Rapoartele anuale şi Anunţuri emitenţilor - Nr.16 (536)

DENUMIREA EMITENTULUI ANUNŢURI RAPORTE ANUALE
ACORD GRUP - 36
Agromaşina 7 -
Agroservice – Făleşti 4 -
Agrovin Bulboaca 49 -
ANGROGOSCOM 46 -
ASITO 3 -
ASPA 4 -
Astraea 45 -
ATC- Agrotehcomerţ 46 -
Automototrans 45 -
Auto-Siguranta 50 9
Avicola din Brînzenii Noi 6 -
B.P.S.P. 47 -
Banca de Economii - 10
BANCA SOCIALĂ - 21, 34
BCR Chisinau SA - 25, 27
BTA-35 Singerei 45 -
BTA-36 50 -
C.M.M.D.-8 or. Lipcani 47 -
CA 2811 47 -
CAHULPAN 46 -
Călăraşi Divin 46 -
Cariera Micăuţi 47 -
Casa Nunţii – Noroc 46 -
CEREALE CUPCINI 46 -
CIOCANA 45 -
Combinatul de piîne din Bălţi 44 -
Corporaţia de Finanţare Rurală 51 -
Cricova - 24
Deservire-Orhei 50 -
DRUM-96 50 -
Drumuri Ialoveni 50 -
Elcom 48 -
FABRICA DE BRINZETURI DIN CAHUL 51 -
Fabrica de conserve din Glodeni 45, 50 -
Fabrica de pîine din Orhei 50 -
Fabrica de vinuri Slobozia Mare 4 -
Farmacia 125 50 -
Farmacox2 49 -
Franzeluţa 48 -
FULGER ST 5 -
Gara Nord 51 -
Imperial Vin 45 -
Indmontaj 45 -
Interpares Prim 46 -
Întîlnirea 51 -
Întreprinderea de Colectare a Cerealelor din Rediul Mare 46 -
Ionel 49 -
Klassika Asigurări 49 -
Lusmecon 45 -
MAGNOLIA-SERVCOM 47 -
Mărculeşti-Combi 5 -
Mariana 51 -
MARIUŢA 49 -
Matcon-Motricala 45 -
Materiale Forestiere de Construcţie 49 -
MODERNUS 48 -
MOLDASIG - 43
MOLDCARGO - 18
MOLD-NORD 48 -
Moldova-Agroindbank - 38
Moldova-Tur 47 -
MONTORUL 4 -
Nerudnic - 42
NISTRU LADA 48 -
Orhei-Mobilă 48 -
Parcul de Autobuze nr. 1 5 -
RED Nord Vest 2
Piscicol Nord 51 -
ProCredit Bank - 22
Romaniţa Hincesti 48 -
ROMANIŢA Balti 47 -
SANFARM-PRIM 47 -
Scop 49 -
Spicuşor-BL 4 -
Stejaur 5 -
TEHNOVIN 50 -
Topaz 51 -
TRACOM 46 -
Transcon 49 -
UNIBANK - 8
Uzina Turnătorie Aralit 44 -
Var-Nest 51 -
Vast-Protect 45 -
Velist 45 -
VICTORIABANK - 28
VIITORUL-NOSTRU 48 -
VITARSERVICE 51 -
Numarul ziarului: 
Nr.16 (536) din 30 aprilie 2014