Sectorul de creditare nebancară începe a ţinti creditele de o valoare medie mai mare, în defavoarea celor mici şi rapide

În primul trimestru al anului curent, soldul creditelor nebancare şi leasingului financiar al Organizaţiilor de Creditare Nebancară (OCN) şi Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ), a constituit circa 12,9 mlrd. lei, dintre care 11,8 mlrd. lei au fost oferite de sectorul OCN şi aproximativ 1,1 mlrd. lei – de către AEÎ. În comparaţie cu primul trimestru 2021, portofoliul de credite nebancare şi leasing financiar a înregistrat o creştere cu 19,4% (aproximativ 2,1 mlrd. lei).

Numărul beneficiarilor de credite nebancare (OCN şi AEÎ) a rămas relativ constant faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cifrându-se la circa 433 mii persoane. Astfel, se constată o tendinţă de creştere a valorii medii a unui credit nebancar acordat per sistem: la finele trimestrului I 2022 aceasta a constituit circa 30 mii lei, faţă de 23 mii lei înregistrată în anul 2021. Sectorial, faţă de anul precedent, valoarea medie a unui credit acordat de OCN a crescut cu 30%, iar a AEÎ – cu 22%.

Valoarea totală a activelor deţinute de întreg sectorul de creditare nebancară (OCN şi AEÎ) a înregistrat o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 2,3 mlrd. lei, constituind 14 mlrd. lei, la situaţia din 31 martie 2022. Astfel, activele deţinute de OCN au înregistrat suma de 12,8 mlrd. lei (în creştere cu 20,7% faţă de 31.03.2021), iar volumul consolidat al activelor sectorului AEÎ a depăşit 1,2 mlrd. lei (cu 6,7% mai mult decât în primul trimestrul al anului 2021).

La aceeaşi dată, capitalul propriu al OCN a constituit peste 4,5 mlrd. de lei, fiind în creştere cu 16,3%, iar capitalul propriu acumulat de AEÎ a însumat peste 412,1 mil. lei, majorându-se cu 10,2%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2021.

La 1 aprilie 2022, în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate erau înregistrate 136 OCN cu dreptul de a desfăşura activitate de creditare nebancară şi 29 OCN care au adoptat decizii de radiere a entităţilor şi/sau de suspendare a activităţii. În acelaşi timp, licenţe pentru desfăşurarea activităţii profesioniste deţineau 227 de asociaţii, dintre care 163 – licenţă de categoria A, 63 – licenţă de categoria B, iar o asociaţie – licenţa asociaţiei naţionale centrale.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.20 (944) din 25 mai 2022