Alina Osoianu: “Consiliul Birourilor Carte Verde are o nouă abordare faţă de Biroul care are statut monitorizat şi nu va mai tolera activitatea defectuoasă”

Interviu oferit ziarului Capital Market de către Alina Osoianu, director executiv al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din R. Moldova.

– După mai multe amânări a termenului de suspendare a R. Moldova din sistemul Carte Verde, la începutul lunii iunie curent, Consiliul Birourilor de la Bruxe­lles a revocat propria decizie de suspendare a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova (BNAA) din sistem. Hotărârea luată de autoritatea europeană a fost neaşteptată pentru Dvs sau, dimpotrivă, una prognozată? Presupune aceasta anumite condiţii?

– Nu putem vorbi de aşteptări în condiţiile în care, anul trecut, Adunarea Generală a Membrilor Consiliului Birourilor de la Bruxelles (47 state) a taxat dur Biroul din Republica Moldova cu consecinţe directe pentru piaţa de asigurări şi cu afectare de imagine a ţării, per general. Trebuie să menţionez că sancţiunea dispusă anterior a fost una obiectivă şi corectă, iar amânarea intrării în vigoare a suspendării s-a datorat inclusiv şi suportului permanent al Consiliului Birourilor pe care l-am primit pe parcursul acestei perioade.

Evident că revocarea suspendării din Sistemul „Carte Verde” este o veste extrem de bună, în primul rând, pentru cetăţenii noştri care nu vor fi supuşi unor proceduri şi cheltuieli suplimentare în cazul în care pleacă peste hotare. BNAA, însă, de comun cu membrii săi şi autorităţile statului trebuie să întreprindă acţiuni concrete pentru a menţine statutul de membru activ în Sistemul „Carte Verde”. De aici e firesc şi răspunsul la întrebarea dacă decizia de revocare a suspendării a fost una condiţionată!? BNAA rămâne sub monitorizarea strictă a Consiliului Birourilor, iar accentul pe stabilitatea financiară a BNAA va fi mult mai pronunţat în următoarea perioadă.

– Încă anul trecut, în cadrul unei vizite la Chişinău, preşedintele Consiliului Birourilor, Jean Zenners, declarase că „riscurile pentru R. Moldova de a fi exclusă din sistemul Carte Verde sunt extrem de înalte”. Care au fost acţiunile întreprinse pe parcurs de RM, astfel încât au putut determina Consiliul Birourilor să-şi schimbe poziţia?

– Eu cred că dezamăgirea ar fi fost dacă Consiliul Birourilor (CoB) nu şi-ar fi schimbat poziţia, căci s-a investit prea mult în Biroul din Moldova pentru a avea un rezultat pozitiv. Iar schimbarea de poziţie a constituit un cumul de factori care au influenţat evitarea suspendării BNAA din Sistemul „Carte Verde”. În primul rând, este vorba de acceptul reprezentanţilor CoB, după vizita care au avut-o în august trecut, de a mai acorda o şansă Republicii Moldova printr-un Plan de Acţiuni concret de a remedia deficienţele de funcţionalitate ale BNAA, asumat de către BNAA de comun cu autorităţile competente ale statului. În al doilea rând, suportul şi ajutorul acordat de Consiliul Birourilor prin intermediul teleconferinţelor săptămânale cu sugerarea anumitor recomandări pentru BNAA. În al treilea rând, deschiderea autorităţilor statului pentru realizarea anumitor măsuri prevăzute în Planul de Acţiuni. Şi nu în ultimul rând, este vorba de eforturile întreprinse de colegii de la BNAA şi membrii Consiliului de Administraţie ce ţin de aprobarea deciziilor prompte pe marginea diferitor subiecte, despre care erau informaţi continuu reprezentanţii CoB.

Or, putem afirma cu certitudine că a fost o implicare plenară a mai multor instituţii şi persoane care au determinat în ultimă instanţă schimbarea deciziei Adunării Generale a CoB şi acordarea unui vot de încredere pentru Biroul din Republica Moldova.

– Să înţelegem că R. Moldova a scăpat de sabia lui Damocles şi rămâne un partener credibil în domeniul asigurărilor Carte Verde?

