A fost dat startul Programului de stat „Prima Casă”

Ministerul Finanţelor a lansat oficial la mijlocul săptămânii trecute Programul “Prima Casă”, iar pe 26 martie acesta a devenit operaţional.

“Proiectul vine să susţină familiile tinere ca să-şi obţină locuinţă. Îi susţinem prin a le oferi un credit ipotecar mai accesibil, mai competitiv. Statul oferă băncilor garanţii financiare care la rândul său nu mai au nevoie de garanţii suplimentare sub formă de gajuri, care pot să reducă contribuţiile iniţiale care trebuie să le facă beneficiarii şi să menţină o marjă la rata dobânzii mai moderată. În felul acesta facem creditul cât se poate de accesibil”, a declarat Octavian Armaşu, ministrul Finanţelor.

„Ce dorim să obţinem? Dorim ca un număr mai mare de cetăţeni cu venituri mici să poată să aplice la acest program, ca tinerii să-şi construiască viitorul acasă”, a spus ministrul.

Aproximativ zece mii de familii sunt aşteptate să aplice la programul Prima Casă. “Dimensiunea programului este de un miliard de lei. Ceea ce înseamnă că băncile pot emite credite de patru miliarde de lei. Dacă facem un calcul simplu, asta ar însemna peste zece mii de apartamente”, a menţionat într-un interviu ministrul Finanţelor.

Ce spun bancherii?

Trei bănci comerciale au fost acceptate la Programul de stat “Prima Casă”. Acestea sunt Moldindconbank, Victoriabank şi Moldova Agroindbank. Numărul acestora, însă, urmează să fie extins. Conform informaţiilor prezentate de către ministrul Finanţelor, în program s-au înscris deja cinci bănci, două dintre care urmează să fie admise ulterior, atunci când vor întruni toate criterii­le prevăzute.

“Ne dorim să participăm la Programul “Prima Casă” prin crearea unui parteneriat împreună cu autorităţile din Moldova, astfel ca să asigurăm succesul proiectului, la fel cum, în mod similar, Banca Transilvania a făcut acest lucru în România. Vom acorda tot suportul nostru atât la nivelul Grupului, cât şi la nivelul Victoriabank pentru a asigura acest parteneriat. Vrem ca prin aceste stimulente care se oferă participanţilor la Program să contribuim cu o motivaţie în plus, ca tinerii din Moldova să rămână în ţară”, afirmă preşedintele Victoriabank, Bogdan Pleşuvescu.

El a adăugat că ceea ce s-a văzut în România crede că se va întâmpla şi în Republica Moldova, să se creeze o presiune din partea cetăţenilor asupra angajatorilor să achite cât mai multe venituri oficial şi astfel vor deveni mai eligibili pentru Program.

Vicepreşedintele Moldindcon­bank, Victor Cibotaru, a apreciat că Programul va genera mai multe beneficii, în afară de sprijinirea familiilor tinere în vederea obţinerii unei locuinţe în condiţii mai accesibile, dar şi impulsionarea pieţei imobiliare, creşterea domeniului construcţiei şi ramurilor conexe şi transparentizarea salarizării, care este o problemă atunci când e vorba de creditarea persoanelor fizice.

În condiţiile în care creditele sunt pentru o perioadă de 25 de ani, banca va utiliza pentru acest program resursele financiare ale instituţiei financiare şi în acest scop va fi direcţionată o parte din capitalul MAIB, a precizat Serghei Cebotari, preşedintele Moldova-Agroindbank. El a mai subliniat că „trei componente ale acestui proiect aduc avantaje potenţialilor beneficiari ai acestor credite, în primul rând rata efectivă a dobânzii, ceea ce este foarte important, termenul creditului şi componenta gajului. Garanţia oferită de stat va facilita beneficiarii şi totodată băncile vor accepta mai lejer aceste riscuri”.

Care sunt condiţiile?

“Cei care îşi doresc să obţină propria locuinţă, îşi aleg individual locuinţa, se adresează apoi la băncile partenere care au încheiate contracte cu Ministerul Finanţelor şi Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), depun tot setul de acte necesare pentru a obţine un credit. După o analiză scurtă a acestui set de acte, beneficiarul Programului împreună cu reprezentantul băncii încheie contractele care asigură tranzacţia, mă refer la contractul de vânzare-cumpărare, a garanţiei de stat şi cel de ipotecă”, explică Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM.

Din moment ce aceste contracte sunt înregistrate la Agenţia de Servicii Publice, se prezintă la instituţii­le financiare şi banca oferă creditul pentru procurarea locuinţei.

Procurarea unei locuinţe cu contribuţie minimă de 10 la sută, permite familiilor tinere să obţină acoperiş deasupra capului cu efort minim.

