OBS 2019: Republica Moldova bate pasul pe loc la capitolul transparenţei bugetare

Noul Sondaj Bugetul Deschis (Open Budget Survey (OBS), publicat la 29 aprilie, arată că la capitolul transparenţei bugetare, Republica Moldova înregistrează scorul de 57 de puncte din 100, un scor apropiat de evaluarea din anul 2017, când a acumulat 58 de puncte.

Rezultatul indică o dezvăluire limitată a informaţiei privind documentele bugetare şi plasează Republica Moldova pe locul 39 din 117 ţări care au fost incluse în evaluare, alături de ţări ca Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia. Spre deosebire de evaluarea din 2017, OBS 2019 atestă o creştere a gradului de detaliere a documentelor bugetare, în special, a rapoartelor anuale, cu toate acestea autorităţile rămân restante la elaborarea şi publicarea rapoartelor la mijloc de an, dar şi la capitolul disciplinei bugetare.

Suntem cu 16 puncte peste media globală, la câteva puncte de ţările care se consideră cu o transparenţă consistentă, sunt de părere mai mulţi experţi.

„Pe fundalul pandemiei globale, guvernele din întreaga lume sunt forţate să-şi mărească cheltuielile bugetare ca răspuns la criza creată de noul tip de coronavirus, iar Republica Moldova nu este o excepţie. În acest context, rezultatele Sondajului Bugetului Deschis 2019 atestă motive de îngrijorare: patru din cinci ţări incluse în evaluare nu reuşesc să asigure pragul minim al transparenţei şi supravegherii bugetare, în conformitate cu standardele internaţionale”, apreciază Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, care a efectuat estimările transparenţei bugetare în Republica Moldova.

Potrivit experţilor Centrului, guvernele incluse în sondaj rămân restante la publicarea celor 8 documente bugetare cheie, care explică deciziile politicii bugetare şi rezultatele acesteia. O treime din cele opt documente bugetare pe care guvernele ar trebui să le publice, nu sunt disponibile pentru accesare, se arată în noul raport. Deşi studiul a fost finalizat chiar înainte de începerea pandemiei, acesta oferă o imagine obiectivă a practicilor guvernamentale din 117 ţări cu privire la deschiderea datelor bugetare, oportunităţile de implicare ale cetăţenilor în ciclul bugetar, dar şi sistemul de control.

Transparenţa bugetară în Republicii Moldova comparativ cu alte ţări

Media globală    45
Bulgaria    71
România    64
Ucraina    63
Polonia    60
Slovacia    60
Cehia    59
Moldova    57
Ungaria    45
Sursa: Open Budget Survey 2019

Punctaje înalte, 84 şi, respectiv, 83 din 100 – la aprobarea bugetului de către Parlament, precum şi parametrii generali ai politicilor fiscale şi bugetare a executivului, previziunile economice ale guvernului, veniturile, cheltuielile şi datoriile anticipate.

În studiu se mai arată că Moldova înregistrează un nivel de supraveghere efectuat de Parlament şi Curtea de Conturi de 67 de puncte din 100. Similar ţărilor din regiune, ca Bulgaria şi Croaţia, dar semnificativ mai mic decât Ucraina, care a înregistrat 87 de puncte la acest capitol.

La capitolul participării, Republica Moldova a înregistrat un trend descendent faţă de evaluarea de acum 2 ani, de la 7 puncte la 4 puncte, ceea ce înseamnă că guvernul nu reuşeşte să implice cetăţenii în procesul de elaborare a bugetului. Raportul mai atestă că, deşi implicarea cetăţenilor în procesul bugetar este unul dintre pilonii bunei guvernări, puţine sunt ţările care reuşesc să implice cetăţenii pe durata întregului proces bugetar, din lipsa unor mecanisme de participare, media globală la acest capitol înregistrând 14 puncte din 100. Scorul înregistrat de Republica Moldova, indică o apropiere de ţările din vecinătate ca România şi Ungaria, apreciază Expert-Grup.

Doar transparenţa este insuficientă pentru îmbunătăţirea guvernării. Participarea este crucială pentru rea­lizarea rezultatelor pozitive asociate unei mai mari transparenţe bugetare, constată autorii cercetării.

Participarea cetăţenilor în elaborarea bugetului în Republica Moldova faţă de alte ţări

Media globală    14
Ucraina    33
Bulgaria    26
Polonia    24
Cehia    11
Slovacia    11
Moldova    4
Ungaria    4
România    2
Sursa: Open Budget Survey 2019

Autorii cercetării sugerează Ministerului Finanţelor din Republica Moldova să organizeze consultări publice în procesul de elaborare a bugetului. Pentru a consolida şi mai mult participarea publicului la procesul bugetar ar trebui de acordat prioritate şi lansării unor mecanisme-pilot de monitorizare a execuţiei bugetare, participării reprezentanţilor organizaţiilor publice sau ai societăţii civile la audierile parlamentare în procesul de examinarea a proiectului de buget.

Open Budget Survey este o cercetare bienală, în cadrul căreia este evaluat nivelul de transparenţă bugetară a peste 100 de ţări din lume prin prisma celor mai bune practici acceptate la nivel internaţional. Aflat la cea de-a şaptea ediţie, sondajul din acest an prezintă Indicele de Transparenţă Bugetară, puterea de supraveghere a procesului bugetar de către Curtea de Conturi şi Parlament, dar şi nivelul de participare a cetăţenilor din cele 117 ţări de pe mapamond incluse în sondaj. Republica Moldova participă oficial în cadrul Open Budget Survey din anul 2017.

Anterior, Expert-Grup a evaluat acest indice în baza mecanismelor similare cu Open Budget Index şi a constatat că acesta nu a progresat în ultimii ani, în mare parte din cauza factorilor politici. Moldova a înregistrat în 2015 un scor de transparenţă de 59 din 100, rămânând neschimbat faţă de nivelul din 2012, ceea ce indica faptul că Guvernul oferă publicului informaţie bugetară limitată.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.17 (841) din 6 mai 2020