Valeriu Chiţan: CNPF va continua reformarea pieţei locale de asigurări în conformitate cu Acordul RM-UE

O declaraţie în acest sens a făcut preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Moldova (CNPF), Valeriu Chiţan, în cadrul “Conferinţei de Asigurări din Republica Moldova”, care s-a desfăşurat pe parcursul zilei de ieri la Radisson Blu Leogrand Hotel din Chişinău. Evenimentul a reunit companii de asigurări, de brokeraj în asigurări, reprezentanţi ai autorităţilor de profil şi asociaţiilor profesionale din peste 10 ţări.

Cei peste o sută de reprezentanţi din domeniul asigurărilor din R. Moldova, România, Rusia, Ucraina, Olanda, Germania, Cehia, Polonia, Croaţia, Letonia s-au întrunit pentru a dezbate principalele aspecte care vizează activitatea în sectorul de asigurări şi brokeraj din Republica Moldova, precum şi pentru a identifica soluţiile optime de rentabilizare a pieţei de profil.

Evenimentul a fost organizat de XPRIMM cu sprijinul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Moldova, Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova şi altor parteneri.

În deschiderea evenimentului, preşedintele CNPF, Valeriu Chiţan, a menţionat că sectorul de asigurări din Europa Centrală şi de Est parcurge în prezent un proces de reformare pe partea de reglementare şi pe cea operaţională, cu noi cerinţe şi provocări, fiind vorba de o tranziţie către euroconformare şi bunele practici.

„Piaţa de asigurări din R. Moldova, fiind una în curs de dezvoltare, este marcată în continuare de preponderenţa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto: asigurările RCA şi Carte Verde. Spre exemplu, în 2016, din totalul portofoliului de asigurare de aproximativ 1,35 mlrd. lei, sub 50 la sută au reprezentat asigurările RCA, respectiv:
• RCA internă – cu o cotă de aproximativ 25% sau peste 325 mil. lei prime brute subscrise, în creştere cu 30 la sută faţă de anul 2015;
• Carte Verde – cu o pondere de 23% sau 310 mil. lei prime brute subscrise, în creştere cu aproape 13% faţă de anul 2015.

Aceeaşi tendinţă se menţine şi pentru anul în curs de gestiune, fapt ce se explică, nu în ultimul rând, din cauza imaturităţii pieţei şi a mai multor factori, inclusiv socio-economici şi umani, nivelului redus de trai al cetăţenilor, precum şi lipsei culturii asigurărilor”, a afirmat preşedintele CNPF.

Valeriu Chiţan a subliniat că în contextul Acordului de Asociere RM-UE, autoritatea naţională de reglementare stăruie asupra relansării pieţei de asigurări prin promovarea unui set de instrumente aferente. Principalele direcţii de dezvoltare în acest sens sunt:
alinierea supravegherii şi administrării riscurilor la standardele regimului de Solvabilitate II, aplicarea unui cadru procedural armonizat la rigorile UE şi implementarea cadrului de rezoluţie, pentru a interveni timpuriu şi prompt în anticiparea crizelor financiare cu minimizarea efectelor acestora.

Preşedintele CNPF şi-a exprimat convingerea că piaţa de profil autohtonă are perspective pentru o dezvoltare gradual ascendentă, iar realizarea acestui deziderat este în funcţie de eficacitatea politicilor coerente de reglementare, relevanţei şi calităţii cadrului normativ, implicit, supravegherea eficientă şi mediul concurenţial adecvat. În acest sens, CNPF se va dedica în continuare implementării proiectelor de asistenţă cu Banca Mondială şi Uniunea Europeană, care au scopul de a eficientiza cadrul de funcţionare a pieţei de asigurări, în centrul atenţiei având protecţia consumatorilor de servicii financia­re, îmbunătăţirea transparenţei, a situaţiei financiare şi guvernanţei corporative a entităţilor.

La rândul său, Svetlana Lupascu, director al Direcţiei generale supraveghere asigurări din cadrul CNPF, a menţionat că pe piaţa asigurărilor din R. Moldova activează 16 companii şi 72 de reprezentanţi ai instituţiei brokerilor de asigurare. În anul 2016, societăţile de asigurare au încasat prime brute subscrise în sumă de 1,5 mlrd. lei şi au achitat despăgubiri în valoare de 560 mil. lei. Capitalul statutar total al companiilor este de 520 milioane lei. Activele totale au atins cifra de 3,2 miliarde lei, iar rezervele – 1,4 mil. lei. Profitul pieţei de asigurări pentru anul 2017 este estimat la 110 milioane lei.

Svetlana Lupaşcu a precizat că 2018 este un an al provocărilor, în care CNPF îşi propune să elaboreze două legi noi în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, să sporească gradul de conştientizare cu privire la regimul de supraveghere prudentiala Solvency II, să îmbunătăţească cerinţele faţă de asigurători şi să contribuie la dezvoltarea serviciilor de asigurări facultative.

În context, Cornel Coca Constantinescu, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară din România, a afirmat că industria de asigurări din România este una emergentă şi că tocmai acest lucru creează o bună perspectivă de creştere.

„În România – asigurările de viaţa reprezintă 18% din totalul primelor brute subscrise, în R. Moldova – acest indicator este de 6%, în timp ce media europeană este de peste 60%”, a spus Cornel Coca Constantinescu.

Potrivit lui, în 2016, pe piaţa de profil din România au activat 31 de societăţi de asigurare, care au cumulat prime brute subscrise de peste 9,4 mlrd RON, în creştere cu 11% faţă de anul precedent. „Cel mai ridicat grad de concentrare a asigurărilor este în oraşul Bucureşti, unde 40% revin asigurărilor generale şi 47% – asigurărilor de viaţă, în timp ce în celelalte zone ale României asigurările nu depăşesc cota de 10%”, a spus vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară din România.

Aceeaşi sursă a mai precizat că densitatea medie a asigurărilor pe cap de locuitor în România constituie 104 euro, iar în R. Moldova – aproximativ 19 euro, în timp ce media europeană este egală cu 200 de euro pe cap de locuitor.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.41 (713) din 11 octombrie 2017