Fortificarea capacităţilor financiare ale asigurătorilor – chezăşia reuşitei aferente liberalizării

Subiectul liberalizării tarifelor pentru asigurările obligatorii auto devine tot mai actual odată ce se apropie termenul fixat în Lege – 1 iulie 2019. Responsabilii din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), susţin că au studiat minuţios experienţa ţărilor în care a avut loc liberalizarea asigurărilor pentru a minimiza impactul eventualelor riscuri generate de procesul în cauză.

În prezent, tarifele pentru asigurările obligatorii auto interne (RCA) şi externe (Carte Verde) sunt stabilite de CNPF, iar după data indicată, primele de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare pentru RCA şi Carte Verde vor fi stabilite de către asigurători, în baza calculelor întocmite potrivit Metodologiei unice aprobate de CNPF.

Şefa Direcţiei generale asigurări în cadrul CNPF, Tatiana Ciobanu, a menţionat că în procesul de pregătire a pieţei locale pentru liberalizarea tarifelor o atenţie sporită este acordată mobilizării companiilor de asigurări pentru acceptarea noilor reguli şi asumarea acţiunilor de natură prudenţială.

CNPF, de comun cu experţii Băncii Mondiale, pe parcursul anului 2018, a realizat un program amplu de elaborare a cadrului normativ şi metodologic în acest sens. În context, la finele anului respectiv, a fost aprobată Metodologia unică de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă, care are la bază metode actuariale de calcul, instrumente adiţionale statisticii şi principii de credibilitate. Astfel, potrivit noii Metodologii, fiecare asigurător îşi va calcula tariful RCA în baza statisticii proprii. În acelaşi timp, CNPF, în baza informaţiei statistice la nivelul pieţei de asigurări, va calcula şi va aproba, cel puţin o dată pe an, prima de asigurare de referinţă.

Care este necesitatea “primei de referinţă”?

Responsabila de sectorul asigurări din cadrul CNPF a specificat că practicile comunitare aferente domeniului asigurărilor scot în evidenţă diferite abordări în materie de liberalizare a unor produse de asigurare impuse de stat: “coridor” al tarifului, tarif plafonat, tarif de referinţă, tarif autorizat de regulator. Însă, toate aceste practici au acelaşi vector – răspunderea civilă auto, şi urmăresc un scop comun de a deveni un sistem sigur de protecţie financiară pentru a preveni incapacitatea asigurătorilor de a achita peroanelor terţe despăgubirea corespunzătoare drept urmare a unui accident auto.

Doamna Ciobanu a subliniat că, având în vedere practica nefastă a unor state europene în liberalizarea tarifelor RCA, CNPF propune calcularea unei prime de referinţă unice, în baza datelor statistice agregate per piaţă, care ulterior să fie utilizată de către asigurătorii (reasigurătorii) ale căror calcule nu vor fi suficient justificate şi/sau care nu vor dispune de informaţie statistică suficientă şi/sau vor înregistra o rată de solvabilitate la sfârşitul anului precedent de gestiune sub nivelul stabilit.

Obligaţia de a deţine un cont în mărime de 10% din primele brute subscrise RCA

În premieră pentru domeniul asigurărilor obligatorii auto interne este crearea de către asigurător a unui cont de garantare, mărimea căruia va constitui 10% din volumul primelor brute subscrise pe RCA internă. Contul de garantare reprezintă un cont de acumulare a mijloacelor băneşti, care se va păstra pe un cont bancar de depozit şi va fi utilizat cu acordul autorităţii de supraveghere pentru despăgubirile pe RCA internă, în cazul dificultăţilor de lichidităţi a asigurătorului. Introducerea acestei măsuri (cont de garantare) are un scop prudenţial şi menirea de a asigura şi menţine capacitatea de plată a obligaţiilor asumate de către companiile de asigurare.