Pentru a facilita accesul persoanelor la informaţii, a fost lansată pagina web: www.primacasa.gov.md, unde este inclus şi un calculator, care estimează costul locuinţei care poate fi procurată în funcţie de veniturile familiei beneficiarului.

De asemenea, informaţii privind participarea la program pot fi obţinute apelând numărul de telefon 022 22 60 65.

Beneficiari ai programului „Prima Casă” pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 şi 45 de ani, angajaţi oficial şi cu venituri oficiale. De asemenea, aceştia nu trebuie să deţină în proprietate nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data depunerii cererii şi nu trebuie să aibă un credit ipotecar în derulare.

Prin programul „Prima Casă” vor putea fi procurate doar locuinţe finisate, date în exploatare şi înregistrate în Registrul bunurilor imobile. Preţul maxim de cumpărare care va fi acceptat spre creditare este de 1 milion de lei.

Creditele sunt acordate de bănci numai în monedă naţională (lei moldoveneşti, MDL). Avansul iniţial al beneficiarului trebuie să fie de cel puţin 10% din valoarea totală a locuinţei. Dacă locuinţa costă 1 milion de lei, contribuţia beneficiarului trebuie să fie de cel puţin 100 000 de lei.

„Dacă persoana respectivă doreşte şi are bani mai mulţi, prima contribuţie poate să fie mai mare, astfel ca să ia o sumă mai mică a creditului”, a menţionat ministrul Finanţelor.

Veniturile oficiale salariale nete ale familiei beneficiarului nu trebuie să fie mai mici decât 50 la sută din suma plăţii lunare a creditului (rata lunară, dobânda şi comisionul de garantare). Sunt acceptate şi veniturile salariale ale rudelor de gradul I.

Spre exemplu, dacă locuinţa pe care vreţi să o cumpăraţi costă 400 mii de lei, asta înseamnă că împreu­nă cu familia, inclusiv părinţii, trebuie să aveţi un venit oficial net de 6 000 de lei, iar plata lunară a creditului va fi de circa 3 000 de lei. În această situaţie va trebui să achitaţi un avans de 40 000 de lei.

Durata maximă a creditului este de 25 de ani. Creditul poate fi achitat şi înainte de expirarea termenului. În acest caz, banca nu va percepe taxe, comisioane sau dobânzi suplimentare. Nu se percep comisioane de rambursare anticipată.

Rata maximă efectivă a dobânzii va fi calculată din rata de referinţă anunţată de BNM pentru acest program plus o marjă maximă de 3 la sută (va fi precizată anual de Guvern) plus comisionul de garantare de până la 0,5% anual din soldul garanţiei de stat. Rata maximă a dobânzii efective va fi publicată de ODIMM la fiecare 6 luni. Cu 10 zile până la modificarea ratei, banca va informa clientul în scris sau prin poşta electronică despre acest lucru. Modificarea ratei maxime a dobânzii efective va fi obligatorie pentru bănci doar în cazul micşorării ratei de referinţă a BNM. În prezent, pe site-ul programului rata indicată este de 9,03%. Comisionul unic de acordare a finanţării nu va depăşi 1% din valoarea creditului, iar băncile nu vor percepe alte taxe adiţionale.

Băncile sunt obligate să menţină aceste condiţii pe toată durata contractului de credit.

Programul „Prima casă” presupune că statul va oferi garanţii în valoare de 50 la sută din soldul creditului. La modul practic, asta înseamnă că după acordarea creditului de către bănci, locuinţa procurată în cadrul programului va fi gajată în proporţie de câte 50 la sută în beneficiul statului şi a băncii.

Care sunt riscurile?

Ministrul Finanţelor spune că în cazul în care beneficiarul Programului „Prima Casă” intră, din anumite motive, în incapacitate de plată şi nu-şi va putea onora obligaţiile contractuale, atunci statul intervine cu o garanţie care este jumătate din suma creditului. Statul transferă băncii suma respectivă, astfel că banca îşi recuperează 50 la sută din suma creditului. Ulterior banca decide, împreu­nă cu beneficiarul, cum recuperează ceilalţi bani, reieşind din faptul că oricum locuinţa rămâne în gaj.

„Rata de default la astfel de credite este destul de mică. În România este sub 2 la sută. Noi, la început, am reieşit din faptul că alocăm un provizion de 5 la sută din creditele acordate. Practic, în bugetul de stat este prevăzută o linie de cheltuieli de 50 milioane de lei care vine să acopere 5 la sută practic din maximul de credite pe care putem să le acordăm anul acesta. Şi în caz dacă o familie intră în incapacitate de plată, statul vine să execute garanţia”, a explicat ministrul Octavian Armaşu.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.12 (736) din 28 martie 2018