CNPF: Ştiri pe scurt

Reprezentanţii CNPF şi experţii BERD s-au reunit în cadrul proiectului de cooperare tehnică privind dezvoltarea infrastructurii pieţei de capital din R. Moldov

Reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) şi experţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) s-au reunit marţi, 28 februarie curent, într-o nouă şedinţă de lucru în cadrul proiectului de cooperare tehnică privind dezvoltarea infrastructurii pieţei de capital din Republica Moldova.

În cadrul şedinţei, BERD a prezentat experţii internaţionali şi locali selectaţi pentru implementarea proiectului, care vor colabora cu reprezentanţii CNPF în vederea realizării acestui obiectiv.

În perioada următoare, experţii vor efectua o analiză exhaustivă a infrastructurii pieţei de capital şi a instrumentelor tranzacţionate pentru a identifica vulnerabilităţile existente, dar şi pentru a prezenta propuneri privind perspectivele de dezvoltare a acestei pieţe în scopul atragerii investitorilor locali şi străini.

Vicepreşedintele CNPF a participat la lansarea celei de-a patra etape a evaluării Small Business Act (SBA) pentru Europa

Vicepreşedintele CNPF, Adrian Gheorghiţă, a participat miercuri, 1 martie curent, la reuniunea de tip public-privat a grupului de lucru pentru lansarea celui de-al patrulea ciclu al evaluării Small Business Act (SBA) pentru Europa.

În discursul său, vicepreşedintele CNPF s-a referit la rolul autorităţii de supraveghere nebancară în dezvoltarea soluţiilor alternative de finanţare a IMM-lor şi provocările privind prin îmbunătăţirea accesului la piaţa de capital a acestora.

Evaluarea este structurată pe cinci piloni tematici (guvern receptiv, antreprenoriat şi capital uman, acces la finanţare, acces la pieţe, productivitate şi inovare) şi include o analiză a condiţiilor-cadru pentru economie digitală, precum şi politici de sprijinire a digitalizării IMM-urilor.

Evenimentul a reunit factori de decizie şi experţi din Republica Moldova implicaţi în proiectarea şi implementarea politicilor de promovare a dezvoltării IMM-urilor, exponenţi ai sectorului privat, oficiali ai Uniunii Europene, precum şi reprezentanţi ai Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.

Participanţii la reuniune au fost informaţi despre procesul şi structura de evaluare a SBA, au discutat deficienţele constatate şi au împărtăşit opiniile cu privire la priorităţile viitoare pentru dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova.

Întrunirea a fost desfăşurată de Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi proiectul finanţat de UE „EU4Business”.

Numarul ziarului: 
Nr.09 (984) din 8 martie 2023