Potrivit Tatianei Ciobanu, în contextul liberalizării tarifelor pe piaţa asigurărilor în 2019, CNPF a elaborat o serie de amendamente/modificări şi decizii în scopul fortificării măsurilor prudenţiale, precum şi neadmiterii unor eventuale turbulenţe pe piaţă. Printre acestea se numără:

1. Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare:
–     01.02.2019 – aplicarea mai multor metode actuariale la calcularea rezervelor;
–     01.07.2019 – stabilirea rezervei de prime necâştigate pe baza primelor de referinţă.

2. Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor:
–     01.04.2019 – admiterea numerarului din casierie în mărime de până la 3%;
–      01.07.2019 – admiterea bunurilor imobile în proporţie de 80% din valoarea de bilanţ;
–      01.07.2019 – acoperirea a 50% din marja de solvabilitate minimă;
–      01.01.2020 – acoperirea a 100% din marja de solvabilitate minimă.

3. Hotărârea cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (impunerea determinării Rezultatului tehnic (inclusiv rata daunei şi rata combinată) separat pentru RCA şi CV) – în vigoare din 01.02.2019.

În aceeaşi ordine de idei, şefa Direcţiei generale asigurări a menţionat că asumarea de către autoritatea de supraveghere a funcţiei de Regulator al procesului de liberalizare oferă un “orizont de manevră” pentru o supraveghere adecvată a evoluţiei şi conduitei pieţei. Astfel, în condiţiile unui cadru juridic corespunzător, CNPF va implementa, în funcţie de gradul de pregătire/conformare a pieţei, elemente ale liberalizării, cum ar fi: un coridor al tarifului şi/sau plafonarea tarifului şi/ori anumiţi coeficienţi de rectificare condiţionaţi de cerinţe prudenţiale.

Evoluţii pe piaţa locală de asigurări

Potrivit datelor CNPF, la ora actua­lă pe piaţa locală de asigurări activează 14 companii, dintre care nouă deţin dreptul de a emite poliţe Carte Verde, 58 de brokeri de asigurare şi 170 de agenţi de asigurare persoane juridice.

În anul 2018, companiile de asigurări au subscris prime brute în valoare de 1 518,1 mln lei, în creştere cu 5,3% faţă de valoarea înregistrată în anul precedent. Aproximativ 84,25% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de opt asigurători.

În aceeaşi perioadă, asigurătorii au raportat despăgubiri şi indemnizaţii plătite în sumă de 537,5 mln lei, dintre care 522,8 mln lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (în creştere cu 3,3% faţă de anul 2017) şi 14,7 mln lei sunt sume plătite pentru indemnizaţii aferente asigurărilor de viaţă (în scădere cu 24,2% comparativ cu 2017).

La finalul anului 2018, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societăţile de asigurare a însumat peste 1754,4 mln lei, în creştere cu 12 la sută faţă de 2017, inclusiv rezervele formate de către asigurătorii licenţiaţi – 1558,1 mln lei.

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările obligatorii RCA şi Carte Verde în 2018 a atins aproximativ 696,8 mln lei. Per ansamblu, prima medie la RCA anua­lă a înregistrat suma de 588,22 lei, în creştere cu 4% comparativ cu perioada precedentă (565,22 lei), iar la Carte Verde, a constituit 819,15 lei, în scădere cu 7% (881,40 lei).

Totodată, dauna medie RCA plătită (2018) a constituit 16229,26 lei, majorându-se comparativ cu 2017 cu 14% (14230,19 lei), iar la Carte Verde, a fost de 40861,45 lei, diminuându-se cu 24 la sută (53677,8 lei).

Indicatorii de solvabilitate înregistraţi de către companiile de asigurări, atât la asigurările generale, cât şi la asigurările de viaţă, denotă faptul că actualmente este asigurată solvabilitatea şi stabilitatea financiară a asigurătorilor pe întreaga durată a obligaţiilor asumate conform contractelor de asigurare, a conchis şefa Direcţiei generale asigurări în cadrul CNPF.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.21 (795) din 29 mai 2019