Eugen Daţco: “Actualele tarife la poliţele de asigurare RCA sunt în defavoarea asigurătorilor moldoveni”

Interviu acordat ziarului Capital Market de Eugen Daţco, Preşedintele Uniunii Asigurătorilor din Moldova (UAM).

– Cum apreciaţi situaţia actuală pe piaţa asigurărilor din R. Moldova? Este această piaţă una consolidată sau, totuşi, una dezbinată şi cu interese?
– Am fost desemnat în funcţia de Preşedinte al UAM la finele lunii februarie 2015 şi trebuie să recunosc că am avut puţin timp la dispoziţie pentru a cunoaşte toate dedesubturile acestei pieţe, care are mai multe nivele. Însă, faptul că în ultimii ani numărul companiilor de asigurări s-a redus de la 24 până la 15, confirmă că situaţia este una complicată. Piaţa este una concentrată, cea mai mare pondere, de aproximativ 51%, revenind asigurărilor auto obligatorii şi de Carte Verde, în timp ce asigurările benevole stagnează.
Cu părere de rău, unele companii se află în litigii financiare legate de efectuarea plăţilor către alţi participanţi ai pieţei.
În calitate de promotor al intereselor asigurătorilor din Moldova, Uniunea depune eforturi pentru a diminua la maximum şi a rezolva aceste conflicte pe cale amiabilă.
Pe de altă parte, o analiză a activităţii participanţilor la piaţa asigurărilor, efectuată de UAM, atestă că această stare dificilă de lucruri de pe piaţă este determinată şi de faptul că cheltuielile de gestiune ale companii­lor depăşesc cheltuielile incluse în tarifele la asigurările obligatorii (se are în vedere cheltuielile intermediarilor). Este de notat că la stabilirea tarifelor de bază, nu a fost luat în calcul coeficientul valutar, care a avut o fluctuaţie mare în ultima perioadă. Consider că, odată cu revizuirea costurilor şi tarifelor la serviciile de asigurare, piaţa se va consolida şi vor continua să activeze doar societăţile care vor presta servicii calitative.
Situaţia pe piaţa asigurărilor urmează să se schimbe şi după punerea în aplicare, începând cu 20 mai a.c., a sistemului bonus-malus. Problema e că, de aproape şase ani, prin lege a fost aplicat doar bonusul, iar malusul – nu, iar din această cauză companii­le de asigurări au înregistrat în toţi aceşti ani o diminuare esenţială a încasărilor. Această scădere ar constitui aproape 5% din primele încasate RCA. Astfel, din volumul total al primelor de asigurare RCA echivalent cu circa 240 mil. de lei, pierderile ar alcătui în jur de 12 mil. de lei pe an. Timp de 6 ani de când este aplicat sistemul de bonusare, au fost ratate încasări în sumă de aproximativ 72 de mil. de lei.

– Statisticile oficiale constată că piaţa de asigurări din R. Moldova a crescut cu doar 0,39 la sută în anul 2014, evoluţie apreciată de experţi drept stagnare, după ce, pe parcursul anilor 2009-2013, s-a menţinut pe o tendinţă de creştere în medie de peste 9 la sută? Cum comentaţi aceste cifre?
– Situaţia pe piaţa asigurărilor s-a înrăutăţit din cauza mai multor factori. Domeniul asigurărilor presupune asigurarea unor riscuri care pot sau nu pot avea loc. Există perioade când au loc mai multe evenimente neaşteptate şi, astfel, achitările de daune de către companii sunt în creştere.
Anul trecut a fost unul deloc favorabil pentru companiile de asigurări. Dacă e să ne referim la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), în 2014 costul în medie al unei poliţe de asigurare RCA a fost de 434 lei, în scădere cu 20 de lei, faţă de 2013 şi cu 40 de lei faţă de 2012. Actualele tarife la poliţele de asigurare RCA sunt în defavoarea asigurătorilor moldoveni. De exemplu, în Federaţia Rusă o poliţă RCA costă aproximativ de trei ori mai mult decât în R. Moldova. Este necesar ca aceste tarife să fie recalculate.
Conform modificărilor propuse de UAM la Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, primele de asigurare urmează să fie stabilite de companii şi nu de CNPF, cum este acum. Astfel, în funcţie de situaţia economică pe care o au, companiile urmează să fixeze tarifele de sine stătător şi să le prezinte spre aprobare CNPF.

– De fapt, aceste amendamente presupun scumpirea serviciilor de asigurare şi reducerea numărului de companii?
– În orice ţară în care persistă inflaţia, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate serviciile prestate au tendinţă de creştere. În ţara noastră această tendinţă a fost alta, mai ales la asigurările obligatorii auto RCA, care în ultimii ani au continuat să se ieftinească. Astfel, preţul unei poliţe RCA a scăzut de la peste 600 de lei până la 434 de lei, în timp ce cheltuielile companiilor de asigurări au continuat să crească, unele companii atingând punctul critic.

– Ce activităţi are în vedere Uniunea pentru perioada următoare?
– Rolul UAM este de a crea condiţii propice pentru activitatea în domeniul asigurărilor şi de a promova interesele membrilor săi.
Ne-am propus să schimbăm accentele în activitatea companiilor, astfel încât să ridicăm credibilitatea faţă de serviciile de asigurare. Aici este vorba şi de mediatizarea activităţilor derulate de Uniune, dar şi a problemelor cu care se confruntă companii­le-membre. Nu este un secret că de sistemul existent de asigurări sunt nemulţumiţi şi clienţii, şi companiile de asigurări. Sunt necesare astfel de modificări, care să îmbunătăţească atât situaţia, cât şi atitudinea faţă de acest sector, dar mai ales faţă de asigurările obligatorii.

– Ce schimbări trebuie făcute, astfel ca asigurările să-şi găsească loc în fiecare casă?
– Este important să conştientizăm că o asigurare nu poate fi una ieftină şi că omul asigurat este protejat. Chiar şi în situaţia actuală, când cetăţenii moldoveni sunt restrânşi la capitolul venituri şi este dificil de a-i determina să apeleze la serviciile de asigurare, trebuie să-i convingem că deţinerea unei poliţe de asigurare a locuinţei, a sănătăţii sau a asigurării facultative, le oferă un plus de siguranţă, dar şi stabilitate şi încredere în viitor.

– Cum poate creşte credibilitatea faţă de sistemul de asigurări, în situaţia în care populaţia este nemulţumită de aceste tipuri de servicii, iar însăşi sistemul se clatină?
– Situaţia dată ar putea fi soluţionată parţial prin crearea unui Fond Naţional de garanţie în asigurări, care ar acoperi daunele în caz de faliment al companiilor de asigurare. Formarea Fondului dat este prevăzută de Legea nr. 407 din anul 2006. Spre regret, un proiect de lege în acest sens se află de câţiva ani în Parlamentul R. Moldova, însă până acum nu a fost examinat.

– În ce măsură asigurătorii reuşesc să facă faţă provocărilor pieţei?
– La moment, toate companiile, cu unele excepţii, îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de clienţi. Bineînţeles, există plângeri cu privire la calitatea serviciilor, mărimea daunei apreciate şi perioada de achitare a despăgubirilor, dar astfel de relaţii sunt obişnuite într-o societate economică.

– Cine sunt membrii UAM?
– Pe moment, Uniunea Asigurătorilor din Moldova întruneşte cinci membri. Aceştia sunt: Asito, Moldasig, Astera Grup, Auto Siguranţa şi Victoria Asigurări. Cu alte patru companii de asigurări suntem în discuţii. Până la finele acestui an, dorim să creştem numărul membrilor până la 9-10 companii, care să reprezinte cea mai mare parte a participanţilor pieţei, astfel ca să avem o conlucrare productivă în procesul de modificare a legislaţiei, dar şi de soluţionare a problemelor cu care se confruntă participanţii la această piaţă.

– Cum calificaţi relaţiile dintre Uniune şi Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA)?
– Până acum nu prea s-a conlucrat între aceste două instituţii. Sperăm foarte mult că, odată cu desemnarea noii conduceri la BNAA, în persoana lui Mihai Manoli, să avem o colaborare productivă. Cartea Verde prezintă „un teren comun de muncă” şi dacă ne unificăm forţele, putem obţine rezultate mai eficiente în ceea ce priveşte îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul dat.
– Vă mulţumesc mult şi vă urez succese!

A discutat Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.24 (594) din 17 iunie 2015