Volumul transferurilor băneşti în Moldova s-a majorat cu 15%

La începutul lunii august, volumul transferurilor băneşti nete din străinătate în Moldova prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice a constituit 756 mil. USD, fiind cu 15,1% mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2017.

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la datele Băncii Naţionale a Moldovei, în luna august în republică au fost transferate 115,73 mil. USD sau cu 9,9% mai mult decât în anul trecut.

Majoritatea absolută a trans­ferurilor au fost efectuate prin intermediul sistemelor de transferuri băneşti – 97,89 mil. USD. În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, transferurilor în euro le-a revenit ponderea principală de 45,9% (+6,7 p.p.), urmate de transferurile în dolari SUA – 45,7% (-4,1 p.p.) şi cele în ruble ruseşti – 8,4% (-2,6 p.p.).

Conform provenienţei geografice, 40% din transferuri au fost expediate din ţările Uniunii Europene, 31,2% – din ţările CSI, iar 28,8% – din alte ţări.

În distribuţia pe state a provenienţei transferurilor în favoarea persoanelor fizice, sunt de remarcat transferurile din Rusia cu o pondere de 30% (34,66 mil. USD) din total, ceea ce este cu 5,4% mai puţin comparativ cu iulie 2017.

De asemenea, sunt de menţionat transferurile din Israel – 18,64 mil. USD, din Italia – 14,06 mil. USD, SUA – 9,33 mil. USD, Germania – 7,44 mil. USD, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord – 6,76 mil. USD, Franţa – 4,36 mil. USD, Spania – 1,48 mil. USD, Irlanda – 1,39 mil. USD, Portugalia – 1,34 mil. USD, Turcia 1,21 mil. USD, România – 1,14 mil. USD, din alte state – 13,92 mil. USD.

BNM menţionează că transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetăţenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ şi astfel de transferuri unilaterale precum pensii, indemnizaţii, moşteniri, cadouri, donaţii şi altele.

INFOTAG precizează: În anul 2017, volumul transferurilor băneşti nete din străinătate în Moldova prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice a constituit aproape 1,2 mlrd. USD, fiind cu 121 mil. USD (11,2%) mai mare decât în anul precedent.
Maximul istoric al transferurilor băneşti a fost înregistrat în anul 2008, când cetăţenii R. Moldova au transferat în ţară 1,66 mlrd. USD.

Numarul ziarului: 
Nr.34 (758) din 5 septembrie 2018