Republica Moldova şi FMI au ajuns la un acord la nivel de experţi în contextul celei de-a patra evaluări a programului pentru ţara noastră

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi autorităţile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experţi privind politicile necesare pentru finalizarea celei de-a patra evaluări a programului susţinut de Mecanismul extins de creditare (ECF) şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF), precum şi un nou program susţinut de Mecanismul de finanţare pentru rezilienţă şi durabilitate (RSF). Acordul urmează a fi aprobat de către conducerea FMI şi Consiliul de directori executivi.

Finalizarea evaluării programului îi va permite Republicii Moldova să acceseze 70,95 milioane drepturi speciale de tragere (circa 92 milioane dolari SUA). Astfel, suma totală a debursărilor efectuate în cadrul programului actual va constitui circa 461,3 milioane dolari SUA.

Potrivit FMI, programul se realizează în parametrii conveniţi, iar autorităţile au respectat toate criteriile de performanţă cantitative stabilite pentru finele lunii iunie. Implementarea reformelor structurale avansează, inclusiv în domeniul guvernanţei bugetare şi cel al supravegherii sectorului financiar.

Programul RSF cu o durată de 22 luni, care prevede finanţare în sumă de 129,375 milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa 169 milioane dolari), va sprijini autorităţile pe calea realizării agendei de reforme axate pe depăşirea provocărilor cauzate de schimbările climatice. Programul RSF urmează să se axeze pe îmbunătăţirea mediului legal, instituţional şi financiar în vederea accelerării implementării măsurilor de ordin climatic (inclusiv fiind vorba de o infrastructură inteligentă din punct de vedere climatic şi politicile din sectorul energetic) şi pe mobilizarea finanţării verzi.

Notă: Discuţiile experţilor FMI cu autorităţile Republicii Moldova, inclusiv cu Ministerul Finanţelor, privitor la evaluarea a patra s-au desfăşurat în cadrul misiunii FMI la Chişinău, în perioada 25 septembrie – 16 octombrie 2023.

www.mf.gov.md

Numarul ziarului: 
Nr.42 (1017) din 25 octombrie 2023