Victor Gaiciuc: „Facem un business fără rezultate spectaculoase, însă corect”

Interviu cu Victor Gaiciuc, preşedintele Societăţii de Asigurări „Acord Grup”

– Compania Acord Grup activează de 12 ani pe piaţa de asigurări din RM. În acest context, ce loc ocupă compania pe această piaţă? Cum a evoluat în această perioadă?
– Compania Acord Grup este în top 10 companii de asigurări după volumul primelor brute subscrise. Este o companie de talie medie pe piaţa de asigurări din R. Moldova şi, potrivit unor clasamente realizate de reviste de specialitate, suntem printre cele mai eficiente companii din această categorie de operatori. Toate acestea, având în vedere că segmentul de piaţă ocupat de Acord Grup variază în ultimii trei ani între 3,5 şi 5,5 la sută, numărul asiguraţilor a crescut cu aproximativ 10-15 la sută, iar cel al contractelor – cu 20 la sută anual. Astfel că în 2013 am ajuns să avem peste 700 de obiecte asigurate. Evoluţia cantitativă a obligaţiilor contractuale a atins cota 33,8 mil. lei. Nu sunt deloc de ignorat nici aspectele privind numărul angajaţilor şi cel al filialelor. Astfel, dacă în anul 2011 compania avea două filiale şi 21 angajaţi, atunci la finele anului 2013 numărul de reprezentanţe în teritoriu a ajuns la 15, iar cel al angajaţilor companiei – la 77 persoane.

– Cine sunt acţionarii companiei?
– Acţionarii societăţii de asigurare Acord Grup sunt două companii cu capital autohton: compania aeriană Valan International Cargo Charter, cu o cotă de 58,44% şi întreprinderea Belle Vue, cu o cotă-parte de 41,56% din totalul de acţiuni. Sunt acţionarii care îşi construiesc businessul într-o manieră corectă în raport cu partenerii de afaceri şi cu clienţii. Poate tocmai de aceea societatea de asigurări nu înregistrează rezultate spectaculoase, însă are o traiectorie sigură.

– În ce măsură a evoluat compania în contextul perfecţionării permanente a cadrului legal din domeniu?
– Din experienţa obţinută în ultimii ani pot spune că insistenţa CNPF, dar şi racordarea companiilor la cerinţele impuse de cadrul legal nou, contribuie esenţial la crearea unui mediu de afaceri profesionist. Acest proces, în general, a fost ca o selecţie a jucătorilor cu adevărat capabili să corespundă unor standarde necesare pentru a putea activa într-un domeniu care garantează asigurarea riscurilor. Apreciez ca fiind benefică implicarea activă a autorităţii de supraveghere în vederea ajustării cadrului legal de specialitate (sistemul informaţional RCA Data, standardele internaţionale de raportare financiară etc). Compania Acord Grup a avut doar de câştigat în rezultatul perfecţionării permanente a cadrului legal din domeniu. În ultimii cinci ani, compania Acord Grup a obţinut profit stabil, suficient atât pentru achitarea dividendelor acţionarilor, cât şi pentru capitalizarea şi dezvoltarea instituţiei.

– Cum comentaţi cifra de 15 mil. lei pe care compania o prezintă în calitate de capital social, ţinând cont că alţi operatori de pe piaţă prezintă sume mai mari la acest capitol?
– Compania Acord Grup, mai întâi de toate, a ţinut să realizeze cerinţele impuse de cadrul legal în domeniu. Însă, merită de menţionat că volumul capitalului social al companiei este în creştere, fie şi nu foarte spectaculoasă, însă constantă. Dovadă a acestui fapt constituie valoarea capitalului social care în anul 2002 era de 300 mii lei, iar începând cu anul 2008, s-a majorat cu câte 3 mil. lei anual. Consider că pentru o companie de asigurări de talie medie precum Acord Grup nu este deloc rău. În anul curent, planificăm ca o bună parte din profitul companiei să fie direcţionat către majorarea capitalului social al companiei. În general, strategia de dezvoltare a companiei prevede asigurarea continuităţii procesului de capitalizare a societăţii. Aici ţin să menţionez că compania mai deţine active nete în valoare de 60 mil. lei.

