Piaţa de creditare nebancară a încheiat prima etapă a procesului de restructurare

Un număr de 140 de companii deţin dreptul de a desfăşura cu titlu profesional activităţi care implică acordarea de credite nebancare şi leasing financiar, în condiţiile Legii cu privire la organizaţiile de creditare nebancară, în vigoare de la 1 octombrie 2018. Aceste date se conţin în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, deţinut de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), la situaţia din 1 aprilie 2019 (https://www.cnpf.md/ro/entitati-supravegheate-6412.html).

Participanţii la piaţa nebancară au avut la dispoziţie un termen de şase luni pentru a se conforma prevederilor legii şi cerinţelor stabilite de CNPF, inclusiv cu privire la ajustarea mărimii minime a capitalului social (în primul an de minim 100 mii lei) şi dezvăluirea structurii de proprietate a acţionarilor şi beneficiarilor efectivi. Termenul stabilit a expirat la 30 martie 2019.

De menţionat că, potrivit legii nominalizate, CNPF i-au fost conferite atribuţii în materie de supraveghere a organizaţiilor de creditare nebancară, respectiv activităţile aferente acestui sector sunt validate doar cu autorizarea CNPF.

În perioada menţionată, în jur de 10 entităţi de creditare nebancară au încetat benevol activitatea şi au depus setul de documente în acest sens. În acelaşi timp, aproximativ 30% din fostele organizaţii de microfinanţare şi companii de leasing nu s-au conformat noilor cerinţe, nu au prezentat actele necesare pentru a fi înregistrate în Registrul ţinut de CNPF. Prin urmare, entităţile corespunzătoare sunt pasibile de sancţiuni, inclusiv cu efect de ordin administrativ şi penal.

Este necesar de consemnat că legislaţia stabileşte termenul limită de 1 ianuarie 2021, dată până la care organizaţiile de creditare nebancară urmează să-şi redimensioneze mărimea minimă a capitalului social, cuantumul respectiv fiind majorat până la 300 mii lei.

Conform datelor CNPF, la 1 ianuarie curent, activele deţinute de organizaţiile de creditare nebancară au depăşit suma de 7,5 miliarde de lei, fiind în creştere cu 38% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, s-a majorat semnificativ şi portofoliul de împrumuturi şi leasing financiar, care s-a cifrat la peste 6,4 miliarde lei, având un spor procentual de 40%, în comparaţie cu 1 ianuarie 2018. Valoarea medie a unui împrumut a constituit 14,2 mii lei.

În context, CNPF atestă creşterea stabilităţii financiare a sectorului de creditare nebancară, graţie sporirii continue a capitalului propriu care, la situaţia din 31.12.2018, a însumat 2,4 mlrd. lei.

Şi nu în ultimul rând, preocuparea CNPF constă în crearea unui mecanism de interacţiune relevantă cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei în vederea şcolarizării beneficiarilor de servicii financiare, dezideratul constituind în minimizarea riscurilor de supra-îndatorare (pe de o parte) şi relaţiile de încredere reciprocă între creditori şi debitori (pe de altă parte).

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.16 (790) din 24 aprilie 2019