Reforme ireversibile în sectorul financiar non-bancar

Indubitabil, aceasta ar fi chintesenţa şedinţei de lucru a conducerii CNPF cu misiunea de experţi ai Băncii Mondiale, venită la Chişinău pentru demararea proiectului de asistenţă tehnică „Reforma pieţei de asigurări din Republica Moldova”. Această întâlnire „pe viu” de la Chişinău din 2 martie 2018 a fost anticipată de două videoconferinţe vizând proiectul amintit. Şi dacă cea din aprilie 2017 a purtat un caracter preliminar de intenţii, în cadrul căreia a fost tatonată starea de lucruri din sectorul asigurărilor şi creionate rolurile fiecăreia dintre părţi, atunci cea de-a doua (din 26 ianuarie curent) a avut o alură concretă şi concludentă.

În debutul şedinţei de lucru, preşedintele CNPF, Valeriu Chiţan, a adresat cuvinte de gratitudine experţilor BM pentru dedicaţia acestora în procesul de modernizare a domeniului autohton de asigurări, notând că perioada pe care o parcurgem este consacrată implementării dezideratelor Acordului UE-RM. Implicit, CNPF şi-a propus realizarea unor proiecte ambiţioase şi, în acest sens, sprijinul experţilor BM este salutar şi oportun.

Preşedintele Chiţan a constatat că în răstimpul ce s-a scurs de la ultima videoconferinţă s-a reuşit întocmirea Planului de acţiuni aferent schimbărilor convenite, mai cu seamă: revizuirea din perspectiva actuarială şi analiza metodologiei de stabilire a tarifelor în asigurări, revizuirea cadrului de reglementare în acest sector, gestiunea riscurilor în companiile de asigurări şi gestiunea despăgubirilor, practicile privind constituirea rezervelor şi supravegherea acestora. Dumnealui a remarcat că a fost identificată aria de probleme care solicită o atenţie sporită, soluţionarea cărora ar facilita avansarea mai cadenţată a sectorului în cauză, considerând că, conjugarea eforturilor specialiştilor CNPF cu cele ale experţilor BM ar putea aduce rezultatul scontat.

După succinta trecere în revistă a activităţilor deja întreprinse, experţii misiunii BM, Brett Coleman şi Eugen Gurenko, şi-au exprimat disponibilitatea de a proceda operativ la materializarea celor schiţate întru reformarea pieţei de asigurări din Moldova, specificând că se poate miza pe competenţa membrilor echipei venite la Chişinău, căci sunt specialişti cu experienţă în acest domeniu. Ei au consemnat că piaţa asigurărilor se confruntă astăzi cu un şir de impedimente ce urmează a fi înlăturate şi aceasta va constitui una din sarcinile misiunii BM, urmând examinarea şi modificarea bazei legislative a pieţei date.

„Ne vom strădui să venim cu unele instrumente şi recomandări care ar permite CNPF să reacţioneze mai operativ în caz de situaţii de criză, nu doar să monitorizeze piaţa, ci şi să intervină cu anumite reglementări”. Experţii văd, în acest sens, necesitatea unui nou cadru normativ cu privire la asigurări, pledând pentru funcţionalitatea lui ulterioară, specificând şi anumite nereuşite din experienţa altor ţări, când actele legislative de acelaşi profil aparent impecabile, conforme tuturor standardelor internaţionale, nu şi-au demonstrat eficienţa aşteptată.

Schimbul de opinii a vizat problematica liberalizării pieţei de asigurări, oportunităţii implementării Directivei UE Solvabilitate II, cea a creării fondului de garantare în asigurări, precum şi alte aspecte generate de activitatea pieţei de asigurări.

B. Eruşevschi

Numarul ziarului: 
Nr.09 (733) din 7 martie 2018