Liberalizarea asigurărilor auto a fost aprobată

Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege care se referă la modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule din 22 decembrie 2006.

Autorii proiectului menţionează că scopul proiectului este perfecţionarea cadrului legal, deoarece din cauza unor lacune organul de supraveghere nu are instrumentele necesare pentru a acţiona în cazul blocării unei activităţi eficiente a Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule din Republica Moldova (BNAA), încălcării legislaţiei sau regulamentului membrilor săi. Autorii proiectului de lege au menţionat că în urma acestora pe piaţa asiguratorilor auto a apărut o înţelegere de cartel, iar costul asigurării automobilelor este de două ori mai mare decât în ţările din regiune. Astfel, preţul la certificatele de asigurare Cartea Verde în Moldova costă 840 euro pentru TIR-uri, pe când în România, Polonia, Ucraina, Bulgaria şi alte state – 450 euro. Din cauza costurilor mari de asigurare în Moldova, transportatorii locali nu sunt competitivi pe piaţa internaţională a transportului şi nu-şi pot dezvolta afacerea.

Autorii proiectului de lege mai menţionează că în pofida taxelor de asigurare foarte mari percepute în ultimii şapte ani, plăţile pagubelor au constituit 20 – 30 la sută din venit, sau de două ori mai puţin decât prevederile metodologiei. Modificările propuse au menirea să contribuie la micşorarea în prima etapă a costului Cartea Verde cu 40 la sută şi la reducerea treptată a preţului acesteia până la nivelul preţurilor regionale. Modificările propuse ţin de prevederile privind achiziţionarea, stoparea sau anularea calităţii de membru, ordinea de acordare a calităţii de membru şi taxa de intrare, alegerea organului de conducere şi procedura de luare a deciziei. Modificările la art. 31 al Legii stabilesc principiul de obţinere a calităţii de membru în BNAA din momentul eliberării de către CNPF a licenţelor de activitate în domeniul asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

O altă completare trebuie să excludă neînţelegerile dintre membrii BNAA în privinţa distribuirii cheltuielilor pentru activitatea biroului: acestea vor fi distribuite proporţional veniturilor obţinute din serviciile acordate. Luând în consideraţie că majoritatea funcţiilor BNAA sunt legate de administrarea activităţii în sistemul internaţional al asigurării Cartea Verde se propune ca membrii Consiliului de administraţie şi directorii BNAA, care au funcţii executive, inclusiv, reprezentanţă în Consiliul Biroului de la Bruxelles vor fi aleşi exclusiv cu voturile membrilor, care se ocupă de asigurări externe Cartea Verde. La elaborarea modificărilor a fost luată în calcul experienţa ţărilor Uniunii Europene.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.15 (486) din 17 aprilie 2013