre aceste momente puteţi afla din interviul acordat de membrul Consiliului de Administraţie al SA „Moldovagaz” şi şeful Direcţiei economico-financiare a întreprinderii, Alexandr Şevciuc.

R. Moldova a prezidat reuniunea autorităţilor de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre CSI

Cea de-a XXIV-a şedinţă a Consiliului conducătorilor organelor de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre CSI s-a desfăşurat la 22 decembrie curent sub preşedinţia R. Moldova. Evenimentul, care a întrunit participanţi din şase ţări, a fost organizat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) şi a avut loc, în premieră, în format de videoconferinţă, din cauza situaţiei actuale cu pandemia COVID-19.

O strategie de care e nevoie ca de ploaie

Secetele devin tot mai frecvente, iar consecinţele lor – tot mai grave şi tot mai costisitoare pentru producătorii agricoli şi pentru ţară în ansamblu. Studiile pe care le avem la dispoziţie arată că, pentru obţinerea recoltelor relativ stabile în condiţiile R. Moldova, sunt necesare precipitaţii anuale în mărime de 750-800 mm, faţă de 300-400 mm reale. În cazul insuficienţei acestora, devin necesare sistemele de irigare, care vor asigura cu cantitatea necesară de apă marea majoritate a sectorului. Potrivit analizelor, Moldova este una din ţările slab asigurate cu resurse de apă, iar suprafaţa terenurilor agricole cu capacitatea potenţială de irigare este de circa 700 mii hectare. Mai mult, pentru asigurarea securităţii alimentare a ţării este necesară obţinerea unor recolte stabile pe terenuri irigabile pe o suprafaţă de 300 mii hectare.

Marile probleme de mediu pe care le trăieşte lumea sunt şi ale noastre

Problema deşeurilor nu se rezolvă cu mătura. Acest adevăr este pe cât de simplu, pe atât de ignorat. Mătura este arma noastră milenară în nesfârşitul război cu gunoaiele. O ţinem la vedere şi o punem la lucru pentru a face curat în lumea în care trăim. Mătura are pretenţia de parte a politicilor de stat şi se strecoară în programele de guvernare, pentru a-l convinge pe cetăţean că viitorul acestuia e unul însorit şi curat.

Pagini

Subscribe to Centru de presă