În nouă luni ale anului 2021, sectorul de creditare nebancară a înregistrat semnale de revigorare, după stagnarea din 2020

Soldul creditelor şi împrumuturilor, inclusiv leasingul financiar, înregistrat de organizaţiile de creditare nebancară (OCN) şi asociaţiile de economii şi împrumut (AEÎ), în nouă luni ale anului trecut, a însumat 12,0 mlrd. lei (+1,6 mlrd. lei), având un ritm constant de creştere, faţă de anul 2020, care a fost afectat semnificativ de pandemie. În structura portofoliului de credite, 10,9 mlrd. lei au fost oferite de sectorul OCN şi peste 1 mlrd. lei – de către AEÎ.

Valoarea totală a activelor deţinute de întreg sectorul de creditare nebancară (OCN şi AEÎ) a înregistrat o creştere cu 1,4 mlrd. lei, constituind aproximativ 13 mlrd. lei, la situaţia din 30 septembrie 2021. Astfel, activele deţinute de OCN au depăşit suma de 11,7 mlrd. lei (+12,35%), iar volumul consolidat al activelor sectorului AEÎ a alcătuit peste 1,2 mlrd. lei (+10,41%).

La aceeaşi dată, capitalul propriu al OCN a constituit peste 4,2 mlrd. lei, fiind în creştere cu 14,81%, iar capitalul propriu acumulat de AEÎ a însumat peste 397 mil. lei, majorându-se cu 10,88%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Rata creditelor neperformante în sectorul OCN, la situaţia din 30.09.2021, a înregistrat o diminua­re calitativă până la 14,1% faţă de 14,9%, nivel înregistrat la aceeaşi dată a anului precedent. Tendinţa similară de revigorare se atestă şi în sectorul AEÎ, unde rata creditelor neperformante (mai mari de 90 zile) a constituit 6,6% la situaţia din trimestrul III 2021.

La 1 octombrie 2021, în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate erau incluse 143 de entităţi cu dreptul de a desfăşura activitate de creditare nebancară, în descreştere cu 23 OCN. La aceeaşi dată, licenţe pentru desfăşurarea activităţii profesioniste deţineau 226 de asociaţii, dintre care 162 – licenţă de categoria A, 64 – licenţă de categoria B, iar o asociaţie deţine licenţa asociaţiei naţionale centrale.

Numărul beneficiarilor de credite nebancare (OCN şi AEÎ) a depăşit cifra de 468 mii de persoane, iar mărimea medie a unui împrumut a constituit aproximativ 25 mii lei.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.01 (925) din 12 ianuarie 2022