– Care au fost principalii indicatori economici ai companiei pentru anul 2013?
– Societatea de asigurare Acord Grup a subscris în anul 2013 prime de asigurare în volum de 33,8 mil. lei, comparativ cu 39 mil. lei în 2012. Despăgubirile de asigurare achitate au însumat 7,8 mil. lei (4,7 mil. lei în 2012). Rata daunei la nivel de companie a crescut considerabil vizavi de anul precedent (6%), astfel, constituind 26%, fapt care poate fi explicat prin majorarea considerabilă a ratei daunei pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă – 95%. Profitul companiei pentru anul 2013 constituie circa 5 mil. lei (2012 – 2,4 mil. lei). Societatea se bucură, totodată, de indicatori înalţi ai coeficientului lichidităţii (122%) şi a ratei solvabilităţii (3,57%).

– Suma primelor brute subscrise a scăzut cu aproximativ 5 mil. lei. Cum explicaţi acest fapt?
– Aceasta se explică prin gestionarea eficientă şi prudentă a riscurilor de asigurare, atât în procesul de subscriere a primelor de asigurare, cât şi la faza de reasigurare a acestora.

– În opinia Dvs., cultura asigurărilor în rândul cetăţenilor a crescut în ultimul deceniu?
– Sunt sigur că gradul de înţelegere a importanţei asigurărilor de către populaţie a crescut. Desigur, nu putem compara locuitorii RM, la acest capitol, cu cei din alte state europene, dar totuşi, anumite schimbări pozitive pot fi observate.

– Dar cea a companiilor de asigurări şi de brokeraj?
– După cum am menţionat mai sus, cadrul legal a impus un comportament corect în rândul companiilor de asigurări. Cultura asigurătorilor s-a schimbat în ultimii 10 ani, însă nu trebuie să uităm că, de cele mai multe ori, politica unei societăţi pe acţiuni este dictată de cerinţele acţionarilor. Probabil, anume la acţionari trebuie să ne gândim când dorim să analizăm aspecte precum corectitudine, cultură de business şi transparenţă etc. Voi spune un singur lucru: îmi doresc mai multă transparenţă în procesul decizional al acţionarilor societăţilor de asigurări din Moldova pentru a asigura o concurenţă loială şi un proces de lucru corect.

– În aceeaşi ordine de idei, cum comentaţi evenimentele din ultimul an care au vizat asigurările Carte Verde? Ce a demonstrat „dialogul” companiilor de asigurări?
– Imperfecţiunea legislativă, cerinţele monopoliste şi nejustificate ale acţionarilor unor companii de asigurare, totodată, înlăturarea organului de supraveghere a pieţei din cadrul procesului decizional al acestui sector, au provocat apariţia acestor evenimente nedorite. Suntem în aşteptarea aprobării proiectului legislativ în acest domeniu, în cea de-a doua lectură a legislativului care, în viziunea mea, va contribui esenţial la demonopolizarea pieţei, asigurarea unui caracter concurenţial loial şi crearea unui climat de afaceri benefic dezvoltării acestui sector.

– Cum apreciaţi colaborarea autorităţii de supraveghere cu sectorul de asigurări, în general, şi cu Acord Grup, în particular?
– Nu voi încerca să fiu diplomat în răspunsul la această întrebare, ci voi spune lucrurilor pe nume: deşi Comisia Naţională a Pieţei Financiare are rolul de supraveghetor şi, deseori, avem discuţii în contradictoriu, foarte aprinse, totuşi, calific colaborarea ca fiind una eficientă cu rezultate vizibile. Mai sus am menţionat despre cadrul legislativ tot mai bun, care, apropo, de asemenea, este un efort comun al CNPF şi al jucătorilor de pe piaţa de asigurări.

– Acord Grup oferă circa 20 tipuri de servicii de asigurare. Care sunt cele mai solicitate, dar care ocupă cea mai mare pondere în portofoliul companiei?
– Ponderea cea mai mare o deţin riscurile avia, deşi, în conformitate cu strategia de dezvoltare instituţională pentru anii 2011 – 2014, compania are un vector orientat spre diversificarea portofoliului de asigurare. Deja am obţinut licenţe care permit companiei să activeze pe mai multe tipuri de asigurări. De exemplu, asigurarea riscurilor auto, imobiliare, de răspundere civilă şi a celor agricole. Efectele deja sunt vizibile. Astfel, dacă în anul 2011, asigurările avia (principalul tip de asigurări al companiei) constituiau 95 la sută din portofoliu, atunci în anul 2013 acestea au ajuns să fie de 70 la sută, deoarece au fost încheiate contracte şi pe alte tipuri de asigurări în conformitate cu planul strategic al companiei.

– Care sunt serviciile care fac compania Acord Grup diferită de alte entităţi ce activează în acest domeniu?
– În anul 2002, Compania Acord Grup a fost înfiinţată ca societate de asigurări care presta servicii de asigurare avia. Anume pe acest segment ne-am focusat mai bine de nouă ani. Continuăm să fim companie de asigurări, lider în Moldova în asigurarea navelor avia. Astfel că în anul 2013, compania a subscris 17,7 mil. lei din asigurările avia, ceea ce constituie 40-45% pe acest segment de piaţă.

– În acest context, care sunt companiile aeriene cu care colaboraţi?
– Ne mândrim să spunem că asigurăm companii aeriene autohtone care au parteneriate de colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite. Printre acestea se numără: Valan International Cargo Charter, Skylink Aviation INC, Picotox Air.

– Care este relaţia companiei Acord Grup cu brokerii de asigurare?
– Companiile de brokeraj sunt tratate ca parteneri de afaceri de către compania Acord Grup. La moment, conlucrăm cu 25 brokeri de asigurare locali şi nerezidenţi.

– Compania Acord Grup are o strategie pe termen lung? Ce prevede aceasta?
– Bineînţeles că avem definită o strategie de dezvoltare a societăţii pe termen lung, care cuprinde un set de tactici şi activităţi orientate spre majorarea cifrei de afaceri, crearea unui climat pregătit şi consecvent în cadrul pieţei locale.

– Care este rolul echipei în lua­rea deciziilor-cheie pentru companie?
– Este o întrebare bună la care o să găsesc un răspuns original. De exemplu, pentru prima dată încerc să calculez care este vârsta medie a angajaţilor din top managementul societăţii. În alegerea acestor persoane am căutat să combin experienţa şi cunoştinţele unor experţi motorii în domeniu cu rebeliunea, în sensul bun al cuvântului, unor specialişti tineri. Astfel că am reuşit să aducem un suflu şi o experienţă nouă în cadrul societăţii de asigurări. Vârsta medie calculată a nucleului companiei este de 42 ani. Ţin să menţionez că cele mai importante decizii se adoptă prin acordul comun al membrilor consiliului societăţii.

– Care sunt modalităţile companiei de a-şi promova gama de servicii pe care o prestează?
– Cred că nu voi greşi dacă o să spun că cea mai sigură şi de durată promovare este cea de prestare a unor servicii calitative. Astfel că, în raportul direct dintre asigurător şi asigurat, Acord Grup obişnuieşte să practice modalităţi transparente, oneste şi echitabile în prestarea serviciilor de asigurare.
O altă metodă ar fi cea a vânzărilor directe în oficiul central, filiale şi punctele de vânzări regionale ale societăţii, vânzări intermediate de parteneri (brokeri şi agenţi de asigurare, consultanţi în asigurări). Recent am lansat o nouă versiune a site-ului companiei.

– Cum un ex-ministru al Apărării a reuşit să cucerească şi să „comande” pe câmpul de luptă al asigurărilor?
– Odată cu expirarea mandatului de ambasador la Bruxelles şi revenirea la Chişinău, am fost pus în situa­ţia să-mi caut un loc de muncă. La iniţiativa unor vechi prieteni, aviatori şi ei, am „decolat” în activitatea de asigurare.
La drept vorbind, asigurările reprezintă o latură nouă în viaţa mea. După doi ani de activitate asiduă în acest sector, am fost numit în funcţia de preşedinte al societăţii de asigurare Acord Grup. Totuşi, dacă nu aveam calităţile căpătate în armată: perseverenţă, hotărâre şi disciplină în a studia, a mă informa şi a depune efort permanent, bănuiesc că nu aş fi reuşit să “comand”, cum spuneţi Dvs., pe acest câmp de luptă. Sper să obţin rezultate de apreciat şi în continuare.

– Care sunt clienţii cu care compania se mândreşte?
– O să enumăr câteva companii mai mari: Valan International Cargo Charter, Skylink Aviation INC, Lafarge Ciment Moldova, Moldcell, Vispas & Co, Banca Comercială Procreditbank, Hidroconstrucţia 2013. În general, ţinem la fiecare client al companiei, deoarece acesta ne-a investit cu încredere şi este un mesager al imaginii noastre. Sper să ne continuăm drumul în acord şi siguranţă.

A dialogat
Tatiana Solonari

Numarul ziarului: 
Nr.13 (533) din 9 aprilie 2014