Piaţa de creditare

În Moldova a fost lansat site-ul www.finantare.gov.md pentru asigurarea unei transparenţe maxime a asistenţei externe pentru finanţarea afacerilor

Potrivit Consiliului economic de pe lângă prim-ministru, numeroasele consultări cu reprezentanţii mediului de afaceri au arătat că accesul la finanţare este una din principalele probleme în procesul de dezvoltare a sectorului privat.

Procedura de recuperare silită a creanţelor descurajează AEÎ

Anii 2008-2009 au marcat nefast sectorul asociaţiilor de economii şi împrumut printr-un val masiv de împrumuturi neperformante. Multe dintre aceste entităţi se confruntă şi astăzi cu problema de recuperare a creanţelor formate anume în acea perioadă. Deşi au recurs la instanţa de judecată pentru a-şi rambursa banii, asociaţiile nu sunt mulţumite din cauza că această procedură decurge anevoios.

Victor Trocin: “Asociaţiile aşteaptă instituirea Fondului de garantare, întrucât imaginea lor va avea de câştigat, respectiv va creşte şi ponderea depunerilor din partea populaţiei”

Discutăm cu Victor Trocin, directorul executiv al Asociaţiei Centrale a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (ACAEÎ), despre necesitatea şi impactul modificării Legii asociaţiilor de economii şi împrumut. Un proiect în acest sens a fost elaborat la începutul acestui an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) şi vizează un şir de schimbări în activitatea acestor entităţi.

Amenzile şi penalităţile fiscale – o barieră pentru antreprenorii moldoveni

Amenzile, mărimea cărora nu este proporţională cu prejudiciul rezultat sau cu gravitatea încălcării şi deficienţe în interacţiunea cu organele de control ale fiscului, sunt problemele invocate de agenţii economici din Moldova în cadrul audierilor publice, organizate de Agenda Naţională de Business (ANB).

Prezentări de softuri pentru activitatea financiară a AEÎ

Asociaţiile de economii şi împrumut (AEÎ) au invocat în repetate rânduri probleme de evidenţă contabilă şi de administrare financiară. În mare parte, acestea aveau legătură directă cu programele de contabilitate care nu ţineau cont de specificul acestor entităţi. Ieri, contabililor şi administratorilor asociaţiilor din ţară le-au fost prezentate două softuri care au menirea să le simplifice activitatea.

Consumatorii industriali de zahăr cer liberalizarea pieţei

Preţul la zahăr a crescut cu 20% de la începutul anului şi, în prezent, acesta se vinde la preţul de 11,80-12,20 lei/kg. Consumatorii industriali – fabricile de dulciuri, combinatele de panificaţie şi cofetărie, se arată nemulţumite de această creştere, mai ales în condiţiile în care sunt nevoiţi să procure zahăr de pe piaţa locală. Ei susţin că piaţa de zahăr trebuie liberalizată, iar un prim pas ar fi modificarea sistemului de import al zahărului.

Companiile de pe piaţa de leasing şi-au mărit vânzările

Al treilea an consecutiv, piaţa de leasing înregistrează un trend extensiv. Astfel, anul trecut companiile de leasing din Moldova au acordat mijloace fixe în valoare de 1136,8 milioane de lei, iar de pe urma acestor finanaţări piaţa a crescut cu aproape 40% comparativ cu anul precedent. Datele au fost prezentate în raportul Biroului Naţional de Statistică (BNS) privind activitatea companiilor de leasing în 2013.

Marcel Tonu: “Dobânda la împrumuturi va fi modificată, ţinând cont şi de conjunctura economică din ţară”

La sfârşitul lunii trecute, acţionarii societăţii pe acţiuni „Corporaţia de Finanţare Rurală” (CFR) au votat, în cadrul adunării generale, un nou Consiliu de administraţie, dar şi preşedintele societăţii. Am încercat să aflăm de la Marcel Tonu, preşedintele CFR, ce schimbări intenţionează să aplice odată cu investirea în funcţie şi dacă politica de finanţare a asociaţiilor de economii şi împrumut ar putea fi revizuită în aşa fel, încât acestea să se crediteze mai ieftin.

Studiu: La moment, sectorul nebancar dispune de stabilitate financiară

Deşi, câţiva ani consecutiv, sectorul autohton de microfinanţare a înregistrat o dinamică pozitivă a mai multor indicatori, acesta are încă rezerve în ceea ce priveşte dezvoltarea sa pe piaţa financiară, se arată într-un studiu recent al Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE). În lucrare este analizată evoluţia sectorului de microfinanţare prin prisma indicatorilor de stabilitate financiară şi sunt identificate riscurile care l-ar putea “zdruncina”.

“Uniunea Centrală” a marcat totalurile activităţii

Pentru Asociaţia Centrală de Economii şi Împrumut “Uniunea Centrală”, care acordă suport pentru asociaţiile de economii şi împrumut şi susţine dezvoltarea acestui sector, anul 2013 a fost unul în care s-au înregistrat evenimente şi acţiuni semnificative. Printre cele mai importante se numără achiziţionarea şi implementarea unui program informatic, atragerea de împrumuturi şi investiţii, dar şi o serie de iniţiative pentru modificări ale legislaţiei sectoriale.

Pagini

Subscribe to Piaţa de creditare