Piaţa asigurărilor, în creştere în 2018

Piaţa asigurărilor din Republica Moldova a continuat şi în anul 2018 tendinţa de creştere. Companiile de asigurări au subscris prime brute în valoare de 1 miliard 518,1 milioane de lei, în creştere cu 5,3 la sută faţă de anul precedent. Pe fondul aprecierii monedei naţionale, trendul de creştere în moneda europeana este de 10%.

Cel puţin 94,4 la sută din primele brute subscrise reprezintă asigurările generale. Deşi asigurările de viaţă, subscrise de un singur asigurător, continuă să crească nesemnificativ şi au atins în anul 2018 pentru prima dată nivelul de 100 milioane de lei (generând subscrieri cu 5,3 mln. lei mai mult faţă de perioada precedentă), din punctul de vedere al primelor brute subscrise, ponderea acestora se menţine la o cotă de piaţă de 6,6 la sută.

Prime brute subscrise

Anul    (milioane lei)
2018    1 518,1
2017    1 441,8
2016    1 380,1
2015    1 228,2
2014    1 203,5
Sursa: CNPF

Potrivit datelor CNPF, în ultimii zece ani, volumul primelor subscrise de către companiile de asigurare a crescut cu 628 milioane lei, într-o perioadă în care piaţa a trecut prin mari schimbări structurale, dar şi crize care au dus la o reducere a numărului de companii de la 26 în 2009 la 14 – la finele anului 2018. Şi-au arătat efectul şi amendamentele cadrului normativ elaborate de Comisia Naţio­nală a Pieţei Financiare (CNPF), în condiţiile în care piaţa de asigurări era afectată de sindromul acţionariatului orchestrat. Intervenţiile prompte ale CNPF au dus la o „salubrizare” a pieţei. A fost un remediu pentru o piaţă de asigurări afectată.

Pe segmentul asigurărilor generale, nivelul subscrierilor în anul 2018 a păstrat ritmul moderat de creştere caracteristic ultimilor trei ani. Asigurările de răspundere civilă auto, care constituie aproximativ jumătate din subscrierile întregii pieţe, cu o cotă de 47 la sută în total prime brute subscrise, relativ mai mică decât în anul precedent (cu -0,8 p. p.), au avut o creştere sub media pieţei, de 3,5 la sută. Asigurările CASCO, care deţin o pondere de 20,4 la sută din volumul total al primelor brute subscrise, au generat o creştere de 6,6 la sută. Vânzările produselor de asigurare pe segmentul auto au adus asigurătorilor locali peste 1 miliard de lei, în perioada anului 2018.

Potenţial de creştere o au asigurările de sănătate şi de bunuri (locuinţe). Amendările cadrului normativ, intrate în vigoare la 22 ianuarie a anului curent, vor genera în consecinţă creşteri pentru asigurările de răspundere civilă faţa de terţi pentru întreprinderile care au în gestiune obiecte de risc sporit, urmare a creşterii limitelor minime de asigurare.

Comentariul specialistului

Categoria de asigurare cea mai populară în Republica Moldova este cea privind răspunderea civilă auto internă, a menţionat, în cadrul unui interviu pentru Radio Sputnik Moldova, şeful direcţiei generale asigurări în cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Tatiana Ciobanu. Ea a menţionat că asigurarea obligatorie este un produs al statului, pe care cetăţenii sunt obligaţi să-l procure dacă deţin au automobil. Dacă privim în procente, aproximativ 47-48 la sută din toate vânzările făcute pe piaţa asigurărilor din Republica Moldova sunt asigurările RCA. Segmentul facultativ de asigurări, cum ar fi cele de viaţă, constituie un procent mic, între şase şi şapte la sută. În Moldova există doar o singură companie care deţine licenţa de asigurare de viaţă.

Potrivit evaluărilor experţilor în domeniu – un potenţial de dezvoltare în următorii ani în sectorul de asigurări îl aşteaptă asigurările de tip CASCO, care sunt în creştere, asigurările de locuinţe, unde valoarea proprietăţilor asigurate depăşeşte un miliard de lei. Pe de altă parte, un segment nevalorificat este asigurarea producţiei agricole subvenţio­nate de stat. În pofida introducerii subvenţiilor, agricultura rămâne a fi unul dintre cele mai puţin asigurate sectoare din Moldova.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în anul 2018 au însumat 537,5 milioane de lei, în creştere cu 6,2 la sută faţă de daunele achitate în anul 2017.

Veniturile asigurătorilor au constituit în anul trecut 2 miliarde 296 milioane de lei şi s-au redus cu 1,4 la sută în raport cu anul 2017. Cheltuielile au fost de 2 miliarde 250 milioane de lei, fiind în descreştere cu 0,8 la sută faţă de anul precedent. Profitul până la impozitare s-a redus cu 30,0 la sută şi a constituit 45,8 milioane de lei, faţă de 65,4 milioane în anul precedent.

Paisprezece societăţi de asigurare au activat pe piaţa din Republica Moldova în anul 2018, patru dintre care au subscris prime brute de aproximativ un milion de lei. Primele cinci companii de asigurare au acoperit 62,5 la sută din piaţa asigurărilor, cu prime brute subscrise de 949 milioane de lei.

Rapoartele prezentate de companii relevă şi o schimbare a ierarhiei în TOP7 companii, unele dintre ele au cedat întâietatea sau locul pe care îl ocupau în 2017, altele nu şi-au mai găsit locul în clasament, după o evoluţie mai anemică în anul trecut ce a rezultat în reducerea portofoliului de subscrieri.

Primele şapte societăţi de asigurare (din punct de vedere al despăgubirilor plătite) au reprezentat o pondere de 77,9% (418,9 mln. lei) din totalul despăgubirilor plătite în anul 2018.

Companiile de asigurare au eliberat în 2018 peste 410 mii de certificate de asigurare „Carte Verde”

Un număr de 410 703 de certificate internaţionale de asigurare „Carte Verde” au fost eliberate de companiile de asigurare moldoveneşti în 2018, faţă de 362 733 în anul precedent, arată datele CNPF. Un număr de 360,8 mii de certificate de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă au fost cumpărate de persoanele fizice pentru a pleca peste hotare, alte 49,9 mii fiind eliberate persoanelor juridice.

Circa 241,9 mii de certificate de asigurare au fost distribuite pentru regiunile din zona 1 (Ucraina şi Belarus), cu cele mai mici tarife, 26,5 mii – pentru zona 2 (Ucraina, Belarus şi Rusia) şi 142,3 mii de certificate de asigurare “Carte Verde” au fost procurate pentru a călători în statele sistemului Carte Verde, inclusiv Europa. Şi agenţii economici au procurat, în fond, certificate „Carte Verde” pentru efectuarea transportărilor în preponderenţă pentru zonele 1 şi 3 şi de aproape opt ori mai puţine pentru zona 2.

Conducătorii auto, persoane fizice, au plătit pentru certificate de asigurare “Carte Verde”, eliberate în anul trecut, peste 221,5 milioane de lei, în timp ce primele brute subscrise de agenţii economici au fost de 110,7 milioane de lei.

Companiile de asigurări au plătit în 2018 daune pe asigurarea Carte Verde în sumă de 66,3 milioane de lei, inclusiv pentru prejudicii cauzate bunurilor – 57,9 milioane, iar pentru prejudicii cauzate sănătăţii – 1,68 milioane de lei.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.12 (786) din 27 martie 2019