A fost îmbunătăţit softul pentru activitatea financiară a AEÎ

Problemele de evidenţă contabilă, dar şi cele de administrare cu care se confruntă asociaţiile de economii şi împrumut (AEÎ) şi-au găsit rezolvarea prin crearea unui sistem de management informaţional care ţine cont de specificul activităţii acestor entităţi. Asociaţiile vor putea utiliza acest sistem din trimestrul doi al anului în curs.

Sistemul de management informaţional (MIS) computerizat pentru asociaţiile de economii şi împrumut este unul integrat şi va oferi mai multe avantaje administratorilor şi contabililor de asociaţii. Primul avantaj important al MIS este că permite administratorilor un management mai performant şi le economiseşte substanţial timpul, deoarece acesta, concomitent, acumulează, păstrează şi furnizează informaţii detaliate atât financiare, cât şi nefinanciare în formatele de rapoarte necesare. Un alt avantaj ar fi că, prin intermediul softului va fi menţinută şi o evidenţă analitică a împrumuturilor şi economiilor, dar şi evidenţa contabilă. Acest lucru înseamnă că administratorul poate vizualiza în orice moment raportul financiar sau analitic al asociaţiei.

„Acest sistem de management este binevenit cu atât mai mult, cu cât doar aproximativ 70 de asociaţii de economii şi împrumut din cele peste 300 existente utilizează programul computerizat de evidenţă contabilă, restul execută acest lucru manual. Până acum, Asociaţia Centrală a AEÎ dispunea de soft de evidenţă contabilă, numit Evida, care ducea evidenţa la împrumuturi, depuneri şi investiţii, adică activele şi pasivele purtătoare de dobândă. El a fost modificat şi îmbunătăţit. Astfel, cu suportul mai multor experţi a fost creat sistemul de management informaţional”, explică Efim Lupanciuc, directorul general al Asociaţiei Centrale a AEÎ. Sistemul de management propus poate fi utilizat chiar din trimestrul doi al acestui an, numai după experţii vor instrui contabilii asociaţiilor cum să opereze cu el.

Actualmente, majoritatea asociaţiilor de economii şi împrumut duc evidenţa contabilă în programul 1C, care este mai mult aplicabil pentru întreprinderile care înregistrează operaţiuni de comerţ sau pentru organizaţiile de microfinanţare şi companiile de leasing. Asociaţiile de economii şi împrumut însă nu dispun de un program de contabilitate care să fie în concordanţă cu specificul lor de activitate. „Suntem nevoiţi să executăm un lucru dublu. Asta deoarece, evidenţa contabilă pentru asociaţiile de economii şi împrumut nu este integrată cu alte programe de contabilitate. În plus, este dificil pentru noi să utilizăm aparatele de casă, care ar trebui integrate şi ele la programul de contabilitate”, susţine directorul executiv al AEÎ „Leufin”, Efimia Sulă.

Menţionăm că din septembrie 2012, autoritatea fiscală a impus AEÎ utilizarea aparatelor de înregistrare a operaţiunilor de casă. Deşi s-au conformat prevederilor Codului Fiscal, majoritatea asociaţiilor, îndeosebi cele de categoria A, susţin că operaţiunile de casă sunt compatibile cu întreprinderile comerciale, dar nu cu AEÎ care au o activitate specifică de acordare şi încasare a împrumuturilor şi a dobânzilor aferente acestora, dar şi de acceptare a depozitelor. Administratorii asociaţiilor spun că firmele care le vând aparate de casă nu pot explica care este procedura corectă de introducere a datelor şi eliberarea bonurilor, mai ales că aparatele respective nu sunt prevăzute cu un număr respectiv de subdiviziuni. Dintre firmele care comercializează pe piaţă aparate de casă, doar 2-3 oferă aparate care corespund specificului necesităţilor AEÎ.

„Utilizarea aparatelor de casă a fost o necesitate, deoarece legislaţia prevede raportarea financiară către Inspectoratul Fiscal, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Centrul Naţional Anticorupţie, mai ales în cazul în care deponenţii prezintă sume mai mari de 100 mii lei cash. Deci, este folosit ca un instrument de control şi, astfel, pot fi depistate încălcările de legislaţie. Spre exemplu, furtul de bani de la AEÎ. Pe de altă parte însă, există dezavantajul că nu toate operaţiunile AEÎ pot fi înregistrate prin intermediul aparatului de casă. Anumite operaţiuni de contabilitate pot crea confuzie, atât pentru utilizatorii aparatelor de casă, cât şi pentru reprezentanţii instituţiilor de control”, afirmă Lupanciuc.

În acest sens, utilitatea sistemului de management informaţional creat constă în faptul că integrează procedurile de contabilitate şi cele de înregistrare a operaţiunilor de casă. Lucru care exclude un şir de dificultăţi în activitatea AEÎ.

Atât softul, cât şi sistemul de management informaţional, MIS, sunt elaborate de experţi locali din domeniul tehnologiilor informaţionale, dar şi de experţi financiari cu experienţă internaţională în dezvoltarea instituţiilor de microfinanţare cu drept de atragere a economiilor de la membrii acestora. MIS este elaborat cu suportul KfW-Bankengrouppe, Banca Germană pentru Dezvoltare, iar de implementarea lui se ocupă Asociaţia Centrală a AEÎ.

Lilia Platon

Numarul ziarului: 
Nr.12 (483) din 27 martie 2013