Centru de presă

CNPF şi participanţii pieţei financiare nebancare au desfăşurat activităţi consacrate Săptămânii Internaţionale de Educaţie Financiară

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a realizat mai multe acţiuni de promovare a educaţiei financiare în rândul populaţiei prin susţinerea iniţiativei de desfăşurare în R. Moldova a Săptămânii Internaţionale de Educaţie Financiară (Global Money Week 2021), eveniment organizat anual în întreaga lume şi coordonat în acest an de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.

În atenţia societăţilor pe acţiuni

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital (Legea nr. 171/2012), întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei, conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019 (în continuare – Regulamentul CNPF), precum şi urmare a modificărilor operate in Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017), publicată în Monitorul Oficial nr. 1-6 din 05.01.2018.

Categorie:

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a participat la conferinţa în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor

Aspecte ce vizează importanţa respectării cadrului legal naţional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, au fost abordate în cadrul conferinţei “Pria AML Republica Moldova”, organizată vineri, 26 martie, de către Priaevents, în parteneriat cu ACI Partners.

Categorie:

O acţiune esenţială pentru Moldova, facilitarea comerţului internaţional

Facilitarea comerţului internaţional nu este numai necesară, dar şi esenţială pentru R. Moldova. Cum trebuie făcută, ce obiective trebuie urmărite, care vor fi efectele, s-a discutat în cadrul primei Conferinţe dedicate facilitării comerţului internaţional – e-TRADECON, care a avut loc în zilele de 25-26 martie.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare – regulator al pieţei non-bancare – a restricţionat circulaţia valorilor mobiliare nou-emise de “MOLDASIG” SA

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a suspendat circulaţia a 480 000 acţiuni ordinare nominative nou-emise de “MOLDASIG” SA, până la verificarea tuturor circumstanţelor aferente somaţiilor Executorului judecătoresc Maxim Romaliischi din 12.03.2021 înaintate către “Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” SA.

În atenţia companiilor de asigurări: Curs de instruire privind tranziţia către sistemul de supraveghere prudenţială

Persoanele cu funcţii de conducere, actuarii, underwriterii, precum şi managerii de risc din cadrul companiilor de asigurări sunt invitaţi să participe la atelierul de instruire „Pregătirea pentru supravegherea prudenţială: managementul riscului, guvernanţa corporativă şi evaluarea proprie a riscului şi solvabilităţii (ORSA)”. Instruirile sunt organizate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în cooperare cu reprezentanţii Proiectului „Transparenţa Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), finanţat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Profituri de miliarde din afacerile cu vaccin

La un an după ce a fost declarată oficial pandemia, numărul infectaţilor continuă să crească şi a ajuns la 118 milioane de cazuri, iar a decedaţilor – la 2,6 milioane.

CNPF a participat la Conferinţa internaţională dedicată Zilei mondiale a protecţiei consumatorilor

Reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) au participat luni, 15 martie, la Conferinţa internaţională dedicată Zilei mondiale a protecţiei consumatorilor, eveniment organizat de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei cu scopul de a sublinia gradul de conştientizare la nivel mondial a drepturilor şi necesităţilor consumatorilor.

E încă suficient loc pentru bancnote-n portmonee

Salariul anului trecut a trăit o neîndurătoare perioadă de ameninţări, indiferent de domeniul în care s-au îndeplinit muncile pentru care a fost calculată remunerarea. A fost ameninţat cu reduceri şi ele s-au produs pe ici-colo, având suficiente argumente pentru a se lua asemenea decizii. Au fost “ameninţări” şi de alt gen: că leafa va creşte, iar motivaţia a avut, de cele mai multe ori, o mască trasă pe faţă. Şi a crescut. Pandemia a produs salturi salariale pe care nu le-ar fi putut opera nici un guvern în condiţii normale de viaţă. Este o realitate pe care o recitim de la o zi la alta, dar o realitate pe care nu ne-am fi dorit-o vreodată.

În fiecare fiolă există şi o importantă doză de economie

Deosebirea între ce a fost şi ce avem e că vaccinul anti-Covid-19 merge mult peste linia domeniului medical şi capătă încărcătură economică reală. Pentru că, aşa cum am fost lămuriţi şi aşa cum sperăm noi, vaccinul este cel care va redeschide uşile, cel care va redeschide hotarele şi care ne va permite să redăm îmbrăţişării doar sentimentul de apropiere, nu şi cel de frică.

Pagini

Subscribe to Centru de presă