Republica Moldova va avea un sistem electronic de achiziţii publice

Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT, care vor oferi platforme de tranzacţionare pentru achiziţiile publice în format electronic, au semnat în săptămâna trecută un Memorandum în vederea dezvoltării şi introducerii sistemului de achiziţii publice electronice. Este primul parteneriat de acest fel în Republica Moldova, iar programul-pilot care dă continuitate proiectului va fi lansat la 1 ianuarie 2017.

Obiectivul principal al Memorandumului este de a implementa şi a testa un sistem cuprinzător în conformitate cu principiile Sursă deschisă, Date deschise şi Date privind contractarea deschisă ca şi concepte principale. Sistemul electronic va funcţiona ca multi-platformă pentru sectorul public care antrenează toate părţile interesate.

 “E-Achiziţii este o nouă abordare, este un sistem care satisface interesul tuturor: al statului, al agenţilor economici şi al societăţii ca beneficiar final, întrucât acesta ne asigură un grad mai mare de transparenţă şi eficienţă a achiziţiilor publice. De altfel, cooperarea noastră cu toate entităţile-semnatare ale Memorandumului va fi axată anume pe acest obiectiv”, a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.

“Vrem să implementăm acest proiect-pilot, care reprezintă o abordare nouă în dezvoltarea sistemului electronic de achiziţii publice bazat pe experienţa ţărilor din regiune, Ucraina şi Georgia”, a spus ministrul.

Octavian Armaşu a mai menţionat că prin acest document, Ministerul Finanţelor şi Agenţia de Achiziţii Publice devin parteneri ai sectorului privat şi ai societăţii civile pentru dezvoltarea noului sistem. „Dorim să includem societatea civilă chiar la etapa de elaborare a sistemului, astfel ca principiile de transparenţă să fie incorporate chiar în design-ul sistemului, iar aceasta să se bucure de o încredere mai mare din partea cetăţenilor”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Crearea unui sistem eficient şi credibil de achiziţii publice reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale procesului de dezvoltare al Republicii Moldova, a declarat directorul Agenţiei Achiziţii Publice, Ruslan Malai. Potrivit acestuia, „intensificarea eforturilor pentru implementarea unui sistem de achiziţii publice electronice va spori transparenţa procesului de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, ceea ce va avea ca şi efect creşterea încrederii cetăţenilor şi a mediului de afaceri în acest sistem”.

“Un sistem electronic de achiziţii publice funcţional reprezintă unul din cele mai eficiente instrumente pentru sporirea transparenţei şi eficienţei procedurilor de achiziţii”, a menţionat Malai.

„Astăzi suntem martori când actorii naţionali: mediul de afaceri, ONG-urile şi Guvernul, îşi unesc forţele pentru a realiza un prim pas spre crearea unui sistem modern, transparent şi eficient de achiziţii publice electronice”, a declarat directorul reprezentanţei BERD în Moldova, Dimitri Gvindadze.

Crearea sistemului electronic este o continuare logică a reformei sistemului de achiziţii. La 1 mai 2016 a intrat în vigoare noua Lege a achiziţiilor publice care transpune o parte din directivele Uniunii Europene din 2014. De asemenea, a fost adoptată o strategie de dezvoltare a achiziţiilor publice pentru perioada 2016-2020. Din 1 ianuarie 2017 vor intra în vigoare noile modificări la legislaţie, inclusiv privind crearea Agenţiei pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

Lipsa de transparenţă a fost mereu o problemă. Dosarele privind trucarea licitaţiilor de achiziţii publice în medicină, iar mai recent asigurarea cu alimente a grădiniţelor din municipiul Chişinău sunt o dovadă elocventă în acest sens. Schemele de corupţie în procesul achiziţiilor au fost admise deseori deliberat de autorităţile publice. Alte lacune, cum ar fi încălcarea cerinţelor contractuale sau cheltuirea ineficientă a banului public, au la bază lipsa de informaţie şi cadrul legal deficient.

Expertul IDIS “Viitorul”, Viorel Chivriga, admitea anterior că cerinţele pentru realizarea unor lucrări sau servicii sunt întocmite deseori astfel, încât să avantajeze un anume agent economic: „Există şi fraudarea procesului. Cadrul normativ secundar nu se grăbeşte în urma legilor şi în acelaşi timp există o foarte proastă informare a autorităţilor contractante, la drepturile lor, la modul în care poţi să procuri nişte servicii de calitate. Nu putem să modernizăm ţara cu bunuri şi servicii de preţuri proaste. Condiţiile trebuie să fie asigurate în aşa mod, ca cei care construiesc drumuri, care vin cu servicii publice în localităţile rurale, urbane, să ofere acces la bunuri şi servicii de calitate”.

IDIS “Viitorul”, care este unul din semnatarii Memorandumului, consideră că “sistemul de E-achiziţii cu toate instrumentele electronice necesare a fost introdus pentru ca întreg procesul de achiziţii să poată fi realizat “fără hârtie” şi cu excluderea procedurilor birocratice care încetinesc procesul şi creează vulnerabilităţi şi riscuri de corupţie, va spori transparenţa, concurenţa şi eficienţa utilizării banului public”.

Cum va funcţiona sistemul de e-Achiziţii? Acesta va utiliza o bază de date centrală care va fi gestionată de Agenţia Achiziţii Publice, iar conexiunea şi interconectarea între participanţi vor fi efectuate prin intermediul companiilor private care vor dori să presteze servicii de platformă.

Prima etapă a noului sistem e-Achiziţii va fi pilotată în ianuarie 2017 pentru procurările sub pragul de 100 mii de lei cu implicarea Ministerului Finanţelor, instituţiilor subordonate şi autorităţilor publice care vor dori să participe. Astfel, va fi elaborată o procedură electronică simplificată pentru achiziţiile publice cu valoare mai mică de 80 mii lei fără TVA pentru contractele de bunuri şi servicii şi de 100 mii lei fără TVA pentru contractele de lucrări. Pilotarea etapei a doua este prevăzută pentru luna aprilie 2017, spre aplicare fiind propusă o procedură electronică de licitaţie deschisă, restrânsă şi cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţiile publice de valoare mai mare.

Întreaga procedură de achiziţii publice va fi realizată online, iar participanţii la proceduri vor utiliza doar semnătura electronică. De asemenea, sistemul va fi interoperabil cu serviciile de e-guvernare disponibile în Moldova.

Introducerea achiziţiilor electronice este parte a reformei sistemului de achiziţii publice, prevăzută de Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020. Conceptul noului sistem de e-Achiziţii şi planul de implementare a acestuia a fost agreat în septembrie curent între Ministerul Finanţelor şi Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare, donatorul oferind asistenţă tehnică pentru dezvoltarea şi testarea sistemului de e-Achiziţii.

Potrivit datelor oficiale, în anul 2014, valoarea contractelor de achiziţii publice s-a ridicat la 11,54 miliarde lei, ce constituie 10,3 la sută din PIB. În 2015 şi 2016, procurările de bunuri şi servicii au fost în mare parte suspendate, din lipsă de bani. În ţările europene această cotă variază între 15 şi 30 la sută din PIB.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.48 (669) din 7 decembrie 2016