Primele bilanţuri ale Proiectului Twinning

Uniunea Europeană a lansat un Proiect Twinning în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale a pieţei financiare nebancare din Moldova.

Proiectul întitulat “Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale” este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Autoritatea Poloneză de Supraveghere Financiară (KNF).
Lansat la 12 august 2015, proiectul a făcut primele bilanţuri. Despre ele au raportat experţii KNF Joanna Lipowczan şi Grzegorz Wasik oficialilor din Uniunea Europeană – Ecaterina Yakovleva, lider proiect UE şi Srichander Ramaswamy, consilier UE al prim-ministrului RM.
Astfel, în perioada de raportare a Proiectului Twinning a fost atestată prima contribuţie la realizarea angajamentelor Republicii Moldova, prevăzute în fostul Acord de Parteneriat şi Cooperare între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, abrogat şi substituit cu Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte.
A fost notat că acţiunile întreprinse în primul trimestru de implementare a proiectului în cauză s-au desfăşurat conform agendei de lucru întocmite anterior. Raportorii s-au referit, în acest sens, la conferinţa de lansare organizată în comun cu partenerii moldoveni şi polonezi, cu scopul de a oferi un prim contact oficial pentru toate părţile interesate implicate în proiect.
La conferinţă au participat reprezentanţi ai Delegaţiei UE în Republica Moldova, ai Ambasadei Republicii Polone la Chişinău, Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, CNPF, KNF, precum şi ai BNM, Bursei de Valori din Moldova, Depozitarului Naţional, ai societăţilor de investiţii, societăţilor de registru, companiilor de asigurări şi asociaţiilor de economii şi împrumut.
Având ca obiectiv dezvoltarea cadrului conceptual de supraveghere bazată pe riscurile pieţei financiare nebancare, prima misiune de experţi ai KNF a venit cu recomandări vizând implementarea supravegherii bazate pe risc în sectorul asigurărilor, despre care s-a discutat în cadrul atelierului de lucru.
În aceeaşi ordine de idei, în raportul de bilanţ al primului trimestru al proiectului Twinning, s-a menţionat şi organizarea atelierului de lucru pentru CNPF şi participanţii pieţei privind combaterea abuzului pe piaţa de capital (manipularea pieţei şi tranzacţiile insider). Expertul KNF a prezentat aspectele practice cu privire la informaţiile privilegia­te, manipularea pieţei şi abuzul pe piaţă din perspectiva normelor relevante ale UE. Experţii polonezi au elaborat generalizări privind capacitatea CNPF în domeniul combaterii abuzurilor de piaţă, inclusiv aspectele ce definesc informaţiile despre insideri, dezvăluirea informaţiei de către emitenţi, publicarea cu întârziere a informaţiilor privilegiate, dezvăluirea ilegală (neautorizată) a informaţiilor privilegiate, comportamentul legitim, sondajele de piaţă, practicile de piaţă admise, listele cu insideri, tranzacţiile rea­lizate de personalul de conducere, tranzacţiile suspecte etc.
Deşi proiectul se află la stadiul iniţial, au fost evidenţiate tendinţe pozitive ce s-au făcut observate, precum şi disponibilitatea părţilor antrenate în materializarea acestuia de a contribui în măsura competenţei la finalizarea lui cu brio în noiembrie 2017.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.47 (617) din 2 decembrie 2015