Contabilitatea şi auditul moldovenesc îşi revendică o identitate mai sigură

Săptămâna trecută, în capitală, a avut loc unul dintre cele mai de ample evenimente din domeniul contabilităţii şi auditului, cea de-a şasea întâlnire transfrontalieră a organizaţiilor profesionale de contabilitate şi audit, cu genericul “Rolul şi responsabilităţile asociaţiilor profesionale în reglementarea profesiei contabile şi de audit”. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP).

Participanţi din 10 ţări, precum şi reprezentanţii unor importante organizaţii la nivel global, cum ar fi Federaţiea Internaţională a Contabililor (IFAC), Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF), Banca Mondială, au abordat o serie de probleme de importanţă vitală pentru domeniul respectiv. Obiectivul principal al întrunirii a constat în definirea mai exactă a rolului şi a responsabilităţilor organismelor profesionale în context naţional, regional, european, precum şi pe plan mondial. Am selectat câteva opinii ale unor participanţi la această întrunire pentru a elucida importanţa unor asemenea întruniri, unele probleme existente, precum şi unele posibile soluţii.

Ecaterina Necşulescu, preşedintele interimar CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România): „Această întâlnire transfrontalieră a devenit deja o tradiţie, suntem acum la ediţia a şasea, care reuşeşte să reunească an de an organizaţiile profesionale din regiune, pentru a dezbate cele mai actuale probleme cu care se confruntă profesia contabilă. Tema actualei ediţii ţine mai ales de reglementările în domeniu. Ştim cu toţii că serviciile contabile sunt de interes public şi, deci, reglementarea este necesară, pentru ca serviicile prestate să fie de o calitate corespunzătoare. O profesie puternică şi un organism profesional puternic, bazat pe autoreglementare şi supravegheat public, ar contribui esenţial la protejarea interesului public. Profesia contabilă trebuie să rămână unitară, să aibă reguli unice la nivel global, în sensul în care toate activităţile profesionale contabile să aibă o importanţă egală pentru interesul public”.

Marina Şelaru, director executiv ACAP RM: „În RM trebuie să decidem, ce ne facem cu reformele în domeniul contabilităţii şi auditului. Reglementarea are loc din două direcţii: din partea regulatorului, în cazul nostru Ministerul de Finanţe, precum şi din cadrul breslei, al organizaţiilor profesionale. Şi aici e nevoie de claritate, trebuie să se ştie cine şi de ce este responsabil. În prezent toate reglemăntările vin din partea statului (MF, BNM, CNPF), dar rolul asociaţiilor profesionale este foarte mic, deoarece activăm mai mult în bază de voluntariat. Dacă vorbim de etică, calitate, educaţie, totul are loc în bază de voluntariat. Suntem totuşi conştienţi că trebuie să existe criterii clar stabilite pentru auditori, dacă vor să-şi exercite profesia conform standardelor de înalt profesionalism. Statul trebuie să aibă şi el nişte cerinţe clare pentu asociaţiile profesionale. În cazul nostru avem drept etalon Federaţia Internaţională a Contabililor. Dacă sunt stabilite criterii clare şi responsabilităţi clare, atunci şi rezultatele vor fi pe măsură. Şedinţa e foarte utilă pentru noi, este o şansă să vedem cum s-au petrecut reformele în alte ţări, ca să nu fim nevoiţi să înventăm încă o dată bicicleta”.

Horia Neamţu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România: ”Întâlnirile de acest gen au menirea de a ne cunoaşte mai bine şi de a împărtăşi experienţa organismelor noastre profesionale. Facem un schimb de idei privind profesia contabilă, nivelul acesteia şi modul în care putem să-i apropiem mai mult pe membrii profesiei noastre şi să-i aducem la nivelul cerinţelor pieţei de contabilitate şi audit actuale. Există, în prezent, în profesia contabilă o serie de constrângeri legate de piaţă, care s-a restrâns şi ea datorită crizei economice mondiale, şi de aceea trebuie să avem grijă ca membrii noştri să fie foarte bine pregătiţi profesional, astfel încât în aceste condiţii de piaţă mai restrictive să facă faţă cerinţelor clienţilor care au nevoie de servicii de contabilitate şi audit. Organismele profesionale de contabilitate şi audit au un rol deosebit de important, deoarece ele organizează pregătirea profesională a membrilor, evidenţa acestora, examenele de admitere la profesie. Trebuie să ne apropiem cât mai mult de cerinţele la nivel european. În acest sens, în prezent, în domeniul auditului, cel puţin, se încearcă o serie de transformări, care vor pune în faţa auditorilor nişte exigenţe mult mai mari ca înainte”.

Szymon Radziszewicz, Senior Manager, membru al Departamentului de Dezvoltare a Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC): ”Aceste şedinţe sunt o oportunitate pentru organismele profesionale de contabilitate şi audit din regiune. Ele au posibilitatea să se întâlnească şi să facă schimb de experienţă, ca să determine în ce mod ar putea să-şi asume rolul de lider în societate, pentru ca toată raportarea financiară să aibă drept rezultat dezvoltarea durabilă a ţărilor şi să meargă toate, mână în mână, în această direcţie. Standardele internaţionale de raportare financiară, standardele pe care le elaborează organiazaţia pe care o reprezint, Federaţia Internaţională a Contabililor şi Auditorilor, au drept scop sporirea transparenţei financiare, care poate fi asigurată prin adoptarea unui limbaj comun între organizaţiile profesionale şi toate companiile care aplică raportarea financiară. Doar aplicând aceste standarde, aceleaşi pentru toţi, uniform, putem obţine ca, indiferent de ţara în care ne aflăm, în Moldova sau în oricare altă parte a lumii, să vorbim aceeaşi limbă şi să avem acelaşi nivel de transparenţă al raportării financiare”.

Prin acest eveniment, ACAP, reprezentând profesia contabilă şi de audit din Republica Moldova, s-a alăturat acţiunilor organismelor profesionale contabile internaţionale în eforturile acestora de a contribui semnificativ la o creştere a încrederii publice în profesia contabilă şi de audit şi de a asigura o raportare financiară transparentă şi credibilă, în scopul dezvoltării economiei, civilizaţiei şi progresului.

Numarul ziarului: 
Nr.26 (446) din 27 iunie 2012