– E prematur să utilizăm astfel de parabole, or refacerea încrederii se bazează pe activităţi care să formeze convingerea partenerilor externi că atât BNAA, cât şi membrii săi întreprind acţiuni conforme principiilor Sistemului „Carte Verde” şi nu admit abateri de la regulile fundamentale ale acestuia. Despre încredere vom putea vorbi atunci când BNAA va avea o poziţie similară altor Birouri în cadrul Sistemului, iar membrii Biroului îşi vor respecta cu stricteţe obligaţiile de compensare a prejudiciilor cauzate victimelor.

– Ce schimbări pot sesiza cetăţenii moldoveni deţinători de poliţe Carte Verde?

– Actualmente, cetăţenii Republicii Moldova care deţin autovehicule cu plăcuţe de înmatriculare ale Republicii Moldova nu mai au restricţii de procurare a poliţelor „Carte Verde”, acestea fiind eliminate de către BNAA, după decizia pozitivă a Adunării Generale de la Tallinn, care s-a desfăşurat la 2 iunie, curent.

Important este ca cetăţenii să procure certificate din punctele autorizate ale asigurătorilor emitenţi de „Carte Verde” din Republica Moldova şi să nu se lase înşelaţi de „oferte avantajoase” care se dovedesc a fi Cărţi Verzi false, iar cetăţenii merg peste hotare fără protecţie de asigurare, fenomen destul de răspândit pe fondul deciziei de suspendare a BNAA din Sistemul „Carte Verde”.

– Decizia recentă a Consiliului Birourilor prevede că Republica Moldova va continua să se afle sub monitorizare. Care sunt condiţiile impuse de gestionarul Cărţii Verzi şi de către cine urmează să fie îndeplinite acestea?

– Anterior, monitorizarea unui Birou însemna îndeplinirea Criteriilor financiare solicitate de CoB, ceea ce impunea ca Biroul să plaseze Garanţia Financiară corespunzătoare şi să reînnoiască, anual, contractul comun de reasigurare „Excedent de daună”. Recent, la şedinţa Adunării Generale a Membrilor CoB, Consiliul Birourilor a informat despre o nouă abordare faţă de Biroul care are statut de monitorizat. Astfel, vor fi introduse noi proceduri de monitorizare în funcţie de mai multe criterii care vor fi gradualizate după importanţă înaltă, medie sau joasă. Spre exemplu, unul din indicatorii de importanţă înaltă este numărul Guarantee Call-urilor înregistrate pentru Biroul Monitorizat, iar în consecinţă vor fi aplicate sancţiuni pecuniare sau de suspendare a dreptului de vot la Adunarea Generală, dacă Membrul Monitorizat nu va respecta disciplina din cadrul Sistemului. Totodată, procedura de monitorizare presupune nu doar verificarea stabilităţii financiare şi a capacităţilor de plată ale Biroului Monitorizat, dar implică şi informaţii despre stabilitatea financiară a membrilor Biroului Monitorizat sub autoritatea căruia se emit Cărţi Verzi.

– Care este situaţia actuală la capitolul achitarea obligaţiilor de plată de către companiile moldoveneşti de asigurări?

– Nu pot să afirm că membrii îşi onorează integral şi în termeni optimi obligaţiile de plată pentru accidentele rutiere comise de către asiguraţii lor în afara teritoriului Republicii Moldova. Mai există situaţii în care se achită cu întârziere, dar partea bună e că s-au înregistrat progrese la acest capitol, iar prin cooperare cu alte Birouri Naţio­nale identificăm care din membri nu îşi îndeplinesc obligaţiile în termen. Pentru colegii din afară e de neînţeles de ce se întârzie în plăţi când asigurătorii noştri regularizează anual un număr net inferior de daune comparativ cu asigurătorii din alte ţări. Totuşi, presupun că prin autodisciplină şi prin implementarea unui control intern adecvat, asigurătorii emitenţi de „Carte Verde” vor evita sancţionarea BNAA pentru nerespectarea de către aceştia a obligaţiilor de plată.

– Ce puteţi spune despre fenomenul de fraude în segmentul Carte Verde şi care sunt măsurile întreprinse în acest sens?

– Fraudele rezultate din poliţele „Carte Verde” pot fi categorisite în două tipuri: cele care se comit prin falsificarea Cărţilor Verzi şi cele prin care se denaturează circumstanţele accidentelor rutiere sau chiar se simulează accidentele. În partea ce ţine de fraudele de simulare a accidentelor şi pretinderea frauduloasă a despăgubirilor de asigurare, pot spune că, asistând la diverse seminare sau conferinţe unde s-a vorbit despre acest fenomen, am constatat că colegii din afară investesc enorm în departamentele lor antifraudă. În alte ţări la comiterea accidentului rutier se întocmeşte aşa-zisul constant amiabil fără a fi solicitată intervenţia poliţiei la faţa locului. De aici vine şi mirarea colegilor din afară când discutăm despre cazuri de comitere a accidentelor cu elemente vădite de fraudă, cum se poate întâmpla asta, când din start circumstanţele accidentului sunt investigate de către organele de poliţie.

Chiar dacă BNAA sau asigurătorii autohtoni vor dezvolta nişte politici de contracarare a fenomenului de fraudă, este destul de dificil fără implicarea organelor de drept. Pentru BNAA şi asigurătorii noştri este grav când remitem materialele unui accident rutier produs pe teritoriul Republicii Moldova cu implicarea unui cetăţean care deţine o Carte Verde emisă de un asigurător din alt stat, iar circumstanţele accidentului rutier, fiind documentate de poliţie, se dovedesc a fi simulate. Or, aceasta se poate lesne de dovedit prin punerea în faţă a unor probe evidente obţinute cu ajutorul echipamentelor informatice performante.

Situaţia e similară şi când vine vorba de cazurile de falsificare a poliţelor „Carte Verde”, este necesar controlul la frontieră. În acest sens, recent, Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care a fost introdusă procedura de control la frontieră a poliţelor prin intermediul Sistemului automatizat de stat RCA DATA. În urma implementării acestui sistem, ne aşteptăm la rezultate pozitive şi considerăm că prin aceste măsuri va fi exclusă deplasarea cetăţenilor cu o presupusă protecţie de asigurare.

– Care sunt priorităţile BNAA pentru perioada următoare?

– În cadrul şedinţelor pe care le-am avut cu preşedintele, secretarul general şi cu alţi reprezentanţi ai Consiliului Birourilor de la Bruxelles, cu o zi înainte de Adunarea Generală, au fost reiterate chestiunile pendinte care nu au fost soluţionate de către BNAA. Concluzia mea personală a fost că atât timp cât BNAA face parte dintr-un Sistem internaţional, el este obligat să fie un Birou care implementează standarde internaţionale, iar CoB nu va mai tolera niciodată o activitate defectuoasă şi lipsită de transparenţă.
Deoarece piaţa asigurărilor „Carte Verde” este o piaţă mică, comparativ cu alte pieţe din regiune, e mult mai uşor să automatizezi anumite procese. Astfel, BNAA îşi propune să deţină un control asupra tuturor notificărilor de daună şi a cererilor de rambursare a tuturor membrilor săi prin intermediul unui modul separat integrat în Sistemul de emitere electronică a poliţelor RCA DATA. La acest capitol putem menţiona că au fost operate modificări tehnice şi urmează să fie reglementată şi aprobată procedura de interacţiune a BNAA cu membrii săi. Scopul acestui modul este de a evita întârzierile la achitarea daunelor prin monitorizarea continuă de către BNAA. Astfel, vom evita apariţia Guarantee Call-urilor în sistemul online plasat pe pagina web a Consiliul Birourilor.
De asemenea, actualmente BNAA lucrează la un proiect informaţional intern, care ne va permite regularizarea eficientă a dosarelor de daune aferente Fondului de compensare şi a Fondului de Protecţie a victimelor străzii, gestionate de către BNAA.
Un alt obiectiv este implementarea unei subdiviziuni de audit intern ca una din funcţiile-cheie a unei entităţi sănătoase care tinde să implementeze standarde internaţionale.
Nu în zădar Consiliul Birourilor a instituit o perioadă de monitorizare pentru Biroul din Moldova, evoluţiile stabilităţii financiare ale BNAA vor fi analizate destul de minuţios, fapt despre care am fost preveniţi. Chiar dacă are ca obiectiv strategic asigurarea stabilităţii şi securităţii financiare, trebuie să afirm că prejudiciile cauzate Biroului, la începutul anului trecut au generat o serie de repercusiuni negative, iar fără implicarea autorităţilor statului, BNAA nu poate face faţă obiectivului prestabilit de către CoB.
– Vă mulţumesc pentru interviu şi vă urez succese!

A discutat Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.25 (646) din 22 iunie 2016