Totalizarea Săptămânii internaţionale a educaţiei financiare

CNPF şi participanţii pieţei financiare nebancare au organizat un şir de evenimente

Participanţii profesionişti ai pieţei financiare nebancare s-au implicat activ în organizarea evenimentelor de educaţie financiară a populaţiei, inclusiv a tinerilor şi adolescenţilor, cu ocazia Săptămânii internaţionale a educaţiei financiare (Global Money Week), desfăşurată în perioada 20-26 martie 2023.

Circa 20 de entităţi supravegheate de pe piaţa de capital, de asigurări şi din sectorul de creditare nebancară au dat curs îndemnului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) de a organiza activităţi educative menite să contribuie la dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor de planificare financia­ră corectă în funcţie de nevoile personale.

În particular, au fost organizate seminare tematice şi conferinţe video pentru elevii şi studenţii de la Universitatea de Stat din Republica Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, Colegiul de Vinificaţie din Stăuceni, Gimnaziul „Bunescu Dumitru” din s. Chetrosu, raionul Drochia, Liceul din satul Boşcana, raionul Criuleni etc.

În cadrul acestor activităţi au fost abordate subiecte cu privire la rolul şi importanţa asigurărilor, valorilor mobiliare de stat şi a altor instrumente financiare existente pe piaţa de capital. De asemenea, tinerii au fost familiarizaţi cu informaţii utile referitoare la gestionarea şi economisirea banilor, produsele de credit, metoda de calcul, evaluarea riscurilor ş.a., prin intermediul vizitelor, discuţiilor tematice, postărilor şi filmuleţelor plasate pe reţelele de socializare ale entităţilor.

În acelaşi timp, CNPF a participat la primul Forum Naţional de Educaţie Financiară, prin care s-a dat startul elaborării Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară şi a desfăşurat, în comun cu FINedu, patru sesiuni educative destinate elevilor de la liceele „Aristotel”, „Orizont”, „Spiru Haret” din capitală, care au avut scopul de a facilita înţelegerea unor concepte de bază privind piaţa de capital şi instrumentele financiare aferente acestei pieţe. De asemenea, în cadrul Global Money Week 2023, CNPF a elaborat şi distribuit pe reţelele proprii de socializare o serie de infografice destinate participanţilor profesionişti ai pieţei de capital şi a încheiat un Acord de colaborare cu ODA în domeniul educaţiei antreprenoriale, menit să intensifice acţiunile comune direcţionate spre sporirea competitivităţii mediului de afaceri din ţară.

CNPF aduce mulţumiri entităţilor supravegheate pentru cooperare şi implicare activă în organizarea activităţilor orientate spre dezvoltarea educaţiei financiare. Ne exprimăm speranţa că, prin eforturi comune, vom reuşi să educăm o generaţie responsabilă de consumatori şi să creştem gradul de încredere a acestora în serviciile şi produsele financiare nebancare.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.14 (989) din 12 aprilie